(advertenties)
(advertentie)

Hebben kankerpatiënten baat bij medicinale cannabis? Deze vraag wordt steeds vaker onderzocht. Inmiddels is een nieuwe studie op het thema gedoken. Via een enquête wilden de onderzoekers meer weten over de relatie die kankerpatiënten al dan niet met wiet hebben. Verlicht mediwiet hun symptomen? 

Welke relatie hebben kankerpatiënten met mediwiet?

Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers die aan het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City zijn verbonden. De uitkomst van hun onderzoek is in het tijdschrift Supportive Care in Cancer gepubliceerd. Doel van de studie was om meer inzicht te krijgen in de standpunten van 1.258 kankerpatiënten met betrekking tot hun relatie met cannabis als het gaat om hun kankersymptomen.

“Om cannabisgebruik onder kankerpatiënten te karakteriseren, wilden we patronen van cannabisgebruik op meerdere kankerlocaties beschrijven. Daarnaast keken we naar waargenomen doelen, voordelen en nadelen van cannabis en als laatste kwam de communicatie over cannabis aan bod”, noteren de auteurs in de studiesamenvatting.

Hoe gebruiken kankerpatiënten cannabis en is het effectief?

Bij het onderzoek werd naar patiënten met negen verschillende vormen van kanker gekeken die tussen maart en augustus 2021 werden behandeld in het Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Respondenten vulden een online of telefonische enquête in waarin werd gevraagd naar hun cannabisgebruik, houding en communicatie rond cannabis.

Onderzoekers gebruikten multivariabele logistische regressie om het verband tussen het type kanker en cannabisgebruik te schatten. Multivariabele logistische regressie is een statistisch hulpmiddel dat kan worden gebruikt voor het selecteren en combineren van invoervariabelen die met een bepaalde uitkomst verband houden.

In dit geval hielden de onderzoekers rekening met sociaal-demografische kenmerken en eerder cannabisgebruik. Alle respondenten woonden in staten waar het gebruik van medicinale cannabis voor kanker legaal is. 31% van hen zei dat ze cannabisproducten na hun diagnose gebruikten, variërend van 25% voor longkanker tot 59% voor teelbalkanker.

Patiënten met kanker zeggen zelf veel baat te hebben bij het tackelen van de symptomen die hun behandeling met zich meebrengt, maar openlijk met hun oncoloog erover praten is nog minder gebruikelijk… [foto: BestStockFoto/Shutterstock]

Iedereen doet het maar slechts een kwart meldt het aan hun arts

“Kenmerken die met cannabisgebruik verband houden, waren onder meer een jongere leeftijd, een lager opleidingsniveau en het type kanker. Uit een multivariabele analyse blijkt dat maagdarmkankerpatiënten, vergeleken met longkankerpatiënten, vaker cannabis gebruikten”, blijkt uit de studie.

Onderzoekers zeiden ook dat cannabisgebruik in het jaar voorafgaand aan de diagnose “sterk geassocieerd” was met cannabisgebruik na de diagnose. De meeste cannabisgebruikers meldden dat ze het gebruikten om te helpen slapen (48%), gevolgd door gebruik bij stress, angst of depressie (46%) en pijn (42%).

Van degenen die cannabis gebruikten om de symptomen te verbeteren, meldde 70-90% verbetering, terwijl minder dan 5% zei dat de symptomen verergerden.

In overeenstemming met eerdere gegevens waaruit blijkt dat er terughoudendheid is om cannabisgebruik bekend te maken bij beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, zegt slechts 25% van de respondenten dat ze hun cannabisgebruik met medische zorgverleners hebben besproken.

Ondanks een gebrek aan betrokkenheid van oncologen vinden kankerpatiënten verlichting via cannabis

In de conclusie van het onderzoek merken de auteurs op dat uit het onderzoek blijkt dat cannabisgebruik onder kankerpatiënten gebruikelijk is. Hierbij wordt de cannabis vaak onafhankelijk van oncologen verkregen.

De auteurs merken op dat “oncologen en andere leden van het oncologieteam zich in een unieke positie bevinden om voorlichting te geven over de schade en voordelen van cannabisgebruik, specifiek voor kankerpatiënten.” Ze voegen eraan toe dat deze context “vooral belangrijk” is als het gaat om “niet-overtuigende en vaak conflicterend bewijs.”

“Interventies om de voorlichting en communicatie over cannabis te verbeteren, hoeven zich niet op oncologen te richten die specifieke vormen van kanker behandelen.” De reden hiervoor is dat cannabisgebruik consistent blijkt te zijn bij meerdere patiëntkenmerken”, concludeerden de auteurs. “[…] Om de besluitvorming over cannabisgebruik tijdens de kankerzorg te verbeteren, is onderzoek nodig om de voordelen en nadelen van cannabisgebruik vast te stellen.”

Meer bewijs voor cannabis als behandeling voor kankersymptomen

Kankerpatiënten die cannabis gebruiken om de symptomen te verlichten zijn niets nieuws, hoewel de hoeveelheid onderzoek naar cannabis als effectieve behandeling voor symptoomverlichting nog steeds groeit. Dat gezegd hebbende, laten de beschikbare bevindingen veelbelovende resultaten zien voor de behandeling van kankergerelateerde symptomen.

Uit een onderzoek uit mei 2023 bleek al dat medicinale cannabis in combinatie met andere medicijnen een veilige en effectieve behandeling is voor pijn veroorzaakt door kanker. Onderzoekers concludeerden toen dat medicinale cannabis “een veilige en aanvullende behandelingsoptie is voor patiënten met kanker die er niet in slagen adequate pijnverlichting te bereiken met conventionele pijnstillers, zoals opioïden.” Uit het onderzoek bleek dat vooral medicinale cannabis de pijn aanzienlijk verminderde.

Uit een ander onderzoek, gepubliceerd in 2022, bleek eveneens dat kankerpatiënten die medicinale cannabis gebruikten minder pijn rapporteerden en dat cannabis hun behoefte aan krachtige opiaat-pijnstillers verminderde. Uit het onderzoek bleek ook dat cannabis goed werd verdragen en andere kankergerelateerde symptomen verminderde.

LEES OP MEDIWIETSITE OOK:

https://www.mediwietsite.nl/medicinale-cannabis-en-de-toekomst-van-kankerbehandelingen/

https://www.mediwietsite.nl/10-voordelen-van-cannabisolie-voor-kankerpatienten/

[openingsbeeld: ThomsonD/Shutterstock]