(advertenties)
(advertentie)

Cannabisgebruik neemt toe onder oudere volwassenen, vooral in de afgelopen tien jaar toen het steeds breder beschikbaar en geaccepteerd werd. Een onderzoek naar de effecten van medicinale cannabis bij oudere volwassenen heeft nu ook verbeteringen gevonden in de dagelijkse functionaliteit, evenals vermindering van pijn en opioïdengebruik.

Inmiddels gebruikt 1 op de 5 oudere Amerikanen wiet

Het jaarlijkse rapport van het Monitoring the Future panelonderzoek uit 2022, waarin trends en prevalentie van drugsgebruik worden bijgehouden, ontdekte dat ongeveer 20% van de Amerikanen tussen de 50 en 60 jaar in de afgelopen 12 maanden cannabis heeft gebruikt.

Dit zou het hoogste percentage zijn dat ooit door het onderzoek is geregistreerd onder deze leeftijdsgroep, waarbij velen het waarschijnlijk gebruiken vanwege de potentiële therapeutische eigenschappen. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat deze leeftijdsgroep cannabis over het algemeen gebruikt voor pijn en slaapstoornissen, met veelal positieve resultaten.

Israëlische studie focust op dagelijks functioneren

Een nieuw onderzoek uit Israël richtte zich op het vaststellen van de effecten van medicinaal cannabisgebruik op oudere volwassenen.  En dan met name de invloed op hun dagelijks functioneren, wat volgens deze wetenschappers nog niet eerder is onderzocht in eerdere onderzoeken.

De onderzoekers voerden een observationele studie uit bij 120 patiënten van 65 jaar en ouder die cannabis voorgeschreven kregen voor verschillende aandoeningen, maar vooral chronische pijn zonder kanker. De meerderheid van de deelnemers gebruikte cannabis tincturen met verschillende CBD- en THC-gehaltes.

Functionaliteit, pijn en opioïdengebruik

De bevindingen toonden aan dat de meerderheid van de patiënten (86%) enige verbetering meldde na behandeling met cannabis gedurende de onderzoeksperiode van zes maanden, evenals vermindering van pijn en opioïdengebruik op recept.

Onderzoekers maten ook de effecten van cannabis op activiteiten van het dagelijks leven (ADL) – waaronder baden, aankleden, eten geven en naar het toilet gaan – en instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL), zoals telefoneren, boodschappen doen, eten bereiden, huishouden, de was doen, de financiën beheren en de verantwoordelijkheid voor medicijnen.

Ze ontdekten dat de behandeling geassocieerd was met verbeteringen in IADL, maar niet in ADL. Er was echter een “significant verschil” tussen leeftijdsgroepen, waarbij jongere patiënten een “grotere kans” hadden op betere IADL scores.

Ouderen functioneren onafhankelijker dankzij cannabis

“Het mechanisme waardoor cannabis mogelijk de functionele status verbetert, is door het verbeteren van chronische pijn, stemming en algemeen welzijn. Een ander mogelijk mechanisme is de vermindering van bepaalde medicijnen, zoals benzodiazepinen, waarvan is aangetoond dat ze de functionele status bij oudere volwassenen beïnvloeden”, schrijven de onderzoekers.

“Al deze veranderingen stellen oudere volwassenen in staat om onafhankelijker te functioneren in de maatschappij, maar deze veranderingen kunnen functies zoals continentie, toiletgang of aankleden, die worden weerspiegeld in de ADL-scores, niet verbeteren. Het is dus niet verrassend dat medicinale cannabis de IADL verbetert, maar niet de ADL.”

Meer op bewijs gebaseerde gegevens zijn ‘essentieel’

De auteurs wijzen op een aantal beperkingen van het onderzoek, waaronder het feit dat ze door de observerende aard alleen een verband konden vaststellen in plaats van causaliteit, de variabiliteit in de geconsumeerde cannabis en het feit dat de meerderheid van de deelnemers werd behandeld voor pijn.

In de conclusie van het artikel schrijven de onderzoekers: “Medicinale cannabis bij oudere volwassenen kan de functionele status en stemming verbeteren, zoals wordt geïllustreerd door betere scores in IADL en GDS (Geriatric Depression Scale) na zes maanden behandeling.

“Daarnaast wordt het ervaren als een bijdrage aan de algemene conditie en vermindert het pijn en het gebruik van pijnstillers, waaronder opioïden. Het is essentieel om aanvullende evidence-based gegevens te verzamelen, waaronder gegevens van dubbelblinde gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken, voor deze specifieke populatie.”

[foto’s: Krakenimages.com/Shutterstock]