(advertenties)
(advertentie)
Al sinds 2015 is de VN bezig met het opnieuw analyseren van de medische toepassingen van cannabidiol (CBD). Dat kwam in 2016 in een stroomversnelling toen werd besloten cannabis in z’n geheel opnieuw te evalueren. Nu ziet het ernaar uit dat bij de aankomende vergadering van de VN gezondheidsraad in november, CBD een belangrijk punt wordt.

Mediwiet in de VN

Het was voor het eerst in 80 jaar dat in 2015 de VN besloot cannabis weer eens wetenschappelijk te analyseren. In 1935 is cannabis namelijk onder druk van de Amerikaanse overheid geclassificeerd als gevaarlijke drug zonder medische toepassingen. Maar gezien mediwiet zich in de afgelopen jaren wereldwijd ontpopte tot een populair medicijn, werd ook duidelijker dat deze classificatie niet accuraat is.

Vandaar dat in 2015 door de gezondheidsraad van de VN, de World Health Organization (WHO), werd besloten in eerste instantie opnieuw te kijken naar de al dan niet medische werking van cannabidiol (CBD). De organisatie vroeg daarom haar partnerlanden om input over dit middel.

De toenemende populariteit van cannabis als medicijn deed de VN opnieuw kijken naar de medische toepassingen van wiet. [Foto: shutterstock/Amateurs]

Het jaar erop werd duidelijk dat niet alleen naar CBD, maar ook alle andere cannabinoïden uit wiet zoals delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) gekeken moest worden. De WHO startte daarom een 18 maanden durende periode waarin verschillende aspecten van medicinale cannabis (werkzame stoffen maar ook verschillende extractiemethoden en innamevormen) geëvalueerd zouden worden.

Campagnes

In het kader daarvan riep de Amerikaanse voedsel- en warenautoriteit (FDA) de bevolking op input te geven over deze kwestie. Mensen konden via een speciaal hiervoor ingerichte website hun ervaring met het middel delen, zodat de FDA daarmee de WHO kan adviseren.

Voorstanders van legalisatie verzamelden op hun beurt ook opinies van burgers om bij de eerstvolgende vergadering van de VN in november 2017 in te dienen. Zo hoopt bijvoorbeeld de United States Hemp Roundtable, de entiteit achter saveourcbd.com, ook deel uit te maken van dit debat.

CBD opnieuw bekeken

Bij de 39ste jaarlijkse vergadering van het Expert Committee on Drug Depedence (ECDD), de WHO-afdeling die belast is met het onderzoek, zal cannabidiol (CBD) als één van zestien andere middelen besproken worden – blijkt uit de agenda die eerder online verscheen.

Hieruit zal een conclusie getrokken worden die voor eens en altijd bepaalt of CBD voortaan als medicijn, recreatief middel of voedingssupplement gezien zal worden. Dit heeft uiteraard gevolgen voor gebruikers die misschien – net zoals in de UK waar CBD officieel als medicijn is geclassificeerd – een doktersrecept nodig gaan hebben voor het middel. Uiteraard is dit niet de wenselijke situatie en hopen legalisatievoorstanders op vrijere beschikbaarheid.

Bij de komende VN-vergadering zal worden gedebatteerd over het herclassificeren van cannabidiol (CBD). [Foto: shutterstock/designer491]

Maar ook voor producenten gaat het besluit van de WHO mogelijk veel veranderen. Mocht het namelijk definitief een ‘medicijn’ worden, zullen farmaceutische standaarden worden vereist om überhaupt CBD te mogen vervaardigen. De kans bestaat dat bij een classificatie als voedingssupplement ook productie-eisen zullen worden gesteld of controles door voedsel- en warenautoriteiten verplicht worden.

Opmerkelijk is dat van de andere vijftien middelen, een groot deel synthetische heroïne betreft. Fentanyl, zoals het heet, is de stof die wordt aangemerkt als oorzaak van de opiatencrisis en die jaarlijks voor tienduizenden doden zorgt. Op de lijst staan verschillende vormen van deze zeer dodelijke drug.

[Openingsfoto: shutterstock/Schubb]