(advertenties)
(advertentie)

De Belgische meerderheidspartijen CD&V, Open VLD en MR dienden vorige week een wetsvoorstel in dat moet leiden tot een regeringsbureau voor medicinale wiet. Dat is een goede stap vooruit. Maar het voorstel lijkt ook erg op het Nederlandse systeem, dat na 15 jaar nog steeds niet goed functioneert. Een mediwiet-update over onze zuiderburen.

Op donderdag 7 februari dienden Belgische kamerleden van meederheidspartijen Open Vld, CD&V en MR een wetsvoorstel in voor het oprichten van een Cannabisbureau. Dit bureau moet gaan functioneren onder de vleugels van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De plannen komen overeen met wat de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Maggie de Block, van plan was. Als het bureau er komt, gaat het toezien op de teelt van wiet voor wetenschappelijke en medicinale doeleinden.

Ernstige spasmen

Het agentschap zal ten eerste in grond voorzien waarop wietplanten worden verbouwd. Ook zullen zij de vergunning verstrekken aan telers, de volledige cannabisoogst beheren en een monopolie behouden op de in- en uitvoer van de cannabis.

“Voor sommige patiëntengroepen voor wie geen ander medicijn helpt, zoals MS of ALS, is gebleken dat CBD-olie de pijn en spasmen wezenlijk kan verlichten”, zegt Els van Hoof (CD&V). “Maar voor we kunnen overgaan tot meer onderzoek over en uiteindelijk het verstrekken van medicinale cannabis, is er een regeringsbureau nodig dat toeziet op de veilige productie van gestandaardiseerde en gecontroleerde medicinale cannabis. Dat beogen we dan ook met dit wetsvoorstel.

“Op die manier kan verzekerd worden dat er sprake is van veilige productie van erkende en gecontroleerde geneesmiddelen. Met als uiteindelijk doel het verlichten van pijn bij mensen voor wie geen andere medicijnen werken”, aldus Van Hoof.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over ziekten die zich kenmerken door ernstige spasmen. “Onderzoek toont aan dat het therapeutisch gebruik van cannabinoïden zorgt voor een cruciale symptoomverlichting bij ernstige spiersamentrekkingen en ook de ziekteprogressie kan vertragen. Medicijnen op basis van cannabinoïden verlichten de pijn, zorgen voor meer slaapcomfort, een verhoogde eetlust en een verhoging van de algemene levenskwaliteit.”

Eén van de initiatiefnemers van het voorstel is Els van Hoof, van CD&V [Foto: CD&V]

Naar Nederlands model

De drie Belgische partijen vinden dat er genoeg wetenschappelijk bewijs is dat onderzoek naar en teelt van medicinale wiet nuttig is. In hun wetsvoorstel wijzen ze op de potentiële toegevoegde waarde van mediwiet in vergelijking tot klassieke medicijnen. “Steeds meer landen erkennen dat ook”, zegt Nele Lijnen (Open Vld), die verwijst naar het voorbeeld van buurlanden Nederland en Duitsland. “Daar is de productie wel toegelaten, onder controle van een gelijkaardig regeringsbureau.”

Op papier klinkt het veelbelovend dat België een vergelijkbaar systeem wil opzetten als Nederland. Toch zal een ieder die bekend is met het Nederlandse Bureau Medicinale Cannabis (BMC) vraagtekens zetten bij deze aanpak.

Het BMC werd in 2000 opgericht en was in 2003 operationeel met de legale kwekerij Bedrocan. Er is echter veel kritiek op het BMC. Men hekelt het feit dat BMC slechts één kwekerij aanstelde. Meerdere telers zouden juist voor gezonde concurrentie zorgen en meer diversiteit in cannabissoorten en -producten. Veel patiënten vinden de kwaliteit niet goed en zij voelen zich onvoldoende gehoord door het bureau.

Een en ander komt ook naar voren in een interessante driedelige documentaire van Nieuwsuur. Daarin windt de bekende cannabisadvocaat Maurice Veldman er geen doekjes om. “Door het BMC hebben we een grote achterstand op de rest van de wereld. We stonden voorop en nu bungelen we achteraan. En die achterstand gaan we niet inhalen. Dat is schandelijk!”

Andere aanpak voor België?

Hoewel het Belgische wetsvoorstel erg lijkt op het huidige Nederlandse systeem, is het te hopen dat België niet dezelfde weg in slaat. Als dat niet gebeurt, kan dit een mooie stap vooruit zijn voor een land dat enorm achterloopt op het gebied van medicinale cannabis. Maar dan nog; na deze stap is België er nog niet.

Het wetsvoorstel geldt namelijk alleen nog maar een kleine selectie aandoeningen. Voor een grote groep patiënten blijft mediwiet dus nog steeds illegaal. Bovendien is er enorm veel controle vanuit de overheid. Een patiënt die in aanmerking komt voor mediwiet, moet dit bij de overheid betrekken en mag niet zelf kweken. Net als in Nederland dus.

Enfin, het is wachten op meer nieuws. Een parlementaire meerderheid is er voorlopig niet, maar de drie partijen hopen op steun van ex-coalitiepartner N-VA. De komende weken wordt het wetsvoorstel besproken in de commissie Volksgezondheid. Daar zal blijken of N-VA achter de legalisering van de productie staat.

[Openingsfoto: Shutterstock/Lukasz Stefanski]