(advertenties)
(advertentie)

Het Trimbos-instituut bracht onlangs maar liefst drie rapporten uit over cannabis. Er werd onderzoek gedaan naar THC-en CBD concentraties in wiet en hasj in coffeeshops. Er verscheen een rapport over aanbod en gebruik van cannabis. Én er is een factsheet over gebruiksmethoden van wiet en hun effecten en gezondheidsrisico’s. Veel relevante info, ook voor medicinale consumenten.

Rapport #1: THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops

We beginnen met het rapport over de kracht van wiet, met de titel ‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops‘. Dit is het twintigste onderzoek van het Trimbos naar de sterkte van onze wiet. Het onderzoek vindt jaarlijks plaats in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Voor het verzamelen van gegevens zijn in december 2018 en januari 2019 in 49 Nederlandse coffeeshops anoniem wiet- en hasjproducten gekocht. De monsters zijn door een laboratorium in het zuiden van het land geanalyseerd op het percentage THC, CBD en CBN. Goed te zien dat steeds meer cannabinoïden op de radar van het Trimbos komen.

LEES OOK: De 7 belangrijkste cannabinoïden (tot dusver)

THC-gehalte stabiel

Gemiddelde bevat wiet in Nederlandse coffeeshops 16,7% THC. En dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar (16,8%). De nederwiet wordt dus niet meer sterker, zoveel is duidelijk. Tot 2004 steeg het gemiddelde percentage THC in nederwiet namelijk wel. In de daaropvolgende jaren tot 2013 was er juist weer sprake van een daling. Sinds 2013 steegt het percentage THC weer licht (13,5% in 2013 tegenover 16,7% dit jaar). Dat geldt overigens voor de meest populaire variant, dus de soort die in de coffeeshop het meest wordt verkocht. Welke soort dat is meldt het Trimbos niet.

Trimbos keek ook naar de allersterkste wiet. Hiervoor kochten anonieme shoppers van het instituut in elke coffeeshop de sterkste wiet. De gemiddelde THC-concentratie in wiet die werd aangekocht als het “meest sterke” daalde met 1,1%; van 19,5% in 2017/2018 naar 18,4% nu.

LEES OOK: 15 gezondheidsvoordelen van THC die iedereen moet kennen

Import wiet en hasj

Wiet uit het buitenland bevat gemiddeld slechts 3,7% THC; een stuk minder THC dan de andere cannabisproducten. Deze wietliet door de jaren heen de minste schommelingen in THC-gehaltes zien. Het afgelopen jaar daalde het gemiddelde THC-gehalte toch ineens flink: van 6,6% vorig jaar naar 3,7% dit jaar.

Nederlandse hasj bevatte gemiddeld de meeste THC (26,0%). Deze producten zijn in een beperkt aantal coffeeshops beschikbaar. Het THC-percentage voor geïmporteerde hasj was het afgelopen jaar gemiddeld 24,8%. Een heel klein verschil met de 23,5% die vorig jaar werd gemeten.

Voor de geïmporteerde hasj geldt dat het gemiddelde THC-gehalte door de jaren heen meer schommelt dan dat van Nederlandse wiet. Het gemiddelde THC-gehalte in dit product is echter sinds 2014 wel geleidelijk aan gestegen. Momenteel is het hoogste punt ooit bereikt. Van 14,9% in 2014 naar 24,8% in 2018.

Het gemiddelde THC-gehalte in geïmporteerde hasj was door de jaren heen vaak vergelijkbaar met dat van nederwiet. Het meest opvallende is dat geïmporteerde hasj – in tegenstelling tot nederwiet – ook een behoorlijke hoeveelheid CBD bevat. En dat is interessant voor mensen die van de heilzame eigenschappen van deze cannabinoïde willen profiteren. Helaas is er voor die mensen slecht nieuws.

LEES OOK: CBD • de bewezen gezondheidsvoordelen op een rij

CBD percentage daalt

Ten opzichte van de voorgaande metingen daalde de hoeveelheid CBD in geïmporteerde hasj significant: van 8,5% in 2017/2018 naar 6,1% in het jaar erop. De veranderingen worden vermoedelijk veroorzaakt door de steeds hogere THC-concentraties en lagere CBD-concentraties van de veelal uit Marokko afkomstige hasj.

