(advertenties)
(advertentie)
De thuisteelt van maximaal 5 wietplanten voor eigen (medicinaal) gebruik is bijzonder populair, blijkt uit de vele vragen die advocaat Maurice Veldman daarover krijgt. Speciaal voor onze zustersite CNNBS zette hij de belangrijkste feiten nog eens op een rijtje. En die leiden uiteindelijk tot een best wel vrolijk stemmende conclusie voor alle medicinale thuiskwekers…

Word ik ontruimd?

De vraag of kleinschalige thuisteelt kan leiden tot ontruiming uit jouw huurwoning valt niet met een simpel ja of nee te beantwoorden. Kijk allereerst eens goed in jouw huurcontract. Staat er niet in dat cannabisteelt contractueel is verboden, dan zal een veilig kweekkasje niet snel leiden tot ontruiming. Staat er wel een verbod in dan zal het groene goed wel snel tot problemen kunnen leiden en kan dit, als de rechter de wanprestatie voldoende ernstig vindt, tot ontruiming leiden. Dat zal zeker het geval zijn als de stroom illegaal is afgetapt. Dan is in de ogen van de rechter sprake van een ‘gevaarzettende situatie’. Veel hangt af van de concrete omstandigheden.

Kweekkast/tent: wel of niet toegestaan?

Zolang je wiet kweekt voor jezelf en dat veilig doet – en zeker wanneer je niet meer dan 5 planten hebt – zit je juridisch eigenlijk wel safe, aldus advocaat Veldman [foto: Jiri Vaclavek/Shutterstock]

Er bestaat veel verwarring over de hulpmiddelen die in de praktijk vaak worden gebruikt. Je kweekt binnen toch het beste in een kweektent- of kast met lamp en luchtafvoer. Dat is op het eerste gezicht niet toegestaan omdat in een bijlage van de Aanwijzing Opiumwet staat vermeld dat als je twee of meer hulpmiddelen gebruikt de teelt – ongeacht het aantal planten – wordt beschouwd als beroeps- of bedrijfsmatig handelen.

Je mag dus maar 1 hulpmiddel hebben en daar kom je in de praktijk niet ver mee. Daarmee maakt het openbaar ministerie de straffeloze thuisteelt tot een toezegging die in de praktijk een loze belofte is. Het is natuurlijk van de zotte dat een kweekkas zoals door Rollingstoned.nl wordt geleverd voor de teelt van maar liefst één plant als beroepsmatige teelt wordt beschouwd. Daarmee schiet je het doel van de 5 planten-regel volledig voorbij. Maar zo staat het in de regels.

Toch zit het anders in elkaar.

De 5 planten-regel is bedacht om de consument in de gelegenheid te stellen zijn eigen cannabis te laten telen. Hoe hij dat doet lijkt toch van minder belang zolang het veilig is

Waar het naar mijn mening om gaat is het doel van het telen. De belangrijkste vraag is of je uitsluitend teelt voor eigen gebruik of dat je ook (een deel) verkoopt. De 5 planten-regel is bedacht om de consument in de gelegenheid te stellen zijn eigen cannabis te laten telen. Hoe hij dat doet lijkt toch van minder belang zolang het veilig is en hij alleen teelt voor eigen consumptie. Door deze dagelijkse pesterijen is het bewijs geleverd dat de vijf planten-regel  in de praktijk alleen werkt als het aantal hulpmiddelen er niet toe doet en de politie deze telers met rust laat.

Doel van de wietteelt is bepalend

Ik heb enkele dossiers van mensen die ooit gepakt zijn met een kweekkastje met een paar planten (soms meer dan vijf) en allerlei hulpmiddelen. Niemand is hier ooit voor vervolgd. Dit zou eigenlijk eens moeten gebeuren, zodat er duidelijkheid zou komen. Het doel van de teelt bepaalt de vraag of de vijf planten als straffeloos worden beschouwd, niet het aantal gebruikte attributen.

