(advertenties)
(advertentie)

Ondanks dat artsen de aangewezen personen zijn om mensen te voorzien van een recept voor medicinale cannabis, durven we te stellen dat het merendeel er maar bar weinig vanaf weet. Het is zelfs vaak zo dat de patiënt vele malen meer kennis in huis heeft. We hebben dus een beetje te maken met een omgekeerde wereld.

Waarom is kennis zo belangrijk

Voor bijna elke potentiële patiënt die cannabis bij de huisarts aanvraagt, is het gesprek meestal heel ongemakkelijk en ingewikkeld. Cannabis wordt wereldwijd binnen de samenleving steeds meer genormaliseerd. Dertig Amerikaanse staten hebben legale mediwiet en er is zelfs een aankomende recreatieve legalisatie in Canada gaande. Toch blijft cannabis als medicijn een ingewikkeld onderwerp binnen de wereld van de moderne geneeskunde.

Cannabis is al meer dan een decennium een legaal receptgeneesmiddel in Nederland en Canada. Artsen staan centraal in het gesprek over medicinale cannabis en treden terecht op als poortwachters van het medicijn. Volgens bepaalde wetgeving kunnen artsen het geneesmiddel voorschrijven aan hun patiënten voor bijvoorbeeld chronische pijn, stemmingsstoornissen en aanvallen toegeschreven aan epilepsie.

De hoeveelheid huisartsen die dit geneesmiddel aan hun patiënten voorschrijft, is echter nog een ander gesprek. Zeker gezien het negatieve advies dat het NHG onlangs gaf in ons land; een duidelijk gebrek aan kennis.

Wat is nu het probleem? Ondanks het feit dat artsen de aangewezen personen zijn om toegang tot dit geneesmiddel te verlenen, hebben veel artsen een kenniskloof op het gebied van mediwiet. Het langdurig stigma dat nog steeds heerst aangaande cannabis, bemoeilijkt regelmatig de verdere discussie tussen artsen en patiënten. Hierdoor zijn veel zorgprofessionals resistent als het gaat om cannabis voorschrijven, of ze aarzelen om het onderwerp überhaupt met patiënten te bespreken.

Ook al is cannabis een behandelmethode die al duizenden jaren bestaat, het is als medicijn een nieuw concept in vergelijking met de traditionele behandelopties voor onder andere pijn.

Veel artsen hebben een kenniskloof op het gebied van mediwiet. [Beeld: Shutterstock/sdecoret]

Klinische proeven en nieuw onderzoeken worden regelmatig op media zoals PubMed gepubliceerd, waar Mediwietsite ze vervolgens vertaalt naar begrijpbare artikelen.Toch blijft cannabis van nature niet-traditioneel en zijn doserings- en stamprofielen voor patiënt-specifieke aandoeningen een gecompliceerd onderwerp voor artsen.

Dosering van cannabis: de grote onbekende voor artsen

“De verantwoordelijkheid van een arts is om een dosering per dag aan te bevelen”, zegt dr. Kishan Mahabir, nefroloog en medisch directeur van Sail Cannabis.

Als voorschrijvend arts in het grotere gebied van Toronto, heeft Dr. Mahabir de moeilijkheid ervaren van het doseren van cannabis, uit eerste hand.

Patiënten kiezen vaak zelf het CBD-THC-profiel uit van de cannabis die ze consumeren. Als zorgaanbieder zou de arts het juiste THC-CBD-profiel moeten kunnen aanbevelen om de kans op bijwerkingen en interacties met andere medicijnen te minimaliseren. Veel artsen beschikken echter niet over de kennis als het gaat om het aanbevelen van geschikte THC-CBD-profielen, maar zullen wel beslissen over de initiële dosering en de dosis titreren om met de laagste dosering de beste doelstellingen bij de patiënt te bereiken.

