(advertenties)
(advertentie)
Wiet is voor het grote publiek inmiddels geen gevaarlijke drug meer. Bijna iedereen kent wel iemand die cannabis medicinaal gebruikt. Met het verdwijnen van het stigma, verdwijnen ook onwaarheden over cannabis. Zoals dat het verslavend zou zijn, het hersencellen doet afsterven en je er longkanker van krijgt. Vaak is juist het tegenovergestelde van die beweringen waar. Een onderzoek ondersteunt dit door te bewijzen dat de longen van cannabisgebruikers prima geschikt zijn voor transplantaties.

Wiet roken

Inderdaad, roken is nou eenmaal niet goed voor je. Vandaar dat we andere inname-methoden aanraden om gebruik te maken van de heilzame werking van wiet. Toch blijken de gevolgen van wiet roken niet zo schadelijk als werd gedacht. Zo blijkt uit recent onderzoek dat er geen significant verschil bestaat tussen de korte en midellange termijn-gevolgen van een longtransplantatie met ‘wietrokers’-longen en ‘niet-wietrokers’-longen.

Onderzoek

Longen van wietrokers brengen geen extra risico met zich mee bij transplantaties, vergeleken met niet-wietrokerslongen. [Foto: shutterstock/Amihays]

Dit is onderzocht door 302 longtransplantaties te observeren in een periode van zes jaar. Hiervan waren er 283 niet-wietrokers en 19 rookten wel cannabis. De cannabis-gebruikers rookten allemaal naast wiet ook tabak, in de controle-groep was 43 procent ook tabaksroker.

Zelfs mét de schadelijke factor tabak erbij zijn de resultaten van het onderzoek positief te noemen. Van de 302 onderzochte transplantaties tussen 2007 en 2013 waren namelijk geen duidelijke verschillen te zien in bijvoorbeeld de één-tot-drie jaar overlevingsratio van wel en niet-wietrokerslongen.

Geen probleem

In de onderzoeksresultaten geven de wetenschappers aan: “Een geschiedenis van cannabis-gebruik lijkt geen invloed de hebben op de vroege en middellange termijn gevolgen van een longtransplantatie. Daarmee kan het mogelijk de donor-pool verbeteren.”

Hieraan voegen ze toe: “Omdat het geen negatieve invloed heeft op de gevolgen van een longtransplantatie, hoeft het niet per se als een contra-indicatie te worden gezien bij long donaties.” Simpel gezegd loop je geen extra risico bij een longtransplantatie als de donor cannabis gebruikt of heeft gebruikt. Daarom hoeven wietrokers-longen niet bij voorbaat al geweigerd te worden.

Er is meer algemeen onderzoek nodig om voor eens en altijd uit te wijzen welk effect wiet roken daadwerkelijk heeft op longen van donoren. Maar dit onderzoek laat zien dat er voorlopig geen reden is om de long van een wietroker af te wijzen.

[Openingsfoto: shutterstock/Sergey Nivens]