(advertenties)
(advertentie)

Onderzoek wijst uit dat met name cannabidiol (CBD), gewonnen uit cannabis of hennep, kan helpen voorkomen dat mestcellen histamine afgeven in de bloedbaan. Mestcellen zijn cellen die zich bevinden in onder andere de huid en ze vormen een belangrijk onderdeel van het immuunsysteem. Aangezien mensen met histamine intolerantie (HIT) meestal aangewezen zijn op een flinke hoeveelheid medicatie, zou dit weleens heel goed nieuws kunnen zijn!

Mestcellen, cellen met veel invloed

Deze cellen bevatten histamine en andere chemische stoffen. Wanneer ze blootgesteld worden aan stress, allergenen, bacteriën of bijvoorbeeld virussen komt er onder andere histamine vrij in de bloedbaan. Wanneer dit chronisch is ervaren we symptomen door de overmatige histaminespiegel in ons bloed. Deze symptomen kunnen zich uiten in allergieën, maar ook in andere aandoeningen zoals urticaria (netelroos). Of het nu een allergie is of een vorm van urticaria, een histamine intolerantie (HIT) beheerst het leven van de persoon die er last van heeft behoorlijk.

Anekdotisch bewijs

Er zouden behoorlijk wat mensen kunnen zijn die lijden aan HIT en baat hebben bij het gebruik van CBD. Cannabidiol zou de symptomen verbeteren en dus mogelijk invloed hebben op de mestcel activiteit. Wat sowieso als logisch gezien zou kunnen worden is de invloed die het heeft op de symptomen van HIT. Een aantal veel voorkomende symptomen zijn:

 • Netelroos (urticaria)
 • Blozen
 • Angio-oedeem
 • Buikpijn
 • Hoofdpijn/migraine
 • Depressie
 • Angst/paniek
 • Maagzuur (overmatige productie)
 • Darmklachten
 • Slapeloosheid
 • Verstopte neus
 • Hartkloppingen en overslagen
 • Astma/benauwdheid

Veel van deze symptomen worden positief beïnvloedt door medicinale cannabis.

Een verklaring van de werking van CBD specifiek bij HIT zou kunnen zijn dat ons brein en lichaam beschikken over receptoren waaraan de cannabinoïden die voorkomen in cannabis zich hechten of ze kunnen activeren. Een studie gepubliceerd in het Journal of Allergy and Immunology is van mening dat het stimuleren van de cannabinoïde 1-receptor (CB1) binnen de hersenen nuttig kan zijn bij het behandelen van allergieën en huidziekten. CB1-receptorstimulatie en remming zijn direct gekoppeld aan de activiteit van onze mestcellen.

Zowel de cannabinoïden als de terpenen in wiet kunnen de symptomen van histamine intolerantie wellicht tackelen…

Wetenschappelijke bewijzen

Uit een studie in het tijdschrift Pulmonary pharmacology & therapics bleek dat cannabidiol (CBD) de luchtwegobstructie verminderde die werd veroorzaakt door rauw eiwit. Ovalbumine, waarnaar in deze studies wordt verwezen als ongekookt eiwit, is een bekende mestcelactivator en histamine-bevrijder. Het wordt gebruikt om ontstekingen en histamine-afgifte te veroorzaken, zodat ze kunnen bestuderen hoe het kan worden teruggedraaid.

Auteurs van een studie gepubliceerd in het tijdschrift Biochemistry, ontdekten dat cannabinoïde stimulatie van de CB1-receptor degranulatie van mestcellen verhinderde. Dit is het proces is waarbij ze histamine vrijmaken, dat in de bloedstroom terecht komt en voor veel klachten zorgt.

Een onderzoek uit 2009 wees uit dat cannabinoïden de activering van T-cellen (een type witte bloedcel) belemmerden. Omdat activering van de T-cellen de antilichaamrespons verhoogt, leidt dit weer tot een verhoogde histaminespiegel en dus tot allergische/overgevoelige reacties. Door deze activering te verminderen kunnen cannabinoïden de antistofrespons af laten nemen en helpen bij het verlichten van allergiesymptomen en andere overgevoeligheidsreacties.

Een cel-studie uit 2005 suggereert dat cannabis ook via een andere route verhoogde histamine-reacties kan voorkomen. Uit deze studie blijkt dat blootstelling aan THC de activering van mestcellen kan onderdrukken. Mestcellen worden aangetroffen in bindweefsel (denk aan je huid, maar ook in organen en slijmvliezen) en hun activering triggert de afgifte van histamine, met alle gevolgen van dien.

En het zijn niet alleen cannabinoïden die kunnen helpen. Terpenen spelen ook een noemenswaardige rol. Tijdens een onderzoek uit 2014 ontdekten onderzoekers dat alfa-pineen, een veel voorkomende terpeen in cannabis, ook in staat kan zijn om het antilichaamgehalte te verlagen. Muizen die werden behandeld met het terpeen vertoonden afgenomen klinische symptomen van allergieën, zoals wrijven op neus, ogen en oren. Maar ze hadden ook significant lagere niveaus van nasaal immunoglobuline E, een belangrijk antilichaam dat histamine-afgifte veroorzaakt.

Cannabis vs. histamine

Een van de belangrijkste manieren waarop cannabis allergieën kan verhelpen of verlichten, is het verlagen van het niveau van histamine dat binnen het systeem vrijkomt. Histamine, aangemaakt door antilichamen, brengt een hele reeks nare reacties met zich mee. Dus het voorkomen of verminderen van histamine-afgifte kan een groot verschil maken. Een manier waarop cannabis dit kan doen is door het verminderen van de antilichamen die histamine aanmaken en vrij laten komen.

Dus het onderdrukken van de activatie van mestcellen kan de ernst van de reacties die ervaren worden bij HIT, voorkomen of verminderen.

Een aandachtspunt is wel dat cannabis een bestuivende plant is, dus in theorie zou men ook daar allergisch op kunnen reageren. Echter lijden heel veel mensen die te maken hebben met HIT niet aan een direct aanwijsbare allergie. Toch raden we je aan het gebruik van mediwiet te bespreken met je behandelend arts en je ervan te verzekeren dat je een schoon product gebruikt (vrij van bestrijdingsmiddelen en schimmels).

Ook is het aan te raden om bij HIT een aangepast dieet te volgen en daarnaast hopelijk voldoende ondersteuning te halen uit het gebruik van mediwiet (in plaats van conventionele medicatie)!

[foto’s: content_creator/Shutterstock]