(advertenties)
(advertentie)

Op 2 juli heeft de rechtbank in Amsterdam uitspraak gedaan in het voordeel van een patiënt die afhankelijk is van cannabis, maar dat sinds juli 2017 niet meer vergoed krijgt van de verzekeraar. De gemeente moet deze patiënt nu 450 euro per maand wietkosten vergoeden.

Na het verhaal over zorgverzekeraar FBTO, is dit opnieuw een geval waarbij een patiënt in het gelijk wordt gesteld over de vergoeding van medicinale cannabis.

In dit geval gaat het om een aids-patiënt die met cannabis de bijwerkingen van andere medicatie bestrijdt. Hierdoor blijft hij onder meer op gewicht en wordt hij niet misselijk.

Omdat verzekeraars vinden dat de medicinale werking van cannabis onvoldoende is bewezen, vergoeden zij het sinds 2017 niet meer. Hierdoor worden patiënten op hoge kosten gejaagd of komen zij in de problemen omdat ze noodgedwongen hun eigen wiet gaan kweken.

Dat laatste overkwam Rudolf Hillebrand die bijna uit zijn woning werd gezet omdat hij daar mediwiet kweekte. Dit deed hij overigens ook om de bijwerkingen van HIV-medicatie te bestrijden. Gelukkig werd ook hij in het gelijk gesteld.

Rechter ziet voldoende bewijs

Nadat de verzekeraar de vergoeding voor mediwiet had geschrapt, deed de patiënt in deze nieuwe zaak een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente Amsterdam. Dat verzoek werd afgewezen waarna de patiënt een proces startte.

De medicinale werking van cannabis is al in medere onderzoeken aangetoond. [Foto: shutterstock/Mitch M]

Een goede zet, want de rechter oordeelde op 2 juli 2018 dat er wel degelijk voldoende bewijs is dat deze patiënt veel baat heeft bij medicinale cannabis. Niet in de laatste plaats omdat de man al jaren een mediwiet-recept krijgt van zijn internist.

Bovendien oordeelde de rechter dat aanvullende informatie van deze internist voldoende aannemelijk maakte dat cannabis het enige middel is dat een substantiële bijdrage levert aan de levenskwaliteit van de aids-patiënt.

Voorlopig ontvangt de patiënt dus een vergoeding van 450 euro van de gemeente Amsterdam. En de gemeente heeft 8 weken de tijd gekregen om met een verweer te komen, indien zij de gezondheidsrisico ’s anders inschatten.

(Nog) meer bewijs is onderweg

Het is een interessante tijd voor medicinale cannabis in Nederland. Tot ieders verbazing adviseerde het Nederlandse Huisartsen Genootschap in juni om geen mediwiet meer voor te schrijven. De werking ervan zou volgens het genootschap onvoldoende zijn bewezen. Een jaar eerder zette zorgverzekeraars de vergoeding van mediwiet om dezelfde reden stop.

Dat is opvallend. Want sinds medicinale cannabis in 30 Amerikaanse staten is gelegaliseerd en er wereldwijd stappen worden genomen om mediwiet uit de illegaliteit te halen, neemt het aantal onderzoeken enorm toe. Mediwietsite staat er vol mee.

Met name in Israël en de Verenigde Staten zijn reeds vele wetenschappelijke onderzoeken naar de werking van mediwiet afgerond. Bovendien starten er wereldwijd regelmatig nieuwe onderzoeken, ook naar HIV/aids. Er is zelfs een farmaceutisch bedrijf dat cannabis-kauwgom voor AIDS- en kankerpatiënten ontwikkelt.

Gelukkig komt de Nederlandse overheid nu ook in actie. Een meerderheid in de Tweede Kamer is het ermee eens dat er meer duidelijkheid moet komen over de werking van medicinale cannabis. Daardoor moet het kabinet nu verplicht meer onderzoek doen.

Het lijkt ons logisch dat het kabinet binnenkort maar tot één conclusie kan komen: erkenning voor de werking van medicinale cannabis binnen het gehele Nederlandse zorgsector.

[Openingsbeeld: shutterstock/Karin Hildebrand Lau]