(advertenties)
(advertentie)

In Canada start weldra een vooronderzoek dat gaat bekijken of en hoe cannabinoïden tot geneesmiddelen voor gezelschapsdieren kunnen leiden. Het in Ontario gevestigde Tetra Bio-Pharma en Panag Pharma richten zich hierbij in eerste instantie op het behandelen van oculaire pijn (pijn aan de ogen) en ontstekingen met cannabis bij honden.

Een aanvraag voor een klinisch onderzoek is inmiddels ingediend bij de directie Diergeneesmiddelen van Health Canada. De aanvraag zal naar alle waarschijnlijkheid worden goedgekeurd waarna één van de eerste diergeneeskundige onderzoeken gebaseerd op de werkzame stoffen in cannabis van start kan.

De onderzoekers willen kijken of ze met cannabinoïden een medicijn kunnen ontwikkelen om oogpijn en ontstekingen bij honden te behandelen. Beste een logisch onderzoeksgebied als je bedenkt dat de oogdrukziekte glaucoom één van de eerste aandoeningen is waarbij men de heilzame werking van cannabis herontdekte. En ook de ontstekingsremmede eigenschap van cannabinoïden staat buiten kijf. De kans op succes bij honden lijkt dus groot.

Opzoek naar onderbouwing

Maar succes is zeker niet de voornaamste drijfveer van de initiatiefnemers. Zij zien vooral dat het toepassen van cannabinoïden bij huisdieren nog veel te weinig onderbouwd is.

Ja, er is veel anekdotisch bewijs en er zijn ook veel dierenartsen die op basis van eigen onderzoek bijvoorbeeld CBD-olie voorschrijven aan huisdieren. Bovendien is bekend dat alle zoogdieren, net als mensen, over een endocannabinoïden-systeem beschikken. Maar wetenschappelijke onderbouwing voor het toedienen van mediwiet aan dieren ontbreekt.

MEER LEZEN: De cannabinoïden brochure: complete werking medicinale cannabis uitgelegd

“Verschillende bedrijven verkopen behandelingen op basis van cannabis voor gezelschapsdieren, maar er is een groot verschil in inzicht, veiligheid en werkzaamheid van deze middelen”, ziet Guy Chamberland, directeur bij Tetra Bio-Pharma.

“Tetra gaat zich richten op een geneesmiddelontwikkelingsmodel dat gebaseerd is op keihard bewijs en dat consistent is met het op de markt brengen van nieuwe, werkzame en veilige geneesmiddelen, waaronder voor de dierengeneesmiddelenmarkt. We kijken uit naar de start van deze proef om het gebruik van cannabinoïden voor de behandeling van oogpijn en ontstekingen bij honden te onderzoeken.”

Als de studie en daaruit voortvloeiende medicijnen worden goedgekeurd, zal het bedrijf wereldwijd gezondheidsproducten voor dierenwelzijn lanceren.

Geen vreemde eend

Medicinale cannabis bij honden wordt nu ook wetenschappelijk onderzocht [Shutterstock/Monica Click]

Tetra Bio-Pharma is geen vreemde eend in de bijt en ook niet het zoveelste farmaceutische bedrijf dat aan boord wil springen van de steeds sneller rijdende mediwiettrein. Dit biofarmaceutisch bedrijf heeft reeds sporen verdiend bij het ontwikkeling van geneesmiddelen op basis van cannabinoïden.

Bovendien houdt het zich specifiek bezig met de ontwikkeling van natuurlijke gezondheidsproducten voor mens en dier die cannabis en andere medicinale plantaardige elementen bevatten.

En vooral dat laatste is een goed signaal; het bedrijf richt zich van origine op natuurlijke grondstoffen voor geneesmiddelen in plaats van de synthetische varianten.

Hopelijk komt ook in dit gebied snel een doorbraak zodat onze viervoetige vrienden kunnen meeprofiteren van de toenemende kennis over medicinale cannabis.

[Openingsfoto: Shutterstock/Anton Watman]