Het vervelende is dat in de praktijk de politie de kleine thuisteler pest door kweekkasten/tenten met planten in beslag te nemen. De politie denkt in grote stappen snel thuis. Zodra er meer dan één hulpmiddel aanwezig is wordt alles inbeslaggenomen.

Politie pesterijen

Er zijn legio voorbeelden van dergelijke pesterijen. Zo kreeg ik vorige week via RollingStoned een email van een medicinale roker bij wie de politie 5 planten uit de tuin had getrokken zodat deze patiënt nog vaker naar de coffeeshop moet. Hij moet zoveel roken dat hij zelf moet telen om de cannabis die hij koopt aan te vullen en dat kan hij nu niet meer.

Ook VOC-voorzitter Derrick Bergman moest afgelopen jaar ervaren dat de politie in zijn tuin aan het schoffelen was geslagen en zijn handvol wietplanten meenam. Derrick deed bewust geen afstand om vervolging uit te lokken. Tot op heden is dat niet gebeurd.

Een ander had 24 planten staan waarvan de politie er 19 meenam en er 5 liet staan. Bizar.

Ik adviseer om nooit afstand te doen en uit te leggen dat het voor eigen gebruik is. De wetgever heeft uitgelegd dat je dan wel meerdere hulpmiddelen mag gebruiken

De verdachte wordt niet vervolgd als hij afstand doet van de spullen en de planten, dat wil zeggen dat je je niet verzet tegen inbeslagname. Ik adviseer om nooit afstand te doen en uit te leggen dat het voor eigen gebruik is. De wetgever heeft uitgelegd dat je dan wel meerdere hulpmiddelen mag gebruiken.

Het doel van het wiet kweken is bepalend voor de vraag of je wel of niet juridisch strafbaar bent… [foto: drohn/Shutterstock]

Als de officier van justitie weigert te vervolgen raad ik iedereen aan de teruggave van de kast/tent met planten te vragen en vervolgens een klacht bij de Nationale Ombudsman in te dienen.

De zaak van growshop Plantarium

Dat de wereld niet zo simpel in elkaar zit als de politie denkt zal ik nu uitleggen. Zolang er wordt geteeld voor eigen gebruik met veel hulpmiddelen is daar niets beroepsmatigs aan.

Dit oordeel ligt ook besloten in de uitspraak van de rechtbank Gelderland in de zaak tegen growshop Plantarium. De rechtbank was van mening dat als iemand een volledige kweekuitrusting koopt voor zijn kleinschalige thuisteelt dit niet als beroeps- of bedrijfsmatig wordt beschouwd,  aangezien de verkoper zich beperkte tot de kleine hobbyteler die voor eigen gebruik kweekt.

Beroeps- of bedrijfsmatige wietteelt

In de Plantarium-zaak was dit expliciet aangevoerd. Vorige week deed de rechtbank Zeeland/Oost-Brabant uitspraak over een growshop die het niet erg handig had aangepakt en een weinig overtuigend verweer had gevoerd. Deze exploitanten werden veroordeeld tot een boete van € 10.000. De rechtbank overwoog over thuisteelt dat ‘ook teelt van vijf planten of minder kan worden aangemerkt als beroeps- of bedrijfsmatige teelt. Dit geldt in situaties waarin aan twee of meer indicatoren voor professionele teelt, zoals opgenomen in een bijlage van de Aanwijzing, is voldaan en indien er sprake is van teelt voor geldelijk gewin.’

Het gaat dus niet alleen om het arsenaal aan kweekbenodigdheden.

Conclusie

De conclusie luidt dus dat enkel het gebruik van allerlei kweekbenodigdheden niet automatisch tot de slotsom leidt dat sprake is van beroepsmatige of bedrijfsmatige teelt. Er moet tevens sprake zijn van geldelijk gewin. Het doel van de teelt moet dus mede zijn gericht op verkoop. Zolang je kunt uitleggen dat jouw planten alleen voor eigen (medicinale) consumptie zijn bedoeld en er geen aanwijzingen zijn dat dit niet zo is zit je goed. Dat is een hele geruststelling.

[openingsfoto: Eric Limon/Shutterstock]