(advertenties)
(advertentie)

Hoewel de regering haar best doet wiet in het verdomhoekje te houden, stijgt het officiële gebruik van medicinale cannabis in Nederland razendsnel. Het officieuze gebruik waarschijnlijk nog veel harder maar daar zijn natuurlijk geen cijfers van. Via de apotheken ging er in 2015 naar schatting 24.600 keer mediwiet over de toonbank, 45% meer dan in 2014.

Snelle opmars

De razensnelle opmars van medicinale cannabis blijkt uit cijfers die Stichting Farmaceutische Kengetallen openbaar maakte via het Pharmaceutisch Weekblad. Alle medicinale wiet in ons land komt uit de plantages en fabrieken van Bedrocan. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC), onderdeel van het ministerie van VWS, is eindverantwoordelijke voor de productie van de 5 soorten cannabis met THC en CBD en ziet toe op de levering aan de apotheken.

In Nederland kan je niet zoals in Amerika in veel staten het geval is voor elk kwaaltje – van slecht slapen tot pijn in de rug bij wijze van spreken – een officieel recept krijgen voor medicinale cannabis. Alleen patiënten die lijden aan de onderstaande aandoeningen – en waarbij ‘normale medicatie’ niet blijkt te werken, aldus het BMC – komen ervoor in aanmerking:

1

Aantal patiënten verdubbeld in 3 jaar

Cannabis wordt niet standaard vergoed door de zorgverzekeraars, sommige individuele verzekeraars vergoeden het wel via een aanvullende verzekering. Dat neemt dus allemaal niet weg dat er sprake is van een opmars van medicinaal cannabisgebruik. Het jaar is nog niet voorbij, maar toch gaat men voor 2015 uit van 24.600 porties wietmedicijn via de apotheken. Zoals gezegd 45% meer dan in 2014 en een forsere stijging ook dan in de jaren daarvoor, toen dei gemiddeld toch ook al 25% bedroeg. Uiteraard is ook het aantal patiënten snel gestegen, een verdubbeling in de laatste drie jaar zelfs: van 2.000 naar ongeveer 4.000.

5 officiële medicinale cannabis variëteiten

Het officiële en enige cbd-wietmedicijn Bedrolite, nu nog slechts 1% van alle verstrekkingen, maar dat gaat zeker en vast veranderen

Het officiële en enige cbd-wietmedicijn Bedrolite, nu nog slechts 1% van alle verstrekkingen, maar dat gaat zeker en vast veranderen.

Bedrocan produceert op dit moment 5 verschillende wietmedicijnen:

Bedrocan

Bedrocan wordt gezien als een type sativa. Het THC-gehalte is standaard 22%, met een CBD-gehalte van minder dan 1%. Het is de meest gebruikte cannabis die door het ministerie wordt aangeboden en wordt meer dan andere variëteiten voor onderzoek gebruikt.

Bedrobinol

Ook Bedrobinol wordt gezien als een sativa. Het THC-gehalte van 13,5% wordt beschouwd als middelsterk; het CBD-gehalte is minder dan 1%.

Bediol

Bediol bevat een laag tot middelhoog THC-gehalte, 6,5%, en een middelhoog gehalte van het niet psychoactieve Cannabidiol (CBD), 8%. De effecten van CBD zijn heel anders dan die van THC. Bediol is verkrijgbaar in granulaatvorm. Bediol is ook een type sativa.

Bedica

Bedica wordt gezien als een indica. Het bevat een middelgrote hoeveelheid THC, rond de 14%, met minder dan 1% CBD. Kenmerkende verschillen tussen de indica- en sativa-soorten kunnen worden gevonden in de aanwezigheid van geurstoffen (terpenen) in de plant. Bedica bevat bijvoorbeeld een opvallend grote hoeveelheid myrceen, terwijl er weinig tot geen myrceen in de andere drie soorten is aangetroffen. Van myrceen is bekend dat het een rustgevende werking heeft. Ook Bedica is in granulaatvorm verkrijgbaar.

Bedrolite

De niet psychoactieve soort Bedrolite is nu beschikbaar voor gebruik door patiënten en voor onderzoek. Momenteel wordt er aan een standaard gewerkt voor Bedrolite. Het bevat ongeveer 9% CBD en 0,4% THC.

6 keer 16 gram wiet

Van bovenstaande soorten is Bedrocan met 65% verstrekkingen in de apotheek veruit het populairste. Daarna volgen Bediol (17%) en Bedrobinol en Bedica met elk 10%. De cbd-variant Bedrolite is er pas sinds kort – zie het bericht bij onze zustersite Rollingstoned ‘CBD-wiet in Nederlandse apotheek‘ van januari dit jaar voor details – dus die scoort nu nog slechts 1% van alle verstrekkingen. Wij durven echter gerust te voorspellen dat deze nauwelijks psychoactieve variant de komende jaren een gooi zal doen naar de top.

Een laatste officieel mediwiet-feitje tot slot: gemiddeld krijgt een cannabispatient 6 keer per jaar zijn medicijn bij de apotheek, en gemiddeld neemt ie dan 16 gram legale wiet mee naar huis…