(advertenties)
(advertentie)
Ondanks de toenemende populariteit van cannabis als medicijn, was tot nu toe onduidelijk welk effect regelmatig mediwiet-gebruik heeft op de hersenactiviteit. Aan wetenschappers uit Massachusetts de eer en dankbare taak te ontdekken hoe positief de invloed van wiet daadwerkelijk is op de hersenen.

Wiet en de hersenen

Medicinale cannabis wordt steeds populairder; en dus ook meer gebruikt door patiënten die op zoek zijn naar alternatieven voor schadelijke (en soms niet-werkzame) farmaceutica. Desondanks is er nog maar weinig onderzoek gedaan naar de impact van mediwiet op het cognitieve functioneren en daaraan gelinkte hersenactiviteit.

Een kleine groep wetenschappers uit Massachusetts onderzocht daarom de hersenactiviteit van mediwiet-patiënten met de meest uiteenlopende ziekten. Daarvoor maakten ze eerst een MRI-scan van de hersenen – terwijl de participanten verschillende tests uitvoerden – voor de cannabisbehandeling werd gestart. Dit om een basis te hebben waarmee de resultaten ná de cannabisbehandeling vergeleken kunnen worden.

Het werkelijke effect van wiet op de hersenen was tot nu toe nog vrij onbekend. [Foto: shutterstock/Shidlovski]

Vervolgens werd er een MRI-scan gemaakt – tijdens dezelfde tests – na drie maanden behandeld te zijn met medicinale wiet. De participanten waren groentjes wat betreft cannabis-gebruik of hebben in elk geval de twee jaar voorafgaand aan het onderzoek geen (medi-)wiet gebruikt.

Goede resultaten

Uit de studie bleek dat de patiënten er in de drie maanden dat ze cannabis gebruikten flink op vooruit gingen. Niet alleen verbeterde de hersenactiviteit vergeleken met de ‘basislijn’, die voor de behandeling met de MRI werd vastgesteld. De gemeten hersenactiviteit leek gemiddeld ook meer op de patronen die worden gemeten bij gezonde testsubjecten. Dankzij de behandeling meldden de participanten bovendien minder opiaten en benzodiazepine-medicijnen te gebruiken.

Cannabis bleek geen negatieve, maar juist een heel positief effect te hebben op de hersenactiviteit. [Afbeelding: shutterstock/Beatriz Gascon J]

De participanten gaven ook aan een verbeterde levenskwaliteit en nachtrust te ervaren en minder depressieklachten te hebben. Nog belangrijker: ze gaven aan minder last te hebben van de kwalen die ze met medicinale cannabis wilden behandelen.

Ideale gezondheid

Deze bevindingen bewijzen volgens de onderzoeksauteurs dat cannabis de hersenactiviteit herstelt tot een niveau dat ‘de ideale staat van gezondheid reflecteert.’ Een proces dat door de wetenschappers wordt omschreven als normalisatie.

Dit staat eigenlijk haaks op een veelgehoorde mythe over recreatief cannabis-gebruik. Dat wietgebruik een negatieve invloed zou hebben op de hersenen wordt door deze studie dus overduidelijk ontkracht.

Volgens de onderzoekers zit het verschil in de cannabissoorten die medicinaal en recreatief gebruikers uitkiezen. Recreatief cannabis-consumenten gaan vaak voor THC-rijke soorten. Daarentegen zouden medicinaal consumenten eerder geneigd zijn mildere soorten te kiezen; met bijvoorbeeld meer CBD erin. Eerder onderzoek bewees ook al dat CBD de ongewenste bijwerkingen van THC kan verminderen.

[Openingsfoto: Frontiers]