(advertenties)
(advertentie)
Aan de University of British Columbia is uitgebreid onderzoek gedaan naar de behandeling van mentale stoornissen en verslaving. In februari 2017 wordt een compleet onderzoeksrapport gepubliceerd over hoe cannabis gebruikt kan worden bij de behandeling van psychische aandoeningen en gewenning aan schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld pijnmedicatie op opiumbasis. Nu al deelde hoofdonderzoeker Zach Walsh zijn belangrijkste conclusies.

Meer onderzoek naar cannabis bij mentale stoornissen

Sinds de wereldwijde legaliseringsgolf van cannabis wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar het middel. Zo wordt meer bekend over de impact van wiet op de mentale gezondheid. Voor wie lijdt aan mentale stoornissen of verslaving is er nu goed nieuws.

Het lijkt het erop dat patiënten – en anderen die voor cannabis zijn – gelijk hebben.

In februari 2017 publiceren onderzoekers van de Universiteit of British Columbia (UBC) een studie waarin zij bewijzen dat cannabis effectief is bij de behandeling van depressie en sociale fobie. Alcoholisten en opiumverslaafden – bijvoorbeeld door zware pijnmedicatie – zijn erbij gebaat dat medicinale wiet hun afhankelijkheid aan de verslavende – en vaak schadelijke – middelen verminderd. Daar schreven wij eerder al dit artikel over.

Cannabis vervangt schadelijke middelen

Het wordt noodzaak om cannabis als onderdeel van de behandeling te zien. [Foto: shutterstock/Zoran Milic]

Het wordt noodzaak om cannabis als onderdeel van de behandeling te zien. [Foto: shutterstock/Zoran Milic]

Hoofdonderzoeker – en onderzoekspartner van het UBC – Zach Walsh concludeert dat sommige mensen wiet als “exit drug” gebruiken voor schadelijkere middelen – zoals op opium gebaseerde pijnmedicatie. Een fenomeen waar eerder onderzoek naar gedaan is op ouderen. Zij lieten hetzelfde gedrag zien na legalisering van – medicinale – cannabis in hun leefomgeving. In staten waar medicinale cannabis werd gelegaliseerd werden beduidend minder opiaten gebruikt. De opiaten werden daar door de senioren namelijk vervangen door mediwiet. Dat resulteerde niet alleen in minder gezondheidsproblemen, maar ook in een betere levenskwaliteit.

Patiënten en voorstanders wiet hebben gelijk

Mediwiet krijgt steeds meer vorm als therapie-ondersteuning bij psychologische aandoeningen. Zo weten we ondertussen dat wiet je niet angstig of depressief maakt. Maar juist het tegenovergestelde waar is. Zach zegt wel dat cannabis mogelijk niet doeltreffend is bij psychoses en bipolaire stoornis.

Het wordt noodzaak om medicinale cannabis als onderdeel van de behandeling te kunnen beschouwen.

In de aankondiging van het onderzoek zegt Zach, “Tijdens het bekijken van het beperkte bewijs over medicinale cannabis, lijkt het erop dat patiënten – en anderen die voor cannabis zijn als ondersteunend middel voor de mentale gezondheid – gelijk hebben.”

Uitgebreid onderzoek

Om tot deze conclusies te komen zijn er 60 studies bekeken. Er is een uitgebreide herziening gedaan van artikelen en studies over mentale gezondheid, academische artikelen over cannabis en niet-medisch cannabisgebruik. Naast de conclusies over mentale gezondheid en verslaving concludeerden de onderzoekers dat cannabisgebruik “het risico op het toebrengen van schade aan anderen of jezelf niet vergroot.” Je wordt er dus niet (zelf-)destructief van.

Mediwiet als onderdeel van de behandeling

“Er is nog geen duidelijke leidraad over hoe professionals in de mentale gezondheid om zouden moeten gaan met medicinale cannabisgebruikers,” zegt Walsh. “Met de legalisering [op veel plekken in de wereld, red.], is het geen optie om mensen simpelweg te adviseren met wiet te stoppen. Het wordt noodzaak om medicinale cannabis als onderdeel van de behandeling te kunnen beschouwen.”

[Openingsfoto: shutterstock/Beatriz Gascon J]