(advertenties)
(advertentie)
Over cannabis kun je vaak van alles roepen en het wordt geloofd. Zo werkt het namelijk al jaren met de anti-wiet propaganda. Het resultaat ervan is dat er veel misinformatie is verspreid en mensen niet zo goed weten wat nou écht waar is of niet. In een poging dit te verhelderen zijn er nu ruim 10.000 cannabis-studies geanalyseerd en samengevat. De conclusie: cannabis is wel degelijk medicinaal! Er moet alleen nóg meer onderzoek naar gedaan worden.

Voor het officiële rapport is veel moeite gedaan. Er is zelfs een nette cover voor gemaakt.

Veel onderzoeken

Als het op medicinale cannabis aankomt roepen wij vaak dat er niet genoeg onderzoek naar is gedaan. Helemaal de spijker op z’n kop slaan doen we ermee niet, want cannabis schijnt volgens de Washington post met meer dan 10.000 onderzoeken een van de meest bestudeerde middelen te zijn. Maar waarom kunnen we dan zo weinig over de medicinale eigenschappen met zekerheid beweren?

Nou, dat komt voornamelijk omdat de bewijzen ervoor verdeeld zijn over tienduizenden onderzoekspagina’s. In sommige van die gevallen is de kwaliteit van het bewijs niet toereikend of spreken de resultaten elkaar tegen.

Het is daarom makkelijk voor een organisatie als het Zilveren Kruis om zich vast te klemmen aan een negatief onderzoek en daarop een beslissing te baseren. Zoals het niet meer vergoeden van cannabis omdat het niet medicinaal zou zijn, want wie weet het nou beter?

Cannabis medicinaal

We mogen ze wel bedanken, de harde werkers bij de National Academies of Sciences, Medicine and Engineering uit de VS. Zij hebben namelijk bewezen dat cannabis wel degelijk medicinaal werkt.

Een belangrijk statement voor hen, gezien CBD in de VS als Schedule I drug (gevaarlijk zonder medicinale waarde) gemarkeerd staat en cannabis landelijk nog illegaal is. Maar voor ons is het net zo belangrijk gezien het huidige medicinale cannabis-programma voor veel patiënten niet aan de eisen voldoet.

Uit een analyse van ruim 10.000 cannabis-studies komt de conclusie dat cannabis wel degelijk medicinale krachten heeft. [Foto: shutterstock/aastock]

Deze onderzoekers hebben de helse taak op zich genomen om alle beschikbare cannabis-studies (meer dan 10.000) naast elkaar te leggen en te analyseren. Daaruit is een 395-pagina’s lang rapport gekomen met meer dan 100 conclusies over medicinale cannabis. Eigenlijk is dat dus de heilige graal van wat wetenschappers weten (en niet weten) over mediwiet. De belangrijkste conclusie? Cannabis is WEL medicinaal. Take that Nederlandse zorgverzekeraars die het niet meer willen vergoeden.

Therapeutische effecten

Over het helen van kanker wordt niets gezegd in het rapport. Dat is opmerkelijk gezien dat juist de focus heeft bij veel onderzoekers momenteel. Wel zegt het rapport dat medicinale cannabis effectief is bij het behandelen van onder andere:

  • Chronische pijn – het comité heeft overtuigend bewijs gevonden dat cannabis chronische pijn bij volwassenen kan verlichten. Dit is vooral voor de VS een belangrijke ontdekking omdat daar momenteel duizenden mensen per jaar sterven door een opiaten-overdosis. In meerdere staten blijkt het legaliseren van medicinale cannabis het gebruik (en dus overdoses) van opiaten vermindert.
  • Misselijkheid en overgeven –  een redelijk bekend effect van cannabis. In Nederland wordt immers ook al langer cannabis voorgeschreven aan patiënten die erg lijden aan de gevolgen van chemokuren. Het helpt ook bij misselijkheid met andere oorzaken zoals spierspanning of multiple sclerose (MS).

Dit zijn niet de enige aandoeningen waarover het rapport spreekt, maar wel de best bewezen. Het is nu aan wetenschappers in de geneeskunde om ook voor andere, in de praktijk bewezen werking van wiet bij diverse aandoeningen, de theoretische onderbouwing te vinden.

Gezondheidsrisico’s

Over de risico’s van cannabisgebruik weiden de wetenschappers wel uit op basis van weinig bewijs. Er is namelijk heel weinig bewijs voor, maar toch linken de wetenschappers het gebruik van wiet aan een verhoogd risico op hartaanvallen. Dat klinkt ons als bangmakerij in de oren, gezien een hartaanval niet zomaar gebeurt maar vaak het gevolg is van een slecht dieet, stress of andere zaken.

Er is nog veel meer onderzoek nodig om in de praktijk bewezen gezondheidsvoordelen van wiet, in de theorie te bewijzen. [Foto: shutterstock/photolona]

Serieuze risico’s brengt wietgebruik uiteraard ook met zich mee. Zo is het roken van cannabis niet goed voor de longen en kan het bij langdurig intensief gebruik chronische bronchitis veroorzaken. Voor ons reden genoeg om regelmatig andere gebruiksvormen aan te raden zoals wietolie, vaporizers en edibles. Hierbij wordt geen schadelijke rook ingeademd waardoor het niet slecht, maar goed wordt voor je longen om wiet te gebruiken.

Twijfel? Meer onderzoek!

Veel andere aandoeningen waarvoor cannabis in de praktijk al blijkt te helpen, zoals glaucoom en epilepsie worden ook besproken in het rapport. Maar daarover zijn de wetenschappers wel iets minder stellig.

Dit rapport is al met al een pleidooi voor meer gericht onderzoek naar de medicinale eigenschappen van cannabis, gezien er voor veel ziekten en aandoeningen nog niet genoeg theoretisch bewijs is. Als het aan ons ligt mogen ze daar ook flink tempo mee maken ook…

[Openingsfoto: shutterstock/BestStockFoto]