(advertenties)
(advertentie)
Patiënten met de ziekte van Parkinson hebben veel baat bij het gebruik van medicinale cannabis. Zo ervaren ze onder andere minder pijn en trillingen; en slapen ze beter. Dit blijkt naast patiëntengetuigenissen nu ook uit onderzoeksdata die moet worden gepubliceerd in het vakblad Clinical Neuropharmacology.

Parkinson en mediwiet

‘Het gebruik van medicinale cannabis is controversieel en bewijs van de voordelen ervan is gebaseerd op kleine klinische onderzoeken‘, schrijven de onderzoeksauteurs. Middels een gestandaardiseerd interview-onderzoek trachten wetenschappers van de Tel Aviv universiteit in Israël daarom de voordelen en eventuele bijwerkingen van mediwiet bij Parkinson te analyseren, bij patiënten die minstens drie maanden lang cannabis gebruiken.

De ziekte van Parkinson is een degeneratieve aandoening, die het centrale zenuwstelsel aantast door de dopamineproducerende cellen te vernietigen in een gedeelte van de hersenen dat de substantia nigra heet. Als eerste worden de motorische functies aangetast. Naarmate de aandoening voortschrijdt kunnen cognitieve afname, dementie en depressie optreden. Gelukkig biedt cannabis een aantal onmiskenbare voordelen bij deze verschrikkelijke aandoening. Dit blijkt naast vele patiëntengetuigenissen, zoals die van Larry hieronder, ook uit deze studie.

Patiënten ondervraagd

In totaal zijn 47 patiënten met Parkinson – 40 mannen en 7 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar (+/- 10 jaar) – telefonisch geïnterviewd voor dit onderzoek. Aan de hand van 66 vragen werden demografische gegevens, klinische karakteristieken en details van het cannabisgebruik van participanten vastgesteld.

Uit verzamelde data bleek dat de ondervraagde patiënten ongeveer een halve tot 0,9 gram medicinale wiet per dag gebruikten, waarvan in de meeste gevallen (80,9 procent) gerookt als joint. Ondanks dat er gezondere én effectievere manieren zijn om de werkzame stoffen uit cannabis binnen te krijgen, zoals wietolie. Bij het roken van wiet zijn de meest vermelde bijwerkingen in dit onderzoek hoest (34,9%) en verwarring en hallucinaties (elk 17%) waardoor 5 patiënten (10,6%) de behandeling staakten.

Ondanks dat er betere manieren zijn om cannabis te gebruiken, rookten de meeste participanten aan dit onderzoek joints. [Foto: shutterstock/The Adaptive]

Cannabis effectief tegen Parkinson

De meeste patiënten (37/47) gaven aan baat te hebben bij de behandeling van hun symptomen met cannabis. Zij vallen minder, ervaren minder pijn, zijn minder depressief, hebben minder last van trillingen en spierstijfheid en slapen beter dankzij de medicinale wiet. Twee patiënten merkten niets van de behandeling van hun kwaal met cannabis en zes personen voelden zich minder goed door de wiet. In deze gevallen is echter niet bekend of er sprake is van een wisselwerking met andere medicijnen.

Aan de hand van deze resultaten concluderen de wetenschappers: ‘Medicinale cannabis verlicht de symptomen van Parkinson al in de vroege stadia van de behandeling zonder ernstige ongewenste bijwerkingen. De mate waarin het wordt gebruikt en de gerapporteerde effecten ondersteunen de ontwikkeling van veiliger en effectievere medicijnen gebaseerd op cannabis.’

[Openingsfoto: shutterstock/Aleksandar Kamasi]