(advertenties)
(advertentie)

Het mediwietjaar 2017: april

De wijlen burgemeester van Amsterdam, Eberhard van der Laan, mengde zich in april ook in de oplaaiende landelijke discussie omtrent medicinale cannabis, ondanks zijn eigen ziektebeeld. Hij schreef, na inspanningen van activisten als Jan, een brief aan de Eerste Kamer en verschillende ministers waarin hij pleitte voor een betere beschikbaarheid van medicinale wiet. 

A’damse burgemeester pleit landelijk voor medicinale cannabis

In een brief aan Eerste Kamer en de ministers van Veiligheid en Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Amsterdamse burgemeester van der Laan gepleit voor een ‘eenvoudiger en laagdrempeliger toegang tot medicinale cannabis’.

Inspanning

De brief is gestuurd na inspanningen van burgers zoals Jan, die bij de gemeenteraad hun ongenoegen uitspraken. Volgens hem – en vele anderen – is de toegang tot medicinale cannabis voor patiënten erg beperkt. En door het ontbreken van vergoedingen door zorgverzekeraars onbetaalbaar.

Jan begon daarom gratis cannabisolie uit te delen aan patiënten die het niet kunnen betalen. Bij de gemeente pleitte hij in eerste instantie voor de legalisering van thuiskweek, zodat die patiënten zichzelf konden voorzien.

Na het betoog bleef actie van de gemeente echter uit, waardoor Jan illegaal moest blijven werken. Nu kreeg hij dan eindelijk bericht van de burgervader in de vorm van een brief die hij stuurde aan de leden van de Eerste Kamer, de minister van Veiligheid en Justitie en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De brief

Spannende tijd

Er is dus eindelijk actie ondernomen na het aannemen van de motie door de gemeenteraad. Dit stemt Jan en veel andere Amsterdammers gelukkig, maar belooft natuurlijk ook heel wat voor de rest van het land. Jan roept daarom in zijn Facebookgroep ‘Gratis wietolie tegen kanker & ziekte‘ op om ook actie te ondernemen en naar je gemeente te stappen. Zoals hij laat zien heeft het wel degelijk zin en geeft het de lokale overheden een duwtje in de goede richting.

Eberhard  van der Laan z’n brief nog eens rustig teruglezen? Download hem hier.