(advertenties)
(advertentie)

Steeds meer senioren starten met het gebruik van medicinale cannabis. Sterker nog, het is de snelstgroeiende groep onder nieuwe mediwiet gebruikers. En dat is niet zomaar want ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Kortom: waarom wiet enorm kan helpen bij ouderdomsklachten, en waarom het nooit te laat is om ermee te beginnen.

Is wiet veilig voor ouderen?

Voor dit artikel keken we onder meer naar de bevindingen uit een observationele studie van Dr. Ilya Reznik. Deze Israëlische arts en een team onderzoekers bestudeerden 184 oudere patiënten uit een geriatrische kliniek in Israël. Maar liefs 83 procent van de deelnemers was 75 jaar of ouder.

Is wiet veilig voor ouderen? Dit vroegen de onderzoekers zich ook af. En aangezien ouderen tot de snelstgroeiende gebruikersgroep behoren, is dit zeker een belangrijk vraagstuk om mee te beginnen. Vandaar dat Israëlische onderzoekers klinisch nauwlettend toezicht hielden op het cannabisgebruik onder ouderen.

De studie omvatte een uitgebreid onderzoek van elke patiënt aan het begin van cannabistherapie, plus zes maanden later nog een follow-up evaluatie. Geen van de personen die deelnam aan het onderzoek, had eerdere ervaring met cannabis. De meeste patiënten hadden medische klachten zoals:

De meerderheid van de proefpersonen – namelijk 66 procent – kreeg cannabisolie enkel op sublinguale wijze toegediend. De helft van deze groep kreeg driemaal daags drie druppels. De onderzoekers probeerden de werkzaamheid en ook de eventuele nadelige effecten van cannabis te beoordelen.

Voor het grootste deel waren de bijwerkingen relatief mild, en ze troffen slechts een derde van de personen die aan het onderzoek deelnamen. De bijwerkingen veroorzaakten soms duizeligheid (12%), slaperigheid (11%) en een droge mond.

Een derde van de patiënten was in staat te stoppen met opioïden medicatie. Maar ook met andere farmaceutische pijnstillers en ontstekingsremmende medicijnen

Het belangrijkste resultaat wat geboekt werd tijdens de zes maanden met medicinale cannabis, is dat een derde van de patiënten in staat was om te stoppen met opioïden medicatie. Maar ook met andere farmaceutische pijnstillers en ontstekingsremmende medicijnen.

ZIE OOK: Video – Bejaarden behandelen ouderdomskwalen met wiet

Medicinale wiet kan senioren helpen bij allerlei ouderdomskwalen. [Shutterstock/Nejc Vesel]

Cannabisprotocol voor ouderen

Dr. Addie Ron, een Israëlische geriatrische specialist en collega van Dr. Resnick, deelde tijdens een presentatie details over het medische cannabisprotocol. Dat is een protocol dat het team met succes had ontworpen en gebruikt tijdens de studie met de oudere patiënten.

Patiënten die tweemaal daags tussen 0,75 mg en 1,5 mg THC innamen, merkten op veel gebieden verbeteringen.

De eerste stap voorafgaand aan het starten met op cannabis gebaseerde therapie, omvatte een persoonsgerichte risico-batenanalyse van de oudere deelnemers. Een voorzichtige aanpak werd aanbevolen vanwege het gelijktijdig gebruik van meerdere soorten medicatie. Met deze aanpak kon aantasting van het zenuwstelsel en potentieel cardiovasculair risico voorkomen worden.

Het protocol ging uit van een start-low, go-slow aanpak voor het doseren van mediwiet – met een verhoging van 5mg om de zeven dagen tot het gewenste effect bereikt werd. Hieronder het inname schema wat uitgereikt werd aan de deelnemers van het onderzoek:

 • Dag 1-3: 5mg THC + 5mg CBD
 • Dag 4-6: 10mg THC + 10mg CBD
 • Dag 7-14: 15mg THC + 15mg CBD

De voortgang van elke patiënt werd nauwlettend gevolgd. Ook werden bijwerkingen en de duur van de werkzaamheid vastgelegd. Op het moment dat het gewenste effect werd bereikt, werd de dosering gestabiliseerd en werd er logischerwijs gestopt met het ophogen van de hoeveelheden THC en CBD.

De meeste patiënten kozen ervoor om de wietolie onder de tong te druppelen, en boekten hiermee positieve resultaten. Met betrekking tot THC (in combinatie met CBD) heeft de observationele studie vastgesteld dat een lage niet-toxische dosis – bestaande uit tweemaal daags 0,75mg CBD en 1,5mg THC – goed werd verdragen. Deze dosering resulteerde onder andere in:

 • Een betere werking van de olie
 • Toename van het lichaamsgewicht
 • Verbetering van de cognitieve vaardigheden
 • Afname van constipatie
 • Een verbeterde mobiliteit

Mediwiet bij Alzheimer

Met wereldwijd 35 miljoen mensen met de diagnose Alzheimer is er een dringende en onvervulde behoefte aan een effectieve behandeling voor deze degeneratieve neurologische ziekte. Zou cannabis iemand die aan dementie lijdt, kunnen helpen?

