(advertenties)
(advertentie)
Er wordt al langer gebruik gemaakt van cannabis door HIV-patiënten; om bijvoorbeeld de bijwerkingen van farmaceutische medicijnen te bestrijden, gewichtverlies tegen te gaan door de eetlust te bevorderen of pijn te bestrijden. Maar uit onderzoek blijkt ook dat het gebruik van THC het afweersysteem van patiënten met HIV aanzienlijk kan versterken.

Beter afweersysteem

HIV-patiënten die positief testen op cannabisgebruik bezitten hogere aantallen CD4+ en CD8+ cellen, vergeleken met patiënten die niet eerder cannabis gebruikten. Dit blijkt uit onderzoeksresultaten gepubliceerd in het vakblad Drug and Alcohol Dependence. Deze CD4+ en CD8+ cellen zijn een subtype van de witte bloedcellen die het immuunsysteem ondersteunen – ook wel bekend als lymfocyten of T-cellen.

HIV-patiënten hebben per definitie een verzwakt immuunsysteem, dat met dagelijks cannabisgebruik versterkt wordt. [Foto: shutterstock/Lightspring]

Onderzoekers van de Virginia State en Florida Center universiteiten evalueerden voor dit onderzoek de verschillen in lymfocyten-gehalten onder twee groepen HIV-patiënten. Eén groep wiens urineanalyse aangaf dat de patiënt in het verleden cannabis had gebruikt; en één groep patiënten die negatief testte op delta-9-tetrahydrocannabinol (THC).

Regelmatig gebruik

‘Na het uitsluiten van demografische en HIV-gerelateerde verstorende factoren, blijken THC-positieve patiënten aanzienlijk hogere CD4+ en CD8+ gehalten te hebben dan hun THC-negatieve tegenhangers’, schrijven de onderzoeksauteurs. ‘Deze bevindingen sluiten aan bij eerder onderzoek, waar werd bewezen dat dagelijkse cannabisgebruikers hogere CD4+-cel gehalten en lagere virusbelasting hebben dan hun niet-, of sporadisch gebruikende tegenhangers.

Mediwiet bij HIV

De onderzoekers concluderen: ‘Dit voorlopige onderzoek laat zien dat THC-positieve patiënten betere HIV-gerelateerde immuungehalten hebben dan hun THC-negatieve tegenhangers, ondanks de gelijkheid in verschillende demografische en HIV-gerelateerde factoren. De huidige bevindingen suggereren een mogelijk nuttige rol van cannabis bij de behandeling van HIV, bovenop de symptoombestrijding.’

Patiënten die dagelijks cannabis gebruiken hebben een sterker immuunsysteem vergeleken met sporadisch of niet-cannabisgebruikers. [Foto: shutterstock/SageElyse]

Immers wordt cannabis al vaker succesvol ingezet bij HIV, waarbij het op meerdere manieren bijdraagt aan de behandeling van de ziekte. Niet in de laatste plaats om de bijwerkingen van HIV-remmers te dempen, zoals bij de Nederlandse Rudolf Hillebrand het geval is. Rudolf kweekt zijn eigen wiet om daarmee de bijwerkingen van farmaceutische medicijnen aan te kunnen. Eerder werd hij daarom uit huis gezet, maar de rechter heeft bepaald dat Rudolf thuis mag blijven wonen en daar 51(!) wietplanten mag kweken.

Andere HIV-patiënten zoals Henry, hebben dankzij het gebruik van medicinale cannabis zelfs hun medicijngebruik kunnen halveren. Mogelijkerwijs is dit een gevolg van het immuunversterkende effect van  de gebruikte cannabis, waardoor er minder HIV-remmers nodig zijn.

[Foto: shutterstock/Spectral-Design]