(advertenties)
(advertentie)

Vorige week stond het onderwerp ‘medicinale cannabis’ op de agenda van gemeente Hoogeveen. Tijdens de vergadering bleek dat de gemeente, samen met de provincie Drenthe, bij het Rijk wil aandringen op een uitgiftepunt van mediwiet.

Steeds meer gemeentes wagen zich aan de vraag of thuis medicinale cannabis kweken legaal moet worden. Ook de gemeente Hoogeveen, in het zuiden van de provincie Drenthe, boog zich over het onderwerp. Het werd door zeven van de negen partijen op de agenda gezet. Alleen CDA en ChristenUnie hielden zich afzijdig. Ina Prins, fractievoorzitter van Gemeentebelangen Hoogeveen, nam het voortouw.

“Discussie komt geen steek verder”

Ina Prins werkt als verpleegkundig in de palliatieve zorg. Zodoende ontmoet ze regelmatig patiënten die baat hebben bij medicinale wiet. Het valt haar met name op dat wietolie helpt bij het verlichten van pijn, wat de kwaliteit van leven verbetert.

Helaas is wietolie illegaal in Nederland. Drie apotheken verstrekken het op doktersrecept, maar geen één in Drenthe. Bovendien is wietolie erg duur en wordt het niet vergoed. Wietolie uit het illegale circuit is ook duur. Tevens ontbreekt het daar aan controle op kwaliteit. Verre van ideaal voor patiënten die vaak al veel medische kosten hebben en weinig te besteden.

Prins is van mening dat zorgverzekeraars de illegaliteit rond medicinale wietolie mede in stand houden, omdat zij niet willen vergoeden. “De zorgverzekeraars schermen er steeds mee dat er geen wetenschappelijk onderzoek naar mediwiet is gedaan”, verklaart ze tegenover Dagblad van het Noorden. “Maar zo lang het in ons land niet is toegestaan, komt die discussie geen steek verder. We weten dus ook weinig over het aantal gebruikers.’’

90% wil mediwiet

In Hoogeveen komt binnenkort mogelijk een afgiftepunt voor medicinale wiet. [Bron: Shutterstock/Marc Venema]

Zorgbelang Drenthe, een maatschappelijke organisatie voor goede zorg, viel Prins vorige week bij tijdens de raadsvergadering. Jan van Loenen, directeur van Zorgbelang Drenthe, wil zich hard maken voor een legaal afgiftepunt voor medicinale cannabis. Een plek die gegarandeerde kwaliteit van medicinale wiet en wietolie biedt, inclusief goede informatie en begeleiding.

Van Loenen had ook cijfers die de standpunten voor zo’n afgiftepunt onderbouwen. Uit een enquête over medicinale wiet die Zorgbelang Drenthe hield onder haar e-panel, blijkt dat 90 procent vindt dat mediwiet beschikbaar en bereikbaar moet zijn. Ook vindt ruim 56 procent dat een arts het op verzoek van een patiënt moet voorschrijven. Twee derde is van mening dat medicinale cannabis thuishoort in de basisverzekering. Wel vindt 80 procent dat er nog meer onderzoek nodig is naar de heilzame effecten.

Twee derde is van mening dat medicinale cannabis thuishoort in de basisverzekering

Van Loenen vatte het allemaal samen in drie zaken die van belang zijn: beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid.

Motie voor lobby in Den Haag

Tijdens de avond werd een motie aangenomen om het onderwerp bespreekbaar te maken in Den Haag. Men was het er over eens dat er een lobby moet komen die zich richt op het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Maar ook op de zorgverzekeraars, zodat zij mediwiet weer gaan vergoeden.

Helaas is er niet concreet gesproken over het onderwerp ‘thuis kweken’; een optie waar veel andere gemeentes zich momenteel voor inzetten. Toch is het goed dat er wederom een gemeente is die zich inzet voor het bereikbaar maken van medicinale wiet voor ziekte burgers. Wordt vervolgd.

[Openingsfoto: Shutterstock/ElRoi]