Dr. Javier Fernandez-Ruiz en een groep onderzoekers van de Complutense Universiteit in Madrid, deden onderzoek naar de rol van het endocannabinoïde-systeem bij de ziekte van Alzheimer.  Uit onderzoek blijkt dat cannabinoïden-receptoren – die een belangrijke rol spelen bij het behoud of vervangen van de neurale cellen in gezonde hersenen – ontregeld raken tijdens neurodegeneratie.

Bepaalde geneesmiddelen tegen alzheimer remmen de werking van acetylcholinesterase (een enzym), wat acetylcholine afbreekt. Dit is een belangrijke neurotransmitter die betrokken is bij het geheugen en de cognitieve vaardigheden.

Wetenschappers hebben geleerd dat cannabinoïden – THC in het bijzonder – op dezelfde manier werken: ze hebben dezelfde afremmende werking op acetylcholinesterase. Bovendien kunnen cannabinoïden mogelijk ook andere voordelen bieden, zoals een toename van de eetlust (wat resulteert in gewichtstoename) en een afname van de angst en agressie die ook horen bij Alzheimer.

LEES OOK: Medicinale wiet bij Alzheimer • meer dan het proberen waard

Een ander team Israëlische wetenschappers heeft in samenwerking met Tikkun Olam – een producent van medicinale cannabis – een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde studie uitgevoerd om de veiligheid en werkzaamheid van een full-spectrum CBD olie bij Alzheimer te bestuderen. Ze richtten zich met name op de aan Alzheimer gerelateerde agitatie (opwinding en rusteloosheid), een van de meest voorkomende symptomen bij patiënten met ernstige dementie.

Vierenzestig patiënten met een gemiddelde leeftijd van 79 jaar, namen deel aan dit klinische onderzoek. Het onderzoek duurde zestien weken; waarvan zes weken afstemmen van de juiste dosering en tien weken patiënten beoordelen tijdens het gebruik van een stabiele dosering. De wekelijkse medische onderzoeken waren gericht op de volgende punten:

Cannabis zou wel eens het missende puzzelstukje kunnen zijn bij Alzheimer. [Door Orawan Pattarawimonchai, bewerkt]

 • Tekens van vitaliteit
 • De lichaamstemperatuur
 • Een algehele lichamelijk onderzoek
 • Het controleren van de bloeddruk
 • Het meten van de pols
 • Het meten van de lengte en het gewicht
 • Controleren van eventuele gedragsstoornissen (gebaseerd op de Cohen-Mansfield Agitation Inventory)
 • Een algehele neuropsychiatrische inventarisatie
 • Klinische globale indruk van de agitatie/agressie
 • Een mini-mentaal staatsexamen
 • De gemoedstoestand
 • Het gelijktijdig gebruik van medicijnen
 • Eventuele bijwerkingen

Tegen het eind van de studie – die geen significante nadelige effecten vond – bereikte 72 procent van de patiënten die werden behandeld met CBD-rijke olie verlichting qua de door dementie veroorzaakte agitatie. Een behoorlijk verschil met de 30% in de placebogroep die verbetering opmerkte. De auteurs concludeerden dat CBD-rijke olie een veilige behandeling is die agitatie en andere nadelige gedragssymptomen bij patiënten met dementie kan verminderen.

LEES OOK: Cannabisgebruik herstelt hersenen tot ideale gezondheid

Conclusie

Het onderzoek en de klinische bevindingen die zijn gerapporteerd bij de onderzoeken, bevestigen het sterke veiligheidsprofiel van op cannabis gebaseerde medicatie voor de oudere bevolking. Het secuur afwegen van de THC-waarden tegen hoge CBD-waarden speelt hierbij een grote rol. Hetzelfde geldt voor het sublinguaal toedienen van de wietolie.

Wetenschappers en artsen hebben ook veelbelovende resultaten waargenomen met cannabis-therapie met betrekking tot de kwaliteit van het leven van oudere volwassenen: cannabis is in staat om zowel normale als pathologische leeftijdsgerelateerde achteruitgang te verminderen. Voor de ouderen onder ons betekent dit verbetering van cognitie en mobiliteit, een verhoogd lichaamsgewicht, verminderde constipatie en een beter algemeen functioneren.

[Openingsfoto: Shutterstock/mikeledray]