(advertenties)
(advertentie)
Een enquête onder artsen in wording uit de staat New Jersey, onthult hun gebrekkige kennis over mediwiet. Wereldwijd weten artsen bovendien vaak niet hoe medicinale cannabis werkt en hebben geen idee van de regels omtrent het controversiële geneesmiddel. Dit moet echter beter, gezien de rol van mediwiet in de toekomstige gezondheidszorg.

Kennisgebrek over mediwiet

Bij de jaarlijkse CHEST meeting, een organisatie die zich wereldwijd inzet voor gedegen educatie voor artsen, werd onlangs de eerste studie gepresenteerd naar het competitieniveau van artsen omtrent mediwiet na de legalisering ervan. Het onderzoek werd uitgevoerd na de aankondiging dat zowel de Saint Peter’s University Hospital (SPUH) als de Rutgers Robert Woods Medical School uit de staat New Jersey zich voorbereiden om hun artsen in opleiding te leren over medicinale cannabis.

Artsen weten vaak weinig over de werking van cannabis, laat staan de individuele werkzame stoffen. [Foto: shutterstock/ dmitro2009]

Het resultaat van de studie was erbarmelijk, er bleek bij (toekomstig) artsen in New Jersey namelijk weinig kennis te zijn over het medicinale gebruik van cannabis. ‘Artsen geven zelf aan weinig te begrijpen van de medicinale werking van cannabis en de regels om in aanmerking te komen voor dergelijke behandelingen’, schrijven de onderzoekers.

Dit geeft te denken: als artsen niet op de hoogte zijn van de medicinale werking van wiet, weten zij waarschijnlijk niet eens over het bestaan van het endocannabinoïde-systeem (ECS).

‘De bewustwording hieromtrent en het comfortabel adresseren van de therapeutische aspecten van medicinale cannabis zijn essentieel voor de continuïteit van medische educatie’, sluiten zij af. Dit met het oog op de rol die cannabis in de nabije toekomst gaat spelen in de gezondheidszorg. Immers noemen sommige, beter geïnformeerde, artsen het ontdekken van het ECS en haar potentie de belangrijkste medische ontdekking van de afgelopen tijd.

Enquête onder artsen

De betreffende studie is uitgevoerd middels een online enquête die verspreid werd onder alle artsen (in wording) van de SPUH. Van studenten geneeskunde tot verloskundigen, kinderartsen en gynaecologie vulden de online enquête in.

Op de vragenlijst stonden 15 vragen, zowel multiple choice als met de Likert-type schaal van 1 tot 10 (1 is zwak en 10 excellent). In totaal deden 51 artsen mee aan het onderzoek, waarvan 83 procent deelnam aan de interne geneeskunde opleiding. Het meerendeel hiervan (69 procent) liep mee in het postdoctoraal programma; en was dus al op universitair niveau afgestudeerd.

Veel artsen blijken maar bar weinig te weten over cannabis en haar medicinale werking

Educatie nodig

Resultaten van het begrip over de medicinale werking van cannabis waren overigens vergelijkbaar met zelf-aangegeven niveaus van training. Interne geneeskunde studenten vonden zichzelf competenter in de farmacologie van wiet dan de andere opleidingsstromen bij elkaar. Toch blijken ook zij over weinig kennis te beschikken.

Gezien de rol die cannabis zal spelen in de toekomstige gezondheidszorg, is het cruciaal betere educatie erover te hebben voor artsen en andere gezondheidsprofessionals. [Foto: shutterstock/Per Bengtsson]

Van de ondervraagden dacht 38 procent dat medicinale cannabis door de Amerikaanse voedsel en warenautoriteit is goedgekeurd om voorgeschreven te worden door artsen – wat niet het geval is. Erger nog, is dat maar liefst 76 procent niet wist dat cannabis officieel geregistreerd staat als Schedule I drug in het land. Dit betekent dat wiet onterecht wordt gezien als een verslavende drug zonder medicinale waarde.

Tenslotte geven de respondenten over het algemeen aan zich zorgen te maken over de veiligheid, mogelijke verslaving en het gebrek aan bewijs van de werking – zorgen die wetenschappelijk al zijn ontkracht. Cannabis is juist een zeer veilig geneesmiddel gebleken in verschillende onderzoeken, helpt van schadelijke verslaving af te komen en is in sommige gevallen effectiever dan farmaceutische medicijnen.

Helaas is dit kennisgebrek niet beperkt tot alleen New Jersey, en hebben wereldwijd veel patiënten meer kennis dan de experts. Steeds meer mensen gebruiken medicinale cannabis, vaak in de vorm van wietolie, tegen diverse klachten; en op steeds meer plekken kan dit legaal. Echter is er dringend goede educatie nodig om artsen in staat te stellen patiënten juist te informeren over de medicinale waarde van cannabis. In Nederland kunnen we wat dat betreft in het nieuwe jaar van start met de gloednieuwe online e-cursus ‘Medicinale Cannabis’ van Nova Research.

[Openingsfoto: shutterstock/Africa Studio]