(advertenties)
(advertentie)

Het mediwietjaar 2017: februari

Ongekend in de Nederlandse politiek, een constructief gesprek over cannabis. Toch gebeurde het allemaal in februari 2017, toen een door D66 ingediend wetsvoorstel voor de regulering van de ‘achterdeur’ werd aangenomen door de Tweede Kamer. Bij dat voorstel werden ook een motie en amendement aangenomen, die invloed zouden kunnen hebben op de situatie van medicinaal cannabis-gebruikers.

Wietwet – De gevolgen voor medicinale cannabis-gebruikers

In de Tweede Kamer is dinsdag 21 februari een wetsvoorstel aangenomen voor de regulering van de ‘achterdeur’ van de coffeeshop. Naast dat er voor recreatieve wietgebruikers veel gaat veranderen, zijn er een bij de stemming een motie en een amendement aangenomen die voor medicinale cannabis-gebruikers van toepassing zijn. Wat zijn precies de gevolgen van deze aangenomen wet en moties voor de medicinale cannabis-gebruiker?

Wietwet

Het aangenomen wetsvoorstel is een belangrijk moment in de Nederlandse geschiedenis. Eindelijk komt volledige legalisering van de wietplant in zicht. [Foto: shutterstock/Blablo1]

In de Tweede Kamer is afgelopen dinsdag 21 februari gestemd over de ‘wietwet’, officieel het Wetsvoorstel Gesloten Coffeeshopketen. Een wet die een eind moet maken aan het scheve gedoogbeleid waarbij cannabis wel verkocht maar niet geteeld mag worden.

Hoe het er straks uit gaat zien is natuurlijk niet helemaal bekend. Wel weten we dat er straks professionele en vooral legale (of gedoogde) wiettelers bestaan voor de recreatieve markt.

Hoewel het voorstel is aangenomen, moet de nieuwe regulering nog worden aangenomen door de Eerste Kamer. Maar niet alleen over recreatieve wiet is tijdens die vergadering gestemd, ook voor medicinaal gebruikers kan deze wet verandering met zich meebrengen.

Er zijn namelijk een motie en een amendement aangenomen die voor medicinaal cannabis-gebruikers zéér interessant zijn.

Gevarieerder aanbod

Het lijkt erop dat de Bedrocan-monopolie in Nederland binnenkort ten einde komt. De ‘Motie van de leden Volp en Van Tongeren over een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis’ die in de kamer werd aangenomen zal ervoor gaan zorgen dat er straks ook andere producten (en waarschijnlijk producenten) voor de medicinale markt worden toegestaan.

In de motie wordt aangekaart dat de huidig verkrijgbare medicinale cannabis (van Bedrocan) maar uit een beperkt aantal producten bestaat. En dat patiënten ook baat hebben bij producten die níet door de Veendamse staatskweker worden geproduceerd. Het is nu nog niet toegestaan buiten Bedrocan om cannabis te kweken, maar het gedogen van de wietteelt (waar het wetsvoorstel voor diende) gaat dit wel mogelijk maken.

De aangenomen motie verzoekt de regering dan ook om te onderzoeken bij welke ‘varianten aan medicinale cannabis, naast de Bedrocanproducten’ patiënten baat hebben. Er zal ook overlegd worden met vertegenwoordigers van patiënten en telers om ’tot een gevarieerder aanbod van gedoogde medicinale cannabis te komen’.

Thuiskweek

En dan het moment waar iedereen op heeft gewacht, de medicinale thuiskweek. Er werd namelijk ook gestemd over een wijziging van het amendement (34165-23 t.v.v. nr. 11) door Van Tongeren over thuiskweek van medicinale cannabis.

Legaal cannabis kweken gebeurt in Nederland straks niet meer alleen door Bedrocan en andere bedrijven. Ook patiënten komen in aanmerking voor een ontheffing voor het kweken van cannabis voor eigen geneeskundig gebruik. [Foto: shutterstock/Jan-Mika]

Een voor velen zeer belangrijk amendement waarmee een wettelijke basis kan worden gelegd om thuiskwekers van cannabis voor medicinaal gebruik te beschermen tegen bijvoorbeeld huisuitzetting.

Naast een aantal grammaticale aanpassingen aan het amendement wordt er een lid aan toegevoegd, die luidt: “Een ontheffing voor eigen geneeskundig gebruik wordt slechts verleend ten aanzien van het bereiden, bewerken, verwerken en aanwezig hebben van hennepolie of het telen en aanwezig hebben van hennep.” Van Tongeren licht de wijziging toe door aan te geven dat bepaalde patiënten wettelijk moeten worden toegestaan zélf medicinale cannabis te kweken.

Ze neemt hierbij als voorbeeld dat meerdere landen en bepaalde Nederlandse gemeenten (onder andere Tilburg) dit al toestaan, maar dat het nog kan leiden tot huisuitzetting. Om dit soort misverstanden te voorkomen zal er een ontheffing worden verleend aan natuurlijke personen die cannabis telen voor eigen geneeskundig gebruik.

Dat betekent simpelweg dat medicinaal cannabisgebruikers straks in aanmerking komen om een ontheffing te krijgen waarmee ze, onder bepaalde voorwaarden, legaal in hun eigen woning cannabis mogen kweken. Daarnaast mogen patiënten straks, in tegenstelling tot de huidige wetgeving, hun eigen wietolie maken. Een handeling die momenteel zeer strafbaar is ondanks de medicinale waarde van het middel.

[Openingsfoto: shutterstock/Vladimir Stankovic]