(advertenties)
(advertentie)
Vroeger hadden we het over wiet. Gewoon wiet. Maar na de ongekende revolutie wereldwijd van cannabis als medicijn, spreken we nu over ‘recreatieve’ cannabis als er voor het plezier wordt geblowd en over ‘medicinale’ cannabis als er om medicinale redenen wordt geïnhaleerd, gegeten of verdampt. Maar wat zijn eigenlijk de verschillen?

Medicinale en recreatieve cannabis in de oudheid

De mensheid is zich al duizenden jaren bewust van de veelzijdige werking van cannabis en industriële hennep. En zijn talloze archeologische vondsten en oude teksten gevonden die aantonen dat cannabis en hennep al ver voor Christus werden gebruikt.

De oudste vondsten komen uit China. Daar zijn onder meer resten henneptextiel en met henneptouw versierde aardewerkpotten gevonden. Middels radiometrische datering is vastgesteld dat deze culturele relikwieën tot wel 6.000 jaar oud zijn en tot de Chinee Yangshao cultuur behoren. Ook de oude Chinese geneeskunst verwijst naar cannabis terwijl andere teksten de plant ook omschrijven als ‘bevrijder van zonden’ en ‘gever van genot’.

In oude hindoeteksten die rond 1.400 v.Chr. zijn geschreven staan waarschijnlijk ook verwijzingen naar de cannabisplant die ‘de goden zichtbaar maakt’. Deze teksten bevatten de woorden ganjika (dat sterk lijkt op ganja) en bhanga (dat lijkt op bhang). Beide zijn in een groot deel van Azië en Oost-Afrika nog steeds veelgebruikte synoniemen voor cannabis.

Politieke verschillen tussen mediwiet en funwiet

Wiet is wiet of toch niet? [foto: OR PHOTOGRAPHY/Shutterstock]

Wiet is wiet of toch niet? [foto: OR PHOTOGRAPHY/Shutterstock]

Er zijn verschillende theorieën over de initiële reden van het cannabisverbod. Het is een onderwerp dat zeker nog eens aan bod komt op ons blog. Alle theorieën komen in ieder geval uit bij hetzelfde voldongen feit: de ‘Marihuana Tax Act of 1937’. Deze wet wordt gezien als the point of no return van het wereldwijde, desastreuze hennep- en cannabisverbod.

Nu, bijna 80 jaar later, begint het verbod op de plant langzaam af te brokkelen. De politiek beseft in toenemende mate dat het wreed is om mensen op te sluiten voor het gebruik van een plant. Ook de heilzame werking van cannabis wordt herontdekt en modern wetenschappelijk onderzoek onderbouwt die werking. Zodoende wordt in steeds meer detail bekend waarom de plant zoveel heilzame kwaliteiten bezit.

Dit alles draagt eraan bij dat medicinale cannabis op steeds meer plaatsen wordt gelegaliseerd. Maar tegelijkertijd blijft het recreatieve gebruik overwegend strafbaar. Dus terwijl de verschillende gebruiken van de cannabisplant eeuwenlang vreedzaam naast elkaar bestonden, maken hedendaagse wetten een onderscheid tussen medicinale en recreatieve cannabis.

Verschil tussen medicinale en recreatieve cannabis soorten

Cannabis sativa en cannabis indica zijn twee namen voor twee verschijningsvormen van cannabis. Wetenschappelijk (en wettelijk) is er geen verschil tussen indica en sativa; alle cannabisplanten worden gezien als Cannabis Sativa L. De twee termen worden vooral gebruikt om een aantal karaktereigenschappen te clusteren zodat een bepaalde soort in het ‘cannabisspectrum’ kan worden geplaatst. In dit spectrum is een veelvoud aan diverse groeipatronen, geuren en smaken te onderscheiden. Ook de effecten verschillen. De werking van indica speelt zich vooral af in het lichaam terwijl de effecten van een sativa met name cerebraal zijn.

Dit heeft te maken met de combinatie werkzame stoffen in een indica of sativa. Cannabis bevat tientallen werkzame stoffen die een effect hebben op het menselijk lichaam. Deze stoffen worden cannabinoïden genoemd. De bekendste zijn tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) en cannabinol (CBN). THC is de voornaamste psychoactieve stof in cannabis. CBD is verantwoordelijk voor de kalmerende werking die veel gebruikers ervaren en brengt de effecten van THC in balans. CBN is zowel licht psychoactief als kalmerend.

