(advertenties)
(advertentie)
Medicinaal cannabisgebruik is de laatste tijd erg populair, maar komt al jaren buitengewoon veel voor onder HIV-patiënten. Dit blijkt een goede reden te hebben, blijkt uit onderzoek. HIV-patiënten die cannabis gebruiken hebben namelijk in mindere mate last van de immuunziekte.

Wiet en HIV

De populariteit van cannabis als medicijn groeit wereldwijd in explosieve mate. Steeds meer mensen gebruiken mediwiet – vooral in de vorm van het volksmedicijn wietolie – tegen de meest uiteenlopende aandoeningen. Onder HIV-patiënten komt wietgebruik echter al jaren buitengewoon veel voor, en dat heeft waarschijnlijk een heel goede reden.

Het lijkt er echter op dat wiet een gunstig effect heeft voor HIV-patiënten

Diverse studies op mensen en apen suggereren dat cannabis invloed heeft op de plasma viral load. Oftewel, de mate waarop HIV voorkomt in het bloed van de patiënt. Maar tot nu toe slaagden wetenschappers er nog niet in de link tussen cannabisgebruik en de aan HIV-gerelateerde ontsteking en overdreven immuunactivering te definiëren.

Onderzoek

Vandaar dat wetenschappers van de Oxford University onlangs het effect van cannabisgebruik op het HIV-virus onderzochten. Hiervoor rekruteerden zij 198 met HIV-geïnfecteerde patiënten die met HIV-remmers hun ziekte behandelden. Zij werden onderverdeeld in de categorieën zware, medium en sporadische cannabisgebruikers en niet-cannabisgebruikers.

De verdeling werd gedaan aan de hand van het 11-nor-carboxy-tetrahydrocannabinol (THC-COOH) gehalte in het bloed van de participanten. Dit is de afbraakstof die in je lichaam overblijft nadat het THC heeft verwerkt.

Middels bloedonderzoek werd een beeld gevormd van de mate waarin de patiënt cannabis gebruikt. [Foto: shutterstock/Shidlovski]

Vervolgens werd bij de deelnemers de frequentie, activering en functie van hun immuuncellen gemeten. Dit gebeurde aan de hand van flowcytometrie. Een techniek voor het tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes.

Cannabis helpt bij HIV

Uit dit onderzoek bleek in het bloed van zware cannabisgebruikers minder leukocyte antigenen (HLA)-DR+CD38+CD4+en CD8+ T-cellen voor te komen, vergeleken met niet-cannabisgebruikers. Deze cellen staan bekend als de soldaten van het immuunsysteem, die kunnen zorgen voor een heftige ontstekingsreactie. Ook bevat het bloed van cannabisgebruikende HIV-patiënten minder witte bloedplaatjes en andere immuuncellen die voor een overdreven immuunreactie kunnen zorgen.

Over hun bevindingen schrijven de wetenschappers: ‘Hoewel de klinische implicaties onduidelijk blijven, suggereren onze bevindingen dat cannabisgebruik geassocieerd wordt met een potentieel nuttige vermindering in de systemische ontsteking en het overactieve immuunsysteem in de context van met HIV-remmers behandelde HIV-infectie.’

Daarmee bedoelen ze dat het daadwerkelijke effect van cannabisgebruik in de praktijk nog onduidelijk is. Het lijkt er echter op dat wiet een gunstig effect heeft voor HIV-patiënten. Een ontdekking die bevindingen uit eerder onderzoek en verschillende patiëntengetuigenissen ondersteunt.

[Openingsfoto: shutterstock/Shidlovski]