(advertenties)
(advertentie)
Zorgverzekeraar FBTO heeft vorige week een rechtszaak verloren die ging over het vergoeden van mediwiet. De zaak was aangespannen door Erik Visser, die lijdt aan Multiple Sclerose en veel baat heeft bij medicinale cannabis. De kantonrechter heeft de FBTO veroordeeld tot het vergoeden van alle medicinale cannabiskosten die de patiënt in 2017 maakte. Bovendien moet de verzekeraar de procedurekosten betalen.

Deze rechtszaak is een climax in een schrijnend verhaal dat al een aantal jaar duurt. Het begon toen de klachten van MS-patiënt Erik Visser zo erg werden, dat hij vooral ’s nachts veel last kreeg van neuropathische pijn en spasmen in zijn benen.

Dit kwam zijn nachtrust niet ten goede, terwijl het juist van groot belang is om fysiek en metaal sterk te blijven. Hierdoor zal een patiënt namelijk beter in staat zijn om met de ziekte te leven.

Visser kreeg diverse medicijnen voorgeschreven. Maar deze hielpen niet of slechts een beetje. Toen tijdens zijn zoektocht naar verlichting medicinale cannabis in beeld kwam, vroeg Visser zijn neuroloog om een recept.

Sinds het gebruik van mediwiet is Erik Visser z’n situatie aanzienlijk verbeterd. [beeld: Facebook]

Dit bleek een gouden greep. Want sinds het gebruik van mediwiet is Vissers nachtrust aanzienlijk verbeterd en zijn de klachten dragelijk geworden.

Uit het pakket

De medicinale cannabis die Visser het liefste gebruikt komt uit de apotheek. Deze cannabis is zuiver, van constante kwaliteit en bevat geen schimmels of bestrijdingsmiddelen. Bovendien werd het door zijn zorgverzekeraar vergoed.

Dit ging een tijdje goed. Maar op een gegeven moment werd de mediwiet niet meer vergoed.
Visser stapte over naar Menzis. Maar die haalde cannabis enkele jaren later ook uit het pakket. Hierdoor werd hij gedwongen om weer over te stappen. Dit keer naar FBTO.

Deze verzekeraar vergoedde medicinale cannabis onder de voorwaarde dat er jaarlijks een machtiging werd aangevraagd bij een voorschrijvend arts. In het geval van Visser was dat geen probleem. Zijn neuroloog schreef deze graag voor.

Ingetrokken machtiging

In november 2016 werd keurig de machtiging tot vergoeding van cannabis voor 2017 aangevraagd én verstrekt. Maar enkele weken maakte FBTO bekend dat zij in het nieuwe kalenderjaar geen medicinale cannabis meer vergoeden. De werkzaamheid zou volgens de verzekeraar onvoldoende zijn bewezen.
Visser liet de FBTO weten dat hij er vanuit ging dat dit niet voor hem zou gelden. Hij had immers een goedgekeurde machtiging voor 2017. Een reactie van FBTO bleef uit.

In mei 2017 ontving Visser een herinneringsbrief waarin stond dat de vergoeding van cannabis per 1 juli van dat jaar zou stoppen. Wederom zocht hij contact met de verzekeraar, maar ook dit keer verzuimden het bedrijf te reageren.

Om de zorgverzekeraar uit de tent te lokken, diende Visser in september 2017 een declaratie in voor medicinale cannabis. Dit keer kreeg hij wel een reactie, waarin FBTO hun besluit toelichtte.
De verzekeraar onderbouwde het besluit met een wetenschappelijk onderzoek uit 2015, dat concludeerde dat medicinale cannabis onvoldoende werkzaam is. Ook haalde FBTO een vergelijkbaar advies aan van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Er werd echter niet ingegaan op het intrekken van de afgegeven machtiging.

Dagvaarding

Erik Visser liet het er niet bij zitten en heeft de FBTO gedagvaard. Op 5 juni 2018 was de uitspraak.
De rechter oordeelde dat FBTO het recht heeft om te stoppen met het vergoeden van medicinale cannabis omdat het geen geregistreerd medicijn is. De verzekeraar had echter niet zomaar de reeds afgegeven machtiging mogen intrekken.

De medicinale cannabis die Visser het liefste gebruikt komt uit de apotheek. [Foto: Bedrocan]

Het onderzoek waarop FBTO zich baseert dateert namelijk uit 2015 en dat is ruim voordat de machtiging eind 2016 werd aangevraagd. En ook het advies van ZIN was ten tijde van de aanvraag al een bijna een jaar oud.

Hierdoor oordeelde de rechter dat FBTO eind 2016, tijdens de behandeling van de machtigingsaanvraag, al rekening had kunnen houden met het voorgenomen besluit om te stoppen met de vergoeding van medicinale cannabis.

“Door op 21 november 2016 een ongeclausuleerde toezegging tot vergoeding voor het gehele daarop volgende jaar te doen, heeft de FBTO zich tegenover dhr. Visser vastgelegd. Partijen hebben zich ten opzichte van elkaar te gedragen overeenkomstig de vereisten van redelijkheid en billijkheid en het algemene besluit om niet langer tot vergoeding over te gaan verdraagt zich daarmee niet”, aldus de rechter.

Visser heeft in zijn functie als parttime fotojournalist van de Hogeland Internet Krant FBTO gevraagd om een reactie, maar niemand was bereikbaar voor commentaar.

Klik hier om de volledige uitspraak te bekijken.

[Openingsfoto: shutterstock/sebra]