(advertenties)
(advertentie)

Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) kondigde deze week aan dat zij de strijd aangaan tegen medisch nepnieuws. Dit gaan zij doen door middel van korte video’s en een tekstuele toelichting. Het eerste onderwerp dat zij bestempelen als fake news is ‘cannabis geneest kanker’. Echter gaat het IVM daarbij wel iets te kort door de bocht.

Nu iedereen zijn mond vol heeft over nepnieuws, gebruikt het IVM dit momentum om de strijd aan te gaan tegen medische onwaarheden. Het stoort ze dat het internet vol staat met onbewezen stellingen en misleidende informatie over medicijnen. En daar wil het instituut iets aan doen.

Cannabis en kanker

Het eerste onderwerp dat het IVM aan de kaak stelt in hun campagne tegen nepnieuws, is dat cannabis kanker geneest. Hun wapen is een korte video (zie hieronder) en een korte begeleidende tekst.

Dat cannabis kanker geneest is dus niet waar volgens het instituut. En daar zijn wij het deels mee eens.

Want hoewel wij het woord ‘nepnieuws’ nooit in de mond zullen nemen, vinden we wel dat je op dit moment nog niet kan stellen dat cannabis kanker geneest. De wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is nog te mager en er is ook nog niet voldoende klinisch bewijs. Bovendien ligt dit onderwerp veel genuanceerder.

In onze ogen is een juiste constatering dat er veel wetenschappelijke en anekdotische signalen bestaan dat cannabis succesvol kan zijn bij de bestrijding van bepaalde vormen van kanker.

Dat gezegd hebbende, vinden wij dat het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik veel te kort door de bocht gaat in hun beredenering. Sterker nog. Wij bespeuren een ondertoon die de indruk wekt dat het IVM mensen liever weghoudt bij cannabis.

Niet gek als je bedenkt dat hun missie is om te zorgen voor een goed, veilig, en betaalbaar medicijngebruik in Nederland. Dan hebben we het dus over farmaceutische medicijnen die via de apotheek worden verstrekt. En deze industrie is niet gebaat bij een geneeskrachtige plant die mensen zelf kunnen kweken.

IVM gaat voorbij aan toenemend aantal onderzoeken

Het IVM erkent overigens wel dat er onderzoek is gedaan naar cannabis bij kanker: “Sommige onderzoeken met levende cellen en proefdieren hebben laten zien dat stoffen uit cannabis de groei van kankercellen kunnen remmen. Maar er zijn ook onderzoeken die juist het tegenovergestelde lieten zien.”

Het klopt dat sommige onderzoeken uitwijzen dat cannabis een rol kan spelen bij het bestrijden van kanker, terwijl andere onderzoeken dat niet doen.

Maar het aantal onderzoeken naar cannabis en kanker, en de wijze waarop men tot voor kort onderzoek kon doen, was jarenlang benedenmaats.  En dat heeft weer alles te maken met het internationale verbod op cannabis waardoor wetenschappelijk onderzoek naar cannabis praktisch onmogelijk was.

Gelukkig komt daar nu langzaam maar zeker een einde aan. Vooral nu er in de Verenigde Staten (waar het cannabisverbod nota bene is ontstaan) maar liefst 30 staten zijn waar medicinaal gebruik van cannabis is gelegaliseerd.

Er wordt sinds een paar jaar meer wetenschappelijk onderzoek gedaan naar medicinale cannabis dan ooit tevoren [Foto: shutterstock/Mitch M]

Ironisch genoeg is het dus juist ’t medicinale potentieel van cannabis dat er momenteel voor zorgt dat de fundering voor een cannabisverbod afbrokkelt. Hierdoor is het sinds een paar jaar ineens wel mogelijk om goed onderzoek te doen naar de medicinale werking van cannabis. En dat wordt dus ook in toenemende mate gedaan. Op Mediwietsite schrijven we bijna wekelijks over nieuwe wetenschappelijke onderzoeken die starten. Veel van die onderzoeken gaan over de werking van cannabis bij kanker. En dat is natuurlijk niet voor niets.

Dit aspect blijft echter geheel onbelicht in de toelichting van het IVM.

Bleekwater

Er zijn ten slotte nog twee uitspraken in de toelichting van het IVM die eruit springen.

De eerste dat als je bleekwater gooit over een schaaltje met kankercellen, die cellen ook zullen doodgaan. Maar dat maakt bleekwater nog geen geneesmiddel tegen kanker.

Met zo’n bewering kan je ook net zo goed zeggen dat je het kankerprobleem in Nederland kan oplossen door een kernbom op het land te gooien.

Natuurlijk doodt bleekwater kankercellen. Maar het is juist de bedoeling dat er een medicijn wordt gevonden dat alle cellen in ons lichaam onaangetast laat, behalve kankercellen. Daarom twijfelen steeds meer mensen aan het effect van een chemo-behandeling, omdat hierbij ook gezonde lichaamscellen sterven. Daardoor gaat de algehele conditie van het lichaam enorm achteruit.

Sommige werkzame stoffen in cannabis laten juist zien dat ze mogelijk bepaalde vormen van kanker kunnen terugdringen terwijl de rest van het lichaam gezond blijft. Maar nogmaals, deze veelbelovende eigenschap wordt door het IVM niet positief belicht.

Het tweede punt is dat het IVM beweert dat er één ding is dat cannabis niet kan, en dat is genezen. Met deze uitspraak maakt het instituut dezelfde fout als mensen die beweren dat cannabis kanker geneest. Beide uitspraken zijn op dit moment helemaal niet met zoveel zekerheid te doen.

Kortom, er is absoluut meer onderzoek nodig en met name klinisch onderzoek is wenselijk. Maar gezien alle onderzoeken die zijn gedaan en momenteel plaatsvinden plus alle anekdotische bewijzen, kunnen wij tot maar één conclusie komen: de vooruitzichten zijn heel positief.

[Openingsbeeld: Shutterstock/Keport]