(advertenties)
(advertentie)
Het gebruik van wiet tijdens de zwangerschap neemt wereldwijd toe, blijkt uit verschillende studies. Vrouwen kiezen vooral voor wiet tegen de (ochtend-)misselijkheid, overgeven en pijn. Hoewel er geen eenduidig advies is rondom wietgebruik tijdens de zwangerschap, lijkt het geen invloed te hebben op de gezondheid van de baby.

Wietgebruik gestegen

Het aantal vrouwen uit Californië dat cannabis gebruikt tijdens de zwangerschap is flink gestegen in de afgelopen tien jaar. Een onderzoeksteam van Kaiser Permanente Northern California in Oakland ontdekte dat het aantal wiet-gebruikende zwangere vrouwen van 4 procent in 2009, steeg naar 7 procent in 2016.

Deze enorme toename werd vooral gemeten onder jongere vrouwen. Het percentage tieners – onder de 18 jaar – dat cannabis gebruikte tijdens de zwangerschap steeg van 13 procent naar 22 procent tijdens de onderzoeksperiode; en onder vrouwen tussen de 18 en 24 jaar steeg het percentage wietgebruikers van 10 naar 19 procent.

Stiekem

Om tot deze cijfers te komen werd data van liefst 279.457 zwangere vrouwen geanalyseerd, die allen behandeld zijn bij Kaiser Permanente praktijken in Californië. Als onderdeel van de standaard prenatale behandeling daar, wordt van de vrouwen verwacht dat zij rond de achtste week van de zwangerschap een vragenlijst invullen over hun drugsgebruik in de laatste maand.

In sommige gevallen kan het zelfs het enige middel zijn dat nog enige kans biedt op overleven van moeder en het kind.

Na twee tot vier weken werden de vrouwen bovendien in een lab getest op drugsgebruik in het verleden. Zo bleek dat 55 procent van de vrouwen die positief testte op cannabis, op hun vragenlijst aangaf géén wiet te hebben gebruikt. Daarentegen gaf 16 procent van de vrouwen die negatief testten op cannabis, wel op de vragenlijst aan wiet te hebben gebruikt.

Wereldwijd wietgebruik

Een onderzoek uit 2016 ontdekte dat het landelijk percentage wiet-gebruikende zwangeren in de VS van 2,5 procent in 2012 steeg naar 4 procent in 2014. Hoewel 96 procent van de zwangeren geen cannabis consumeerde in 2014, wordt de stijging van 62 procent toch als aanzienlijk aangemerkt. Ander onderzoek lijkt te suggereren dat wereldwijd tussen de 2 en 13 procent van de zwangere vrouwen cannabis gebruikt.

De hoofdauteurs van de Californische studie, Kelly Young-Wolff en Dr. Nancy Goler, vertellen persbureau Reuters dat hun onderzoek een verbetering is ten opzichte van eerdere studies; omdat zij gebruik maken van lab resultaten – en niet enkel zelfgerapporteerde data – om cannabisgebruik onder de participanten in kaart te brengen.

Gezondheid

Zwangere vrouwen kunnen om verschillende redenen aangetrokken zijn tot het gebruik van cannabis. Eén procent van de zwangeren lijdt bijvoorbeeld aan hyperemesis gravidarum, overmatige misselijkheid en overgeven ten gevolge van de zwangerschap – een kwaal die kan leiden tot uitdroging en extreem gewichtsverlies.

Cannabis, bekend om haar anti-misselijkheid effect bij onder meer de bijwerkingen van chemotherapie, blijkt effectiever tegen deze aandoening dan farmaceutica. Andere zwangere vrouwen geven aan dat wiet hen helpt de eetlust op te wekken, ochtendmisselijkheid te verlichten en pijn helpt bestrijden.

Wiet tijdens zwangerschap veilig?

Vanuit de medische gemeenschap bestaat nog geen eenduidig advies omtrent cannabisgebruik tijdens de zwangerschap. Al is de meest ondersteunde gedachte, op basis van verschillende wetenschappelijke onderzoeken, dat cannabisgebruik tijdens de zwangerschap niet schadelijk is voor het kind. In sommige gevallen kan het zelfs het enige middel zijn dat nog enige kans biedt op overleven van moeder en het kind.

[Openingsfoto: shutterstock/Africa Studio]