Het verschil tussen medicinale en recreatieve cannabissoorten hangt volledig af van de behoefte van de gebruiker. Alle cannabis kan zowel medicinaal als recreatief worden gebruikt

Indica’s hebben vaak wat meer CBD en zijn daarom erg geliefd als middel om te ontspannen en goed te kunnen slapen. Medicinaal zijn indica’s effectief bij het behandelen van spierkrampen als gevolg van bijvoorbeeld multiple sclerose en de ziekte van Parkinson. Indica’s werken ook goed tegen chronische pijn, artrotische en reumatische stijfheid en ontstekingen, slapeloosheid, angst en gerelateerde aandoeningen.

shutterstock_147016472

Indica, sativa en hybride… het hangt vooral van jouw doelstelling af of we de wietsoort medicinaal of recreatief kunnen noemen… [beeld: Laurin Rinder/Shuttersock]

Sativa-variëteiten hebben een hoger THC-gehalte en wat minder CBD. Dit zorgt voor een energieker ‘high’-effect dat zowel geestelijk als lichamelijk wordt waargenomen. Als medicinale cannabissoorten zijn ze het meest effectief tegen misselijkheid (bijvoorbeeld veroorzaakt door chemotherapie of HIV/AIDS-medicatie), eetlustproblemen, migraine, depressie, chronische pijn en vergelijkbare symptomen.

Hybride cannabis soorten combineren die effecten van indica en sativa. Dit is zowel voor patiënten als recreatieve gebruikers voordelig. Het toevoegen van sativa-genetica aan een soort die voornamelijk indica is, kan mentale helderheid ondersteunen en de kalmerende effecten verminderen. Het toevoegen van indicagenen aan een sativa-dominante soort vermindert de neiging tot nervositeit, die pure sativa’s van nature hebben.

Kortom, het verschil tussen medicinale en recreatieve cannabissoorten hangt volledig af van de behoefte van de gebruiker. Alle cannabis kan zowel medicinaal als recreatief worden gebruikt.

Verschillen tussen recreatieve en medicinale gebruiksmethoden

A joint per day keeps the docter away, zeiden 'ze' vroeger al... [beeld: SageElyse/Shutterstock]

A joint per day keeps the docter away, zeiden ‘ze’ vroeger al… [beeld: SageElyse/Shutterstock]

Cannabis kan op verschillende manieren worden toegediend. Het roken van een joint is nog steeds gangbaar, maar het verbranden van cannabis (en tabak) is niet de gezondste manier. Gelukkig is er sinds de opkomst van gelegaliseerde medicinale cannabis ook meer aandacht voor de verschillende manieren waarop de werkzame stoffen in het lichaam kunnen komen.

Een populair alternatief is het verdampen van cannabis. Met een verdamper wordt cannabis verhit tot circa 190 graden waarna de werkzame stoffen verdampen. Er vindt geen verbranding plaats, dus er komen geen schadelijke bijproducten vrij zoals benzeen, teer- en koolstofdeeltjes. Alleen de werkzame stoffen komen middels inhaleren in het bloed. Verdampen levert een heel puur effect dat snel optreedt.

Cannabis laat zich ook goed verwerken in allerlei voedingsmiddelen en dranken. De effecten houden dan lang aan omdat de werkzame stoffen via het maagdarmkanaal geleidelijk worden afgegeven aan het bloed. Het is echter lastig om goed te doseren en het duurt lang voordat de effecten optreden. Hierin schuilt het gevaar van overdosering omdat men snel te veel neemt.

Alle gebruiksmethoden worden zowel recreatief als medicinaal toegepast. En ook hier geldt dat het gewenste effect en doel bepalend zijn voor de keuze. Er is wel een uitzondering: cannabisolie. Dit cannabisextract wordt overwegend voor medicinale doeleinden gebruikt.

[Dit artikel is geschreven door Martijn van der Jagt voor het weblog van Sensi Seeds – vanaf 1 juni is Martijn de nieuwe content manager van Mediwietsite & Mediwietforum, openingsfoto: Mitch M/Shutterstock]