(advertenties)
(advertentie)
Ouderen met pijnklachten hebben vaak meer baat bij medicinale cannabis dan bij reguliere farmaceutica, bijkt uit onderzoek. Niet alleen is mediwiet effectiever dan farmaceutische pijnmedicijnen, ook blijkt het plantaardige medicijn veiliger in gebruik dan schadelijke en verslavende opiaten.

Mediwiet i.p.v. pillen

Wereldwijd neemt de problematiek rondom zware farmaceutica toe. De verslavende aard van sterke op opium-gebaseerde medicijnen als morfine, fentanyl en oxycodon zorgt voor een golf van verslaving en sterfte door overdoses. Waardoor in de VS zelfs wordt gesproken van een opiatencrisis.

Volgens een nieuwe studie uit Israël zou cannabis mogelijk een oplossing bieden voor deze toenemende problematiek. Uit het onderzoek – gehouden onder ouderen – blijkt mediwiet namelijk niet alleen veilig in gebruik en effectief voor deze leeftijdsgroep. Het vermindert ook het gebruik van aanvullende farmaceutica.

Cannabis blijkt vaak veiliger en effectiever dan reguliere pijnmedicijnen. [Foto: shutterstock/Flapas]

Onderzoek

Voor dit onderzoek zijn 2736 patiënten ouder dan 65 jaar gerekruteerd, die vervolgens medicinale cannabis probeerden tegen klachten als pijn en aan kanker-gerelateerde ongemakken. De gemiddelde leeftijd van de participanten was 74,5 jaar (±7,5 jaar). Daarvan bleek 60,8 procent kankerpatiënt op zoek naar pijnstilling; en 66,6 procent van de participanten was pijnpatiënt op zoek naar alternatieve pijnmedicatie.

Het onderzoek vond plaats tussen januari 2015 en oktober 2017 in een gespecialiseerde medicinale cannabiskliniek. Hier vulden patiënten na zes maanden mediwiet te hebben genomen een enquête in over hun bevindingen. Dit om resultaten op het gebied van ‘pijn intensiteit, levenskwaliteit en ongewenste bijwerkingen’ deskundig in kaart te kunnen brengen.

Senioren willen cannabis

De resultaten uit dit onderzoek, waaraan ook de ontdekker van THC Dr. Raphael Mechoulam meewerkte, blijken verrassend positief ten opzichte van de medicinale toepassing van cannabis en de veiligheid van het middel vergeleken met reguliere farmaceutica. De drie meest opmerkelijke bevindingen uit dit onderzoek zijn:

Veel ouderen hebben meer baat bij mediwiet dan bij farmaceutische medicijnen. [Foto: shutterstock/ Vinicius Tupinamba]

  • Na zes maanden cannabistherapie meldt 93,7% verbetering van hun kwaal;
  • Na zes maanden behandeling meldden respondenten minder te vallen;
  • Medicinale wiet verlaagt de behoefte aan farmaceutica, waaronder opiaten.

Niet alleen verminderden de symptomen van respondenten van een pijnniveau van 8 naar 4 op een schaal van 1 tot 10. Ook ervoeren zij minder heftige bijwerkingen van de wiet dan van hun reguliere medicijnen. De meest gerapporteerde bijwerkingen waren duizeligheid (9,7%) en een droge mond (7,1%).

Bovendien stopte 18,1 procent van de participanten met het gebruik van opiatenmedicijnen; of ging er minder van gebruiken. Hoewel ontdekt werd dat het gebruik van medicinale wiet ‘mogelijk het gebruik van andere voorgeschreven medicijnen kan verminderen’ en ‘veilig en effectief is voor ouderen’, suggereert het onderzoek dat meer evidence-based data nodig is om échte conclusies te kunnen trekken.

[Openingsfoto: shutterstock/Creative Family]