(advertenties)
(advertentie)

Studies tonen aan dat cannabisgebruik de sterftecijfers vermindert tijdens ingrijpende chirurgie en ziekenhuisopnames. Dit komt naar voren uit een onderzoek verricht door de University of Alabama in Birmingham en Tufts University in Boston. Cannabis werkt dus niet alleen als medicijn bij ziekte, maar kent ook een preventieve werking met vele voordelen. 

Cannabis redt levens

Er wordt steeds meer bewijsmateriaal verzameld over de preventieve werking van cannabis als het gaat om een verminderde kans op overlijden tijdens een ziekenhuisopname. Een studie die uitgevoerd werd door onderzoekers van de University of Alabama in Birmingham en Tufts University in Boston, heeft onthuld dat mensen die cannabis gebruiken of gebruikte in het verleden, minder snel overleden tijdens een operatie.

Om het onderzoek uit te voeren, bestudeerden de onderzoekers de medische gegevens van 9,5 miljoen patiënten die allemaal een vorm van orthopedische chirurgie ondergingen. Het ging om vijf verschillende operaties: totale heup artroplastiek (THA), de totale schouderprothese (TSP), totale knie artroplastiek (TKA), fixatie van het bekken na een complexe breuk en spinale fusie.

“Tijdens dit onderzoek werd het gebruik van cannabis geassocieerd met verminderde mortaliteit bij patiënten die THA, TKA, TSA en traumatische femurfixatie ondergingen,” stellen de onderzoekers. “Gezien de statistisch significante verbanden tussen het gebruik van cannabis en de resultaten in het ziekenhuis binnen de orthopedische chirurgie, is er meer onderzoek nodig om de mogelijke vertakkingen van deze bevindingen in kaart te brengen.”

Eerder onderzoek

In The Journal of Trauma and Acute Care Surgery is een andere studie gepubliceerd. Dit onderzoek toonde aan dat traumapatiënten die tijdens opname op de intensive care positief getest waren op cannabisgebruik, een kleinere kans hadden op overlijden in vergelijking met niet-cannabisgebruikers in dezelfde leeftijdscategorie.

Dit onderzoek werd uitgevoerd door een team van de Universiteit van Arizona. Zij beoordeelden de sterftecijfers onder volwassenen die gedurende een periode van 5 jaar op de IC waren opgenomen. Het ging om 1339 patiënten die positief getest waren op cannabisgebruik en 1339 personen die negatief getest waren.

De onderzoekers bij deze studie konden de volgende conclusie trekken: “Patiënten met een positieve cannabis-screening hadden een lager sterftecijfer, vergeleken met patiënten met een negatieve cannabis-screening (5,3% versus 8,9%) … Prospectieve studies met een opvolging op de lange termijn zijn nuttig bij het beantwoorden van veel van de resterende vragen rond de specifieke invloed van cannabis op herstel na een trauma. ”

Patiënten met hartaanval

Personen met een cannabisverleden die een hartaanval overleefd hebben, hebben minder kans op overlijden tijdens een ziekenhuisopname. Dit blijkt uit de gegevens die in 2016 gepresenteerd werden tijdens een bijeenkomst aan het American College of Cardiology.

Deze studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de University of Colorado, die ziekenhuisarchieven van meer dan 3800 patiënten analyseerden die een hartaanval doormaakt hadden. Deze gegevens werden vergeleken met meer dan 1,2 miljoen op overeenkomstige wijze uitgevoerde controles.

Ze ontdekten dat patiënten die positief getest waren op cannabisgebruik een lager mortaliteitsrisico wanneer ze in het ziekenhuis werden opgenomen. Tevens hadden ze ook een verminderd risico op intra-aortale ballonpomp (IABP) plaatsing in vergelijking met de controlegroep. De onderzoekers weten echter nog steeds niet waarom cannabisgebruik is gekoppeld aan verbeterde korte termijn overlevingspercentages. Ze hebben ook niet uit kunnen sluiten dat dit mogelijk te wijten kan zijn aan andere factoren.

Er is nog veel meer te onderzoeken over de invloed die cannabis heeft op de gezondheid van het hart. In sommige gevallen kan cannabisgebruik tijdelijk de bloeddruk verhogen, terwijl andere gegevens suggereren dat het hart beschermd wordt en het risico op beroertes en hartaanvallen afneemt.

De invloed bij traumatisch hersenletsel

Patiënten met traumatisch hersenletsel (TBI) die cannabis hebben gebruikt, bleken grotere overlevingskansen te hebben dan de niet-cannabisgebruikers, zo onthult een studie gepubliceerd in het tijdschrift The American Surgeon.

Om tot die bevindingen te komen, voerden onderzoekers van het UCLA Medical Center een retrospectieve beoordeling van drie jaar uit aan de hand van gegevens van hersentrauma-patiënten. Ze beoordeelden gegevens van 446 gevallen van qua letsel vergelijkbare patiënten. Hieruit bleek dat van de patiënten die voor de chirurgische ingreep positief getest werden op cannabisgebruik 97,6% hun operatie overleefde. Van de patiënten die vóór de operatie negatief hadden getest waren op cannabisgebruik was het overlevingscijfer slechts 88,5%.

“Onze gegevens suggereren een belangrijke link tussen de aanwezigheid van een positief THC-beeld in het bloed en een verbeterde overlevingskans bij TBI”, schrijven deze onderzoekers. “Deze bevinding wordt onderbouwd in eerdere literatuur, omdat de neuroprotectieve effecten van cannabinoïden zijn betrokken bij een aantal verschillende neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Huntington en multiple sclerose. Met het verder onderzoeken van deze preventieve werking van cannabis, zal steeds meer kennis worden opgedaan over het therapeutisch potentieel van THC. Hiermee kunnen verdere therapeutische interventies kunnen worden vastgesteld.”

Nóg meer profijt van onze mediwiet

Waar het gebruik van mediwiet ons verlichting en genezing biedt bij diverse ziektes en aandoeningen, verlengen we er in kritieke situaties mogelijk ook ons leven mee. Nóg meer redenen om het gebruik van medicinale cannabis te promoten!

[openingsbeeld:  gaikova/Shutterstock, foto ‘save lives’:  Anton Watman/Shutterstock]