(advertenties)
(advertentie)
Van cannabis werd vroeger gedacht dat het angststoornissen en paranoia veroorzaakt. Sommige mensen claimen zelfs in psychoses te zijn geraakt door het kruid. Maar naarmate het stigma rondom de plant verdwijnt leren we steeds meer over de échte link tussen cannabis en angst. En wat blijkt? Het is niet meer dan een minimale risicofactor voor angststoornissen. Cannabis zou zelfs gebruikt kunnen worden om angst te behandelen.

Niet-representatief onderzoek

Enkele onderzoeken uit de afgelopen jaren suggereerden dat er een verhoogd risico bestaat dat cannabisgebruikers angststoornissen ontwikkelen, in vergelijking met niet-cannabisgebruikers. Professor in psychologie en onderzoeker Conal Twomey viel echter iets op uit die onderzoeken, ze waren veelal cross-sectioneel en niet longitudinaal.

Gezien de meeste mensen onbekend zijn met deze onderzoekstermen leggen wij ze even uit. Cross-sectioneel onderzoek kijkt naar elk individu in het onderzoek op één bepaald moment. Daarentegen worden bij longitudinaal onderzoek de subjecten (onderzochten) langere tijd gevolgd. Dit kunnen maanden, jaren of zelfs decennia zijn.

In veel situaties is een longitudinaal onderzoek representatiever dan een cross-sectioneel onderzoek. Zo werd door longitudinaal onderzoek bijvoorbeeld bewezen dat cannabisgebruik geen verhoogd risico op longproblemen als longkanker en COPD veroorzaakt. Ook was het onderzoek op Jamaica naar de gevolgen van cannabisgebruik tijdens de zwangerschap longitudinaal. Daar werd bewezen dat het gebruik van wiet tijdens de zwangerschap geen gevolgen heeft voor het functioneren en ontwikkelen van het brein van de kinderen.

Onderzoeksanalyse

Professor Conal Twomey analyseerde onderzoeksdata van ruim 60.000 respondenten op diverse elementen. Hij concludeerde daaruit dat cannabisgebruik het risico op ontwikkelen van angststoornissen nauwelijks beïnvloedt. [Foto: shutterstock/angellodeco]

Conal Twomey onderzocht of bestaande studies naar de link tussen cannabis en angst representatief zijn. Dat blijken ze niet te zijn, het overgrote deel was cross-sectioneel.

Dit soort beperkte korte termijn onderzoeken “zeggen echter niets over de richting van de link tussen cannabis en angst”, zegt Twomey tegen Broadly. “Wordt de angst veroorzaakt door cannabis? Of zijn mensen met angstproblemen eerder geneigd cannabis te gebruiken door de stress-verlichtende effecten van de plant?”

Om dit te kunnen beantwoorden analyseerde Twomey tien longitudinale studies naar in totaal 60.000 mensen. Hij controleerde de onderzoeksresultaten op “diverse elementen als demografie, mentale problemen en drugsmisbruik.”

Minimale link tussen angst en cannabis

Hij vond daar maar een minimale link tussen cannabisgebruik en het ontwikkelen van angst.  “Het risico op het ontwikkelen van angstsymptomen is maar 1,15 keer hoger bij regelmatige cannabisgebruikers in vergelijking met niet-cannabisgebruikers”, zegt professor Twomey. “Dit is een zeer kleine ratio”, voegt hij daaraan toe.

Bij deze analyse hield Twomey nog geen rekening met de kwaliteit van de onderzoeken. De professor concludeert: “Wanneer ik rekening houd met de kwaliteit van de studies daalt de ratio naar 1,04. Dit is te verwaarlozen. Ik concludeer dan ook dat het gebruik van cannabis – in het ergste geval – een minimale risicofactor is in het ontwikkelen van angststoornissen voor de gemiddelde persoon.”

Angst behandelen met cannabis

Er zijn inmiddels ook onderzoeken geweest naar het behandelen van angststoornissen met cannabis. De niet-psychoactieve stof CBD zou daarin effectiever zijn dan THC. Zelfs in Nederland wordt onderzoek gedaan naar CBD bij angst. Al gaat het hier helaas om een synthetische vorm van de stof. Door het scheve beleid van de Nederlandse overheid is het namelijk onmogelijk om onderzoek te doen naar de plantaardige vorm van de cannabinoïde.

[Openingsfoto: shutterstock/Anan Kaewkhammul]