(advertenties)
(advertentie)

Door een grote groep tweelingen te volgen van hun elfde levensjaar tot volwassenheid hebben onderzoekers van de Universiteit van Minnesota aangetoond dat het gebruik van cannabis weinig invloed heeft op cognitieve vaardigheden en vermogens op lange termijn.

Tweelingen zijn – ook met cannabis – ideaal onderzoeksmateriaal

Het is een van de hardnekkigste vooroordelen over cannabis: het idee dat gebruik van cannabis het brein aantast of op zijn minst een negatief effect heeft op de cognitieve vermogens. Oftewel: het vermogen om te leren, te onthouden, te onderscheiden en kennis uit te wisselen. Uit een twintigjarige studie naar een grote groep tweelingen in Minnesota blijkt dat die stelling onhoudbaar is.

Bij 2.410 sets identieke tweelingen uit Minnesota was in 364 gevallen sprake van verschillend onderling cannabisgebruik; deze groep kwam in aanmerking voor het onderzoek. Door het over langere tijd volgen van deze tweelingen konden de onderzoekers van de Universiteit van Minnesota die verschillen in cannabisgebruik bestuderen en analyseren met maar weinig andere variabelen. De tweelingen komen immers letterlijk uit hetzelfde nest en groeien onder – vrijwel – gelijke omstandigheden op.

Steve Malone, coauteur van de tweelingenstudie en onderzoeker aan het Institute for Child Development (ICD) legde tegen persbureau Associated Press uit: ‘De steekproef van tweelingen is representatief voor de bevolking van de hele staat Minnesota. Maar een belangrijk kenmerk van het ontwerp is van het ontwerp van de studie is dat deze steekproef representatief is voor de bevolking van onze hele bevolking.’

Effecten van cannabisgebruik sinds de jaren 90 bestudeerd

Het onderzoek is in de jaren negentig gestart door universitair onderzoekers William Iacono en Matt McGlue. Het onderzoeksteam observeert cognitieve, mentale gezondheids- en sociaaleconomische effecten van cannabisgebruik. Alle deelnemende tweelingen hebben om de twee jaar een nulmeting ondergaan, inclusief een elektro-encefalogram (EEG). De onderzoekers vroegen de tweelingen ook zelf te rapporteren over de frequentie van hun cannabisgebruik en de fysieke effecten.

De tweelingen werden daarnaast getest op hun cognitieve vaardigheden met vocabulaire, geheugen- en perceptietests. De cognitieve verschillen blijken op de lange termijn zeer klein te zijn. Dr. Jonathan Schaefer, postdoctoraal onderzoeker verbonden aan het ICD, die sinds twee jaar deel uit van het onderzoeksteam: ‘We concludeerden dat er zeer weinig bewijs is dat cannabis dramatische effecten heeft op het cognitieve vermogen, in ieder geval vanaf de adolescentie tot de volwassenheid.’

Adolescenten kunnen motivatieproblemen ervaren door cannabisgebruik

Hoewel de tweelingen die meer cannabis gebruiken voldoen aan de criteria voor meer geestelijke gezondheidsproblemen, het slechter doen in termen van sociaaleconomische status en iets lager scoren op vocabulaire tests, is dit niet direct gekoppeld aan cannabisgebruik. In plaats daarvan suggereren de bevindingen van de onderzoekers dat gebruik van cannabis door adolescenten academische of motiverende moeilijkheden kan veroorzaken.

In een samenvatting van de studie schrijven de onderzoekers: ‘Een veelgehoorde zorg over de legalisering van cannabis in de VS is dat cannabis schadelijk is voor minderjarigen en de zich ontwikkelende hersenen aantast, emotionele en cognitieve problemen verergert en het functioneren nadelig beïnvloedt. Deze associaties kunnen echter te wijten zijn aan verwarring door veelvoorkomende kwetsbaarheidsfactoren die sommige mensen vatbaarder maken voor zowel cannabisgebruik als negatieve gevolgen.’

Het gebruik van cannabis leidt bij tweelingen niet tot noemenswaardige verschillen in cognitieve vermogens, zo blijkt uit een jarenlange Amerikaanse studie… [foto: Katrina Elena/Shutterstock]

‘Kip-en-eiprobleem’ met betrekking tot cannabis

Het is het aloude verschil tussen correlatie en causaliteit. Kort door de bocht: voel je je slecht omdat je cannabis gebruikt of ga je cannabis gebruiken omdat je je slecht voelt en cannabis dat gevoel verlicht?

De onderzoekers constateren: ‘Onze bevindingen bieden weinig ondersteuning voor een sterke, oorzakelijke relatie tussen cannabisgebruik door adolescenten en de geestelijke gezondheid of het cognitieve vermogen van volwassenen, maar suggereren wel dat cannabisgebruik het academische functioneren tijdens de middelbare schooljaren kan aantasten, met nadelige gevolgen voor de sociaaleconomische status.’

De verschillen wat betreft vervolgonderwijs bleken klein. 76 procent van de meer cannabis gebruikende tweelingbroers en zussen koos een vervolgopleiding na de middelbare school, vergeleken met 82 procent van hun minder of niet gebruikende broers of zussen. Het verschil in schoolscores is nog kleiner; het gemiddelde van de punten verschilt gemiddeld met 0,2 punten tussen de broers en/of zussen.

Minnesota en Colorado

Toen de studie begon, concentreerden de onderzoekers zich op het identificeren van factoren die tot cannabisgebruik leidden. Naarmate de tweelingen ouder werden, gingen ze de langetermijneffecten van cannabisgebruik observeren. De onmiddellijke focus van de studie verandert, om zorgen of problemen weer te geven die relevant zijn voor de levensfase waarin de deelnemers zich bevinden, aldus coauteur Steve Malone.

Zijn collega Schaefer: ‘Als je mensen lang genoeg volgt, kun je echt gaan kijken naar het verschil tussen vroeg middelengebruik en lichamelijke gezondheidsresultaten. Of zelfs tussen middelengebruik en tekenen van vroege cognitieve achteruitgang.’

De onderzoekers werken samen met collega’s van de Universiteit van Colorado, die ook een groep tweelingen sinds de jaren negentig volgt. De twee onderzoeken zijn zo symmetrisch mogelijk om Minnesota te vergelijken met Colorado, waar recreatief gebruik van cannabis sinds 2014 legaal is. In Minnesota is alleen medicinale cannabis legaal, ook sinds 2014, maar met zeer strenge regelgeving. De onderzoekers kunnen zo de impact van legalisering op onder meer middelengebruik observeren en bestuderen.

Schaefer zou de Minnesota tweelingenstudie graag willen herhalen met recentere gegevens en een nieuwe groep tweelingen, om de impact te bestuderen van de veranderingen in het cannabisgebruik sinds de jaren negentig, zoals toegenomen potentie, dosering en grotere productvariatie.

[openingsbeeld: Michael Scott Cahill/Shutterstock]
[Bronnen:
20-year cannabis study shows few cognitive impacts on twins, Star Tribune / Associated Press, 24 april 2021
Associations between adolescent cannabis use and young-adult functioning in three longitudinal twin studies, Jonathan D. Schaefer et al, Pnas.org, 6 april 2021
Colorado and Minnesota Twin Study of Marijuana Legalization (COMN), website Universiteit van Colorado]