(advertenties)
(advertentie)

ME, voluit Myalgische Encefalopathie, is een complexe en veel besproken aandoening die zich uit met symptomen van ernstige vermoeidheid waar geen duidelijke oorzaak voor gevonden kan worden. De vermoeidheid is niet te bestrijden met het nemen van voldoende rust, maar is een constante factor bij mensen die deze last hebben van deze aandoening. Welke rol kan medicinale cannabis spelen bij de aanpak van dit chronisch vermoeidheidssyndroom (ook wel CVS genoemd)?

ME en de symptomen

Me heeft de afgelopen jaren heel wat verschillende namen gehad: CVS (chronisch vermoeidheidssyndroom), chronisch Epstein-Barrvirus, postviraal vermoeidheidssyndroom en systemische inspanningsintolerantieziekte. Inmiddels zijn ME en CVS de meest voorkomende termen die gebruikt worden wanneer men over deze aandoening spreekt.

Mensen die lijden aan ME hebben diverse klachten die bijna altijd aanwezig zijn. Zij hebben naast de intense en voortdurende mentale vermoeidheid en het gevoel van algehele malaise na inspanning, veelvuldig last van de volgende symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Spier- en gewrichtspijn
 • Keelpijn
 • Spijverteringsstoornissen
 • Gezwollen lymfeklieren
 • Een verminderde geheugenfunctie en concentratie
 • Depressies en angsten

In welke mate iemand last heeft van de bovenstaande symptomen, verschilt per persoon. Bij sommige patiënten neemt de kwaliteit van leven flink af door ME.

Veel ME-patiënten hebben dezelfde klachten maar ze rapporteren ook dat cannabis een positief effect heeft op de symptomen van hun aandoening… [beeld: MemoryMan/Shutterstock]

Hoe ME ontstaat

Waarom iemand ME krijgt, is nog steeds niet duidelijk. De verwachting is dat het veroorzaakt wordt door een combinatie van genetische, omgevings-, infectie- en psychologische factoren. Ook bestaat er de mogelijkheid dat de besmetting met een virale infectie een rol speelt. Verder bleek uit een onderzoek in 2014 dat ME/CVS patiënten tekenen van ontstekingen in bepaalde hersengebieden vertoonden. Deze waren 45-199% hoger dan bij de gezonde controlegroep.

Nog steeds is niet uitgesloten dat het doormaken van een virusinfectie de onderliggende oorzaak is. Ook de blootstelling aan langdurige stress (zes maanden of langer), lijkt een belangrijke rol te spelen.

Het merendeel van de ME patiënten is vrouw, ook komt de aandoening meer voor bij mensen waarbij bloedverwanten aan ME lijden. Dit laatste bleek uit onderzoek naar familiaire invloeden; er speelt dus een genetisch aspect een rol bij het ontwikkelen van deze ziekte.

Erkenning

Het heeft lang geduurd, maar gelukkig is het nu eindelijk zover: ME is een officieel erkende aandoening. Jarenlang liepen patiënten tegen veel onbegrip aan. Ze zouden zich aanstellen en ‘het zit tussen je oren’ werd ze veelvuldig door artsen toegespeeld. Je kunt je voorstellen dat iemand die lijdt aan deze ziekte, daar behoorlijk depressief door raakt. Ernstig, want ME is op zichzelf al deprimerend genoeg. Hopelijk komt er nu een stuk rust voor de mensen die te maken hebben met ME en hopelijk wordt er ook snel meer onderzoek gedaan naar de invloed die cannabis heeft bij ME.

Onderzoek

Helaas zijn er tot op heden nog geen wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar de werking van cannabis bij ME. Zonde, want het blijkt dat enorm veel patiënten te kennen geven veel baat te hebben bij het gebruik van cannabis. Zij voelen zich bij gebruik subjectief beter dan wanneer zij dit niet doen.

De effecten van cannabis op ME

De symptomen van ME worden dus verlicht bij cannabisgebruik, aldus vele patiënten. De veranderingen die zij bemerken zijn onder andere:

 • Minder last van slaapstoornissen
 • Afname van gewricht- en spierpijn
 • Verminderde depressieve gevoelens
 • Minder last van algehele emotionele disbalans
 • Sommige patiënten geven zelfs aan dat het gebruik van cannabis de constant aanwezige vermoeidheidssymptomen ook verminderd

Symptoom gerelateerde onderzoeken

Er zijn diverse onderzoeken verricht naar de uitwerking van cannabis op de symptomen van ME. Officieel niet de directe studies naar ME in combinatie met cannabis, maar indirect zeker wel!

