(advertenties)
(advertentie)

Goed en slecht nieuws over medicinale cannabis in Nederland wisselen elkaar in rap tempo af. Met het negatieve advies van het Nederlandse Huisartsengenootschap nog vers in het geheugen, ontvingen we nu een goed bericht van D66. Vera Bergkamp, kamerlid voor deze partij, heeft op korte termijn onderzoek naar medicinale cannabis afgedwongen bij het kabinet.

D66 is een van de weinige politieke partijen die zich momenteel hard maakt voor cannabislegalisatie in Nederland. De partij wil zowel de voor- als achterdeur van de coffeeshop reguleren door zowel de teelt als de verkoop te regelen via een gesloten en belastingplichtige keten. Om dit voor elkaar te krijgen diende deze partij de Wietwet in, die begin 2017 werd aangenomen.

En dat is niet het enige. D66 wil ook dat er meer wetenschappelijk bewijs komt over medicinale cannabis.

Snel meer onderzoek

Dankzij D66 moet het kabinet op korte termijn onderzoek doen naar de werking van medicinale cannabis bij specifieke ziektebeelden. De voorstellen van D66-Kamerlid Vera Bergkamp werden dinsdag 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Grappig detail is dat ook Christen Unie voor het voorstel stemde. “Echt totaal verbijsterd CU stemt voor experimenten medicinale cannabis met kinderen????” twitter CDA-Kamerlid Evert Jan Slootweg.

Bergkamp: “Er is een grote groep patiënten die baat heeft bij het gebruik van medicinale cannabis. Denk bijvoorbeeld aan kinderen met epilepsie die door gebruik ervan minder aanvallen krijgen. Op dit moment is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs over de effectiviteit om het in het basispakket op te nemen. De Kamer gaf gisteren de duidelijke opdracht om deze impasse te doorbreken en op korte termijn gericht onderzoek te doen.”

Medicinale cannabis in het basispakket

Het gebruik van medicinale cannabis neemt toe. Vorig jaar werd er 50.000 keer mediwiet voorgeschreven door huisartsen. Dat is vijf keer zo veel als in 2012.

“Bij sommige mensen helpen morfine of andere pijnstillers niet, alleen cannabis verlicht de pijn” [beeld: D66]

Bergkamp zegt hierover het volgende: “Bij sommige mensen helpen morfine of andere pijnstillers niet, alleen cannabis verlicht de pijn die ze anders 24 uur per dag hebben. Deze mensen zijn tientallen tot een paar honderd euro per maand kwijt aan medicinale cannabis. Hopelijk kan door goed gericht wetenschappelijk onderzoek het Zorginstituut bepalen dat medicinale cannabis kan worden toegelaten tot het basispakket”.

Els Borst haar werk wordt voortgezet

Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) werd in 2000 door toenmalig D66-minister Els Borst opgericht om cannabis van farmaceutische kwaliteit te kunnen produceren. Apothekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen zoals universiteiten kunnen bij het BMC terecht voor legale medicinale cannabis.

Bergkamp: “Het BMC heeft een schat aan kennis en ervaring en kan dus heel goed onderzoek faciliteren. Dat was ook een doel bij de oprichting van het bureau, maar dat is er nooit van gekomen. De minister moet nu in opdracht van de Kamer met het BMC kijken hoe deze onderzoekstaak echt opgepakt kan worden.”

[Openingsfoto: Shutterstock]