(advertenties)
(advertentie)

De effecten van cannabis lijken op het eerste gezicht nogal paradoxaal. Sommige mensen noemen wiet hun beste vriend en genieten van gevoelens van ontspanning, diepgaand inzicht en bevrijding van zenuwen. Anderen verafschuwen cannabis, overweldigd door gevoelens van paranoia, depersonalisatie en paniek. Een actuele studie schijnt meer licht op hoe deze paradox te verklaren en vooral welke cannabisproducten je wel moet nemen tegen je angsten en nerveusheid. 

Steeds meer bewijs voor angst-remmende werking CBD

Een nieuw onderzoek bevestigt dat bepaalde chemicaliën in wiet verantwoordelijk zijn voor de tweezijdige aard van de drug. Belangrijker nog is de vaststelling dat bepaalde soorten – die met een hoog gehalte cannabidiol (CBD) en een te verwaarlozen gehalte tetrahydrocannabinol (THC) – effectiever zijn in het verlichten van angst dan andere.

De bevindingen dragen bij aan het groeiende bewijs dat CBD een effectieve behandeling tegen angst kan zijn, maar legale recepten en producten zijn nog relatief nieuw terrein in de landen waar ze zijn omarmd.

Driehonderd angstige mensen in de wietproef

Het onderzoeksteam van de Universiteit van Colorado Boulder wilde bestuderen hoe de niveaus van CBD en THC in legale cannabisproducten op de markt de angstbeleving van gebruikers beïnvloedden – in tegenstelling tot oliën, gummies (edibles) of tincturen.

Voor de studie rekruteerden ze 300 mensen met angst: 258 die bekend waren met wiet en 42 die het spul nog nooit hadden aangeraakt.

“Dit is het eerste gerandomiseerde onderzoek naar de acute en langdurige effecten van ad libitum [zoveel of zo vaak als gewenst] legale cannabisproducten op angstsymptomen,” schrijven de Amerikaanse onderzoekers . “Deze producten werden geselecteerd om overeen te komen met de typische potenties van cannabisbloemen die verkrijgbaar zijn op legale markten.”

Opnieuw blijkt dat het met name CBD is dat geschikt is bij de behandeling van angststoornissen…

Verschillende THC en CBD-verhoudingen

De testwiet werd geleverd door een in Colorado – de eerste Amerikaanse staat die recreatieve cannabis legaliseerde in 2012 – gevestigd bedrijf. De garantie van bepaalde THC- en CBD-niveaus in cannabis is een van de meest overtuigende argumenten voor legalisatie. In theorie zou regulering mensen moeten helpen om een product te kiezen dat past bij hun behoeften (en dat is wat er op het etiket staat), in plaats van te gokken op angstreacties.

In dit experiment werden drie verschillende legale cannabisbloemvariëteiten geselecteerd op hun verschillende THC- en CBD-gehaltes:

  • een THC-dominante soort, met 24 procent THC en minder dan 1 procent CBD
  • een soort met THC en CBD in gelijke delen (12 procent), wat representatief is voor de verhoudingen die vaak ‘op straat’ worden aangetroffen
  • een CBD-dominante soort, met minder dan 1 procent THC en 24 procent CBD.

Een vierde groep bleef vrijwillig van de wiet af om een soort basislijn voor vergelijking vast te stellen.

Het is vooral CBD dat de job doet bij angststoornissen

De onderzoekers keken naar de effecten van zowel acuut gebruik (voor en na gebruik, in een enkele sessie) als van vier weken gebruik. Deelnemers mochten zelf bepalen wanneer, hoe en hoeveel wiet ze gebruikten, maar de gemiddelde inname was ongeveer drie keer per week.

De meeste deelnemers kozen ervoor om de door hen gekozen wiet te inhaleren via pijpen, waterpijpen en joints, en in veel mindere mate via vaporizers en bubbler. Zes gebruikers gebruikten ‘andere’ of onbekende toedieningsmethoden.

Deelnemers in de CBD-dominante groep voelden nauwelijks tot geen beïnvloeding direct na het roken, maar ze voelden zich wel minder gespannen. Ze rapporteerden ook veel minder paranoia dan de andere twee cannabisgroepen.

En terwijl alle vier de groepen (zelfs de ‘geheelonthouders’) aan het eind van het vier weken durende onderzoek een vermindering van angst rapporteerden, was de vermindering bij de cannabisgroepen groter dan bij de niet-cannabisgroepen, waarbij de grootste verbeteringen werden gerapporteerd door de CBD-dominante groep.

Ook THC geschikt bij angst, maar met meer bijwerkingen

“De kortetermijneffecten waren heel duidelijk: CBD werd geassocieerd met verlichting van spanning en angst met beperkte schade,” zegt neurowetenschapper Cinnamon Bidwell. “Onze studie suggereert dat CBD-producten in staat kunnen zijn om angst op het moment zelf te verlichten voor volwassenen die ze gebruiken, en mogelijk ook op de langere termijn, op een manier die zinvol is en niet noodzakelijkerwijs dezelfde risico’s of schade oplevert als THC of voorgeschreven medicijnen.”

Hoewel het onderzoek aantoonde dat soorten met relatief hogere hoeveelheden THC het risico op het ontwikkelen van paranoia op de korte termijn verhogen, leek het niet te voorkomen dat de angstremmende effecten van de drug werkten – in ieder geval beter dan helemaal geen drug gebruiken.

“Onze bevindingen suggereren dat THC de angst op de lange termijn niet deed toenemen en dat CBD-dominante vormen van cannabis werden geassocieerd met acute spanningsvermindering die zich mogelijk vertaalt in vermindering van angstsymptomen op de langere termijn,” zegt Gregory Giordano, een professionele onderzoeksassistent die aan het onderzoek werkte.

Het onderzoek is gepubliceerd in Cannabis and Cannabinoid Research

[beeld: Shutterstock]