Zo is vastgesteld dat cannabis de diepe slaap kan bevorderen en de remslaap laat afnemen. Hierdoor kan een slecht slaappatroon verdwijnen en voelt een ME patiënt zich minder vermoeid.

Uit onderzoek blijkt chronische pijn aanzienlijk minder te worden wanneer iemand cannabis gebruikt. Dit heeft betrekking op neuropathische pijn (zenuwpijn) én op nociceptieve pijn (weefselpijn). Deze beide vormen van pijn komen voor bij ME. Ook hieruit kunnen we opmaken dat het gebruik van de juiste cannabis soort een positieve bijdrage kan leveren bij ME.

Cannabinoïden

De invloed van cannabinoïden op depressie en andere cognitieve stoornissen is meerdere malen onderzocht. Ook hier betreft het geen onderzoeken die direct in verband staan met ME, maar mensen met ME hebben vaak te maken met deze symptomen.

Uit een studie kwam naar voren dat een lage dosis van cannabinoïdereceptor-agonisten, zoals THC, een gunstige invloed op depressie heeft. Bij een te hoge dosering lijkt de werking af te nemen.

Angsten kunnen afnemen door het gebruik van de juiste mediwiet. De angsten die opspelen bij ME komen vaak voort uit stress en onzekerheid wat betreft de ziekte. Hierbij kan matig wiet(olie)gebruik net de ontspanning geven die nodig is. Ook kan CBD een goede ondersteuning bieden bij angstklachten. Een juiste balans vinden in het gebruik van THC/CBD is van groot belang bij angstklachten. Hier lees je er meer over!

Ons lichaamseigen endocannabinoïde-systeem

Zoals bij zo ongeveer alle aandoeningen, is ook bij ME ons lichaamseigen endocannabinoïde-systeem (ECS), niet in balans. Bij ME is het duidelijk dat er zich ontstekingen in bepaalde hersengebieden bevinden. Door de CB2-receptoren te activeren zouden ontstekingen voorkomen kunnen worden en/of sneller genezen. CB1-receptoren hebben invloed op psychische belevingen en het doorgeven van pijnsignalen vanuit ons brein. Wanneer deze geactiveerd worden, kunnen psychische klachten en pijn bij ME afnemen, of mogelijk verdwijnen.

Uitgebreide informatie over het endocannabinoïde-systeem is hier te vinden.

Cannabis blijkt voor verlichting te zorgen bij ME-patiënten: het beste werkt een sativa soort (zoals op deze foto) overdag en een indica ’s avonds en ’s nachts… [beeld: Rikesh Attadip/Shutterstock

Welke cannabis?

Wanneer je als ME-patiënt besluit om cannabis te gaan gebruiken om de symptomen te verlichten, kun je het beste kiezen voor een sativa-dominante strain dan een indica-dominante soort. In ieder geval voor overdag. Cannabis-sativa is volgens patiënten die het reeds gebruiken, vele malen effectiever. De indica kan juist weer een goede zijn als het gaat om een fijne nachtrust.

De eigenschappen van de sativa en de indica wietsoorten hebben we even op een rij gezet voor je:

Sativa

 • Is energie-opwekkend
 • Stimuleert de creativiteit en gedachtengang
 • Verhoogt het gevoel van welzijn
 • Laat hoofdpijn en migraine verminderen
 • Werkt tegen misselijkheid
 • Verbetert de eetlust
 • Zorgt voor minder depressieve gevoelens

Indica

 • Ontspant
 • Werkt pijnstillend
 • Laat angst en stress afnemen
 • Bevordert de nachtrust
 • Werkt ontstekingsremmend
 • Laat spasmes afnemen
 • Verbetert de eetlust

  De toekomst

Het is te hopen dat nu ME eindelijk een officieel erkende chronische aandoening is, er ook snel onderzoeken gedaan gaan worden naar het effect van mediwiet op deze ziekte. Patiëntenervaringen zijn er inmiddels genoeg, hier zou de wetenschap toch iets mee moeten doen. Ook de onderzoeken die reeds gedaan zijn naar symptomen die ook spelen bij ME, laten zien dat cannabis wel degelijk een positieve invloed kan hebben op het verloop van de ziekte.

[openingsfoto: Rikesh Attadip/Shutterstock]