(advertenties)
(advertentie)

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) start een onderzoek naar wiet als pijnstiller. De studie bekijkt of een mix van mediwiet en zware pijnmedicatie chronische pijnpatiënten helpt. Een positieve uitkomst moet bovendien leiden tot een afname in gebruik van zware opioïde pijnstillers zoals  oxycodon en fentanyl.

Begin dit jaar publiceerde het Leids UMC een onderzoek naar de pijnstillende werking van wiet bij fibromyalgie. De onderzoeksconclusie was positief. “Medicinale cannabis met een hoog THC-gehalte is effectief als pijnbestrijding bij fibromyalgie”, aldus het eindoordeel.

Het universitair medisch centrum oogstte bovendien veel lof met hun studie. Want het betrof een onderzoek naar mediwiet van eigen bodem. Die zijn schaars maar enorm waardevol. Veel medici, maar vooral politici klagen namelijk over een gebrek aan Nederlandse wetenschappelijke studies die bewijzen dat mediwiet werkt.

LEES OOK: Leids UMC bevestigt verlichting door cannabis bij fibromyalgie

Na de succesvolle studie naar wiet bij fibromyalgie wil professor Albert Dahan van het Leids UMC nu doorpakken met een nieuw onderzoek.

Terugdringen van opiatengebruik

Dahan en zijn team gaan met een klinische studie bekijken wat een mix van medicinale cannabis en zware pijnstillers doet bij patiënten met chronische pijn in spieren en bindweefsels. Hiermee komt mogelijk meer wetenschappelijk bewijs voor de pijnstillende werking van wiet. Bovendien willen ze onderzoeken of medicinale wiet het gebruik van opiaten kan verminderen.

Opiaten zijn pijnstillers gebaseerd op het natuurlijke bestanddeel opium. Voorbeelden van opiaten zijn oxycodon, fentanyl en morfine. Het gebruik ervan begint echter uit de hand te lopen.

In ruim tien jaar steeg het aantal mensen in Nederland dat de zware en verslavende pijnstiller oxycodon gebruikt van 93.000 naar 485.000. Een toename van maar liefst 80 procent. Het gebruik van fentanyl steeg van 65.000 naar 111.000; een toename van ruim 40 procent. Ook het gebruik van allerlei andere opioïden pijnstillers zoals morfine steeg. In totaal gebruiken nu ruim één miljoen patiënten opiaten pijnstillers.

In februari dit jaar luidden medici de noodklok, om te voorkomen dat we de Verenigde Staten achterna gaan. Daar heerst namelijk een heuse ‘opiaten epidemie’. Minister Bruins (Medische Zorg) zegde toe in actie te komen.

Wij schreven toen dat deze situatie kansen biedt voor mediwiet. En zo lijkt nu te geschieden.

Professor Albert Dahan:

“Deze pijnstillers zijn bij langdurig gebruik verslavend en geven vervelende bijwerkingen zoals sufheid, misselijkheid en obstipatie. Wij denken dat je minder oxycodon hoeft voor te schrijven als je patiënten ook de mogelijkheid geeft om medicinale cannabis te gebruiken.”

De studie vindt plaats op de afdeling anesthesiologie van het Leids UMC. Professor Dahan gaat het onderzoek leiden.

Opzet van de studie

Wederom gaat het Leids Universitair Medisch Centrum aan de slag met een onderzoek naar de pijnstillende werking van wiet. [byEffectt]

De opzet van de studie wordt op dit moment beoordeeld. Zodra die is goedgekeurd, worden zestig personen onderverdeeld in drie onderzoeksgroepen. Alle deelnemers krijgen dagelijks willekeurig oxycodon, een combinatie van medicinale cannabis en oxycodon of uitsluitend wiet. Dit gebeurt bij de patiënten thuis. Wiet wordt toegediend met een verdamper.

Bedrocan, de enige legale mediwietproducent in Nederland, levert voor dit onderzoek een van hun vijf soorten. Deze wietsoort, Bediol genaamd, bevat zowel THC als CBD. Het onderzoek wordt bovendien deels gefinancierd door Bedrocan.

Bedrocan-oprichter Tjalling Erkelens geeft in een reactie aan blij te zijn met het onderzoek. Hij denkt dat de experts medicinale cannabis van “de juiste waardering” kunnen voorzien waardoor de drempel voor artsen en patiënten verlaagd. “Het is goed als de erkenning komt dat dit een acceptabel product is.” Ook het ministerie van Volksgezondheid laat weten het onderzoek aan te moedigen.

Op dit moment werkt het onderzoeksteam aan de voorbereidende fase. Naar verwachting kunnen de eerste patiënten later dit jaar deelnemen waarna het onderzoek ongeveer twee jaar in beslag zal nemen.

[Openingsfoto: Stokkete/Shutterstock]