(advertenties)
(advertentie)
Eerder deze week schreven wij nog over de EU die gezamenlijke stappen wil maken voor de vooruitgang van medicinale cannabis, nu is ook de VN ermee bezig. Het kan nog even duren maar de Verenigde Naties zijn bezig met het internationaal herclassificeren van medicinale cannabis. Hoe dit er in de toekomst uit gaat zien is nog onbekend. Maar het is zeker dat elke beslissing die hieruit voortvloeit stof zal doen opwaaien.

Eerste stappen

Wat ervan gedacht moet worden kunnen we nog lang niet zeggen. Maar de VN heeft de eerste langverwachte stappen genomen in het internationaal opnieuw rangschikken van medicinale cannabis. De World Health Organization (WHO) Expert Committee on Drug Depence (ECDD) kwam onlangs samen om het lange proces in te luiden dat kan leiden tot het internationaal herclassificeren van mediwiet.

Er is afgesproken dat er een speciale bijeenkomst wordt gehouden over het onderwerp in de komende 18 maanden. Dat lijkt misschien lang maar valt mee, kijkend naar hoelang hierop gewacht is. Deze eerste bescheiden stappen kunnen enorm grote gevolgen hebben voor de manier waarop onderzoek naar mediwiet en andere regulering wordt behandeld in verschillende landen, waaronder Nederland.

Illegaal

Tot nu toe was mediwiet onder internationaal recht illegaal. In 1961 hebben daarvoor 185 van de 193 VN-landen de Single Convention on Narcotic Drugs getekend. Voor de VS is dat een van de redenen om mediwiet op federaal (landelijk) niveau illegaal te houden. Ondanks dat de overwegende meerderheid van de staten medicinale cannabis heeft gelegaliseerd op regionaal niveau.

Deze langverwachte stappen kunnen grote gevolgen hebben voor de wereldwijde kijk op onderzoek en gebruik van medicinale cannabis. [Foto: shutterstock/Schubb]

Overigens is het ook de reden van het kromme gedoogbeleid in Nederland. Door te verschuilen achter deze verouderde wet zeggen beleidsmakers cannabis niet te kunnen legaliseren, en gedogen het daarom maar. Terwijl in deze wet staat geschreven dat elk land zélf verantwoordelijk is voor het bedenken en handhaven van zijn eigen wetten. De mogelijkheden zijn er dus wel.

Onderzoek

Volgens een rapport van de 38ste bijeenkomst van de ECDD in Genève afgelopen november erkent het comité een toename in gebruik van medicinale cannabis(-producten). Ook zien zij nieuwe cannabis-gerelateerde farmaceutische middelen voor therapeutisch gebruik ontstaan en erkennen zij dat cannabis nooit formeel en kritisch door de ECDD is bekeken.

In de komende achttien maanden zal het comité zich buigen over vooronderzoeken naar de wietplant, extracten en tincturen, delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD) en aan stereo-isomeren (dezelfde chemische formule en atoomvolgorde maar een andere ruimtelijke structuur) van THC.

Deze vooronderzoeken zullen bepalen of het nader onderzocht zal worden door het ECDD. Het zal overigens de eerste wetenschappelijke benadering van cannabis sinds 1935 zijn door de VN. Toen werd cannabis voor het eerst geclassificeerd als gevaarlijke drug zonder medicinale waarde.

[Openginsfoto: shutterstock/Triff]