Nederwiet, geïmporteerde wiet en nederhasj bevatten nauwelijks CBD. Het gemiddelde CBD-gehalte in nederwiet lag net als in voorgaande jaren onder de 1%. Medicinale consumenten kunnen deze producten dus het beste gebruiken voor de therapeutische effecten van THC.

Rapport #2: Factsheet gebruikswijzen, hun effecten en risico’s

De factsheet die het Trimbos-instituut lanceerde, vergelijkt de effecten en gezondheidsrisico’s van verschillende gebruikswijzen, zoals roken, verdampen en cannabis eten middels edibles. De sheet geeft ook een overzicht van nieuwe cannabisproducten die in Noord-Amerika in opkomst zijn en noemt potentiële maatregelen die van belang kunnen zijn voor de volksgezondheid.

Hier valt een hoop over te vertellen, maar de belangrijkste conclusie is dat het meerendeel (90,4%) er nog steeds voor kiest om wiet of hasj te mixen met tabak. Nu is in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen recreatieve en medicinale consumenten. Hoe dan ook is dit percentage erg hoog, want er zijn tegenwoordig veel gezondere en veel effectievere consumptiemethoden. Denk aan verdampen.

Andere consumptiemethoden zijn zelfs nauwelijks zichtbaar op de overzichtsgrafiek:

Mocht je wél gezonder en effectiever wilt profiteren van cannabis, bekijk dan zeker deze factsheet. Daarin wordt uitgebreid ingegaan op de gezondheidseffecten van roken, verdampen en eten.

LEES OOK: Zo werkt verdampen • een gids voor beginners

Ten slotte een misverstand uit de factsheet dat wij ook vaker tegenkomen en uit de weg willen ruimen:

“Het is belangrijk op te merken dat concentraatcannabisolie niet hetzelfde is als ‘wietolie’ in Nederland. Wietolie in Nederland verwijst naar tincturen van THC- en/of CBDextracten die onder de tong worden geplaatst. Ze zijn zo bereid dat ze goed in de mond kunnen worden opgenomen, terwijl concentraten zoals cannabisolie specifiek zijn ontworpen voor verdamping.”

Publicatie #3 • Aanbod en gebruik in de coffeeshop

“In dit onderzoek hebben we middels een vragenlijst aan coffeeshopeigenaren en een verdiepende focusgroep met coffeeshopeigenaren en cannabisconsumenten het aanbod en gebruik van cannabisproducten in de Nederlandse coffeeshop in kaart gebracht. Ook is geïnventariseerd welke verwachtingen en wensen er bestaan betreffende aanbod en gebruik van cannabisproducten”. Zo omschrijven onderzoekers het derde rapport van Trimbos.

Men is niet blind voor de ontwikkelingen in Noord-Amerika. Daar zijn de laatste jaren dankzij de legalisering enorm veel nieuwe cannabisproducten ontstaan.

Trimbos: “Zo zijn daar nu allerhande nieuwe cannabishoudende etenswaren (‘edibles’) beschikbaar, zoals snoep en chocolade. Ook wordt het verdampen van cannabisproducten daar steeds populairder, met name van potente cannabisextracten zoals concentraten.’

De Nederlandse coffeeshops willen hier graag bij aanhaken om recreatieve, maar vooral ook medicinale consumenten meer opties te bieden. Helaas maakt de huidige wet dit onmogelijk. De overheid ziet concentraten namelijk als harddrugs.

Trimbos ziet twee mogelijkheden: of er komt een wetswijziging die coffeeshops in staat stelt nieuwe producten te verkopen, of de coffeeshop verandert geleidelijk in een afhaalpunt en voor die nieuwe generatie wietproducten moeten we ergens anders zijn.

Alle 63 pagina’s van dit laatste rapport vind je hier.

[openingsbeeld: [frantic00/Shutterstock]