Mahabir zegt dat het toedienen van cannabis aan patiënten verder gecompliceerd wordt door de verschillende manieren van gebruik, waaronder orale inname en inhalatie, welke beide een heel andere uitwerking hebben. Oliën, vloeistoffen en edibles variëren in de hoeveelheid actieve stoffen, die het beoogde doel moeten bereiken. Artsen zouden dus de verschillen en gelijkwaardigheid tussen inhalatie en orale inname moeten kennen, samen met de verschillende vormen van het oraal gebruiken van mediwiet.

De kenniskloof

De Journal of Clinical Oncology verifieerde deze kenniskloof in een onderzoek dat in mei 2018 werd gepubliceerd. Meer dan 250 oncologen reageerden op het onderzoek en gingen in discussie over het onderwerp ‘medicinale cannabis bij patiënten’. Ze bespraken of er het afgelopen jaar cannabis was aanbevolen en of ze zich voldoende opgeleid voelden aangaande cannabis om dergelijke aanbevelingen te doen.

Slechts 30 procent van de respondenten voelde zich capabel om cannabis aan te bevelen aan hun patiënten. Meer verontrustend is dat 46 procent van de respondenten cannabis aan hun patiënten aanbeveelt, ondanks dat ze zich onvoldoende gespecialiseerd hebben in het onderwerp.

Hoe kunnen we die kenniskloof dichten?

Wanneer artsen hun patiënten cannabis voorschrijven of het aanbevelen, bieden ze een alternatieve behandeling voor (meestal) pijn, die minder verslavend is met een uitzonderlijk beperkt risico op een overdosis en bijwerkingen.

Er zouden speciale informatiepakketen beschikbaar moeten komen voor artsen over mediwiet. [Beeld: Shutterstock/Zapylaiev Kostiantyn]

De artsen die aarzelen om hun patiënten toegang te geven tot mediwiet, hebben vaak een vorm van terughoudendheid om het onderwerp te bestuderen, welke weer is geworteld in een gebrek aan de eerdere opleiding. Zonder training en opleiding over cannabis als medicijn, is het moeilijk om artsen de schuld te geven van het niet voorschrijven van cannabis aan hun patiënten.

Dit neemt niet weg dat ondanks de kenniskloof die veel artsen ervaren met betrekking tot cannabis, ze nog steeds de belangrijke hoeksteen vormen van het gesprek over medicinale cannabis in vele wettelijke kaders over de hele wereld. Er is behoefte aan een evaluatiehulpmiddel voor artsen om dit geneesmiddel te kunnen doseren en aan te bevelen aan potentiële patiënten.

Het softwareplatform van Sail Cannabis bevindt zich in een unieke positie om deze kenniskloof met betrekking tot cannabis bij artsen te verkleinen. Het gecompliceerde onderwerp van het doseren van cannabis voor patiënten kan eenvoudig zijn. Het is een kwestie van gebruikmaken van bestaande klinische gegevens op het zorgpunt, om artsen te helpen alternatieve behandelingsopties aan hun patiënten aan te bieden. Sail Cannabis is er trots op dat dit instrument elk jaar voor meer dan 80.000 evaluaties van patiënten beschikbaar is.

Hoe staat het ervoor in Nederland?

Hier in Nederland lopen we ook achter als het gaat om artsen opleiden over een onderwerp al cannabis. Ondanks dat er best wat plaatsen op het internet zijn waar artsen terecht kunnen wanneer ze meer informatie zouden willen, wordt hier in de praktijk geen gebruik van gemaakt. Dit zien we in de reacties op artikelen op onze site en of Facebook. Er zijn absoluut artsen die goed op de hoogte zijn. Maar veel mensen lopen nog te vaak tegen gesloten deuren aan.

Wat zou het mooi zijn als daar eens verandering in zou komen, bijvoorbeeld met een softwaresysteem voor artsen vol informatie. Of gewoon alle artikelen op Mediwietsite als verplichte kost voor artsen? We wacht het af.

[Openingsfoto: Shutterstock/S_L]