(advertenties)
(advertentie)
Veel cannabisgebruikers menen wiet te gebruiken omdat het ze helpt stress te verminderen. Echter waren hier nog maar weinig klinische bewijzen voor. Dankzij twee universiteiten uit Chicago zijn die er nu wel. Zij bewezen dat THC stressverlagend werkt, maar beter in lage dan hogere doseringen.

Wiet tegen stress

Thuiskomen van je werk en een jointje opsteken in plaats van een biertje opentrekken, er zijn er genoeg die het doen. En terecht, want cannabis blijkt enorm goed te zijn in het verlagen van stress. Dit hadden genoeg gebruikers je kunnen beamen, maar nu is er ook wetenschappelijk bewijs voor.

Wetenschappers van de universiteiten van Illinois en Chicago onderzochten dit fenomeen. Zij kwamen tot de conclusie dat delta9-tetrahydrocannabinol (THC), daadwerkelijk stress verlaagt. Echter maakt het volgens de onderzoekers wel uit hoeveel je van de psychoactieve stof binnenkrijgt.

‘Less is more’

Uit de resultaten leidden ze namelijk af dat een lage dosering THC zenuwen kan helpen verminderen, bijvoorbeeld bij het spreken in het openbaar. Maar hogere doseringen van de stof zouden averechts kunnen werken, stellen de auteurs van de studie ‘Dose-related effects of delta-9-THC on emotional responses to acute psychosocial stress‘ die eerder deze maand in vakblad Drug and Alcohol Dependence werden gepubliceerd. De bekende uitspraak ‘less is more’ is hier dus duidelijk van toepassing.

Veel mensen gebruiken cannabis om stress te verminderen. [Foto: shutterstock/Jan Mika]

Het onderzoek

Om tot deze conclusie te komen werden 42 gezonde vrijwilligers tussen de 18 en 40 jaar bereid gevonden te participeren aan het onderzoek. Zij hadden allemaal ervaring met cannabis, maar waren geen dagelijkse gebruikers.

De participanten werden in drie groepen onderverdeeld. Eén groep kreeg een capsule met 7,5mg THC toegediend, de ‘lage dosis’. De tweede groep kreeg een hogere dosering, in de vorm van een capsule met 12,5mg THC. Ter vergelijking kreeg één groep een placebo-capsule. Zowel de onderzoekers als de vrijwilligers wisten niet wie wat kreeg.

Hoofdonderzoeker Childs van het onderzoek zegt: ‘De doses in het onderzoek produceren effecten die te vergelijken zijn met slechts een paar trekjes van een joint’, maar ze geeft wel toe dat het oraal innemen van cannabis slecht te vergelijken is met geïnhaleerde wiet. ‘Maar we wilden niet een nog veel grotere dosis geven, omdat we potentiële bijwerkingen of cardiovasculaire effecten wilden vermijden die het resultaat kunnen zijn van een hoge dosis THC’, sluit ze af.

Participanten kregen verschillende hoeveelheden THC (of een placebo) om te zien of de stressverlagende effecten van cannabis afhangen van de dosering. [Foto: shutterstock/Mitch M]

Stresstests

De stresslevels van de deelnemers werden in twee sessies van vier uur gemeten, aan de hand van een aantal experimenten. Na het innemen van de capsule kregen participanten eerst de opdracht te relaxen. Het duurt immers even voordat de THC is ingewerkt.

Een van de tests was het voorbereiden van een sollicitatiegesprek. Dit moest binnen 10 minuten klaar zijn en de laboratorium-assistenten die het gesprek afnamen werden geïnstrueerd niet te reageren. De deelnemers konden zichzelf wel zien op een videoscherm. Daarna moesten ze vijf minuten lang terugrekenen van een 5-cijferig getal door steeds 13 af te trekken, een taak die ‘een erg betrouwbare stressindicator’ is aldus Childs.

Een lage dosering THC werkt stressverlagend, maar een hogere dosering kan een averechtse werking hebben. [Foto: shutterstock/SunnyToys]

Bij het tweede bezoek moesten ze 5 minuten over hun favoriete boek of film praten met de assistenten en daarna nog 5 minuten iets voor zichzelf doen. Tijdens deze activiteiten werden bloeddruk, hartslag en het belangrijkste stresshormoon cortisol gemeten. Voor, gedurende en na deze activiteiten beoordeelden de proefpersonen hun eigen stressniveau.

Verrassend resultaat

De groep die 7,5mg THC had gekregen ervoer de minste stress tijdens de tests vergeleken met de placebogroep. Hun stress was na de test ook sneller verdwenen bleek achteraf. De groep die 12,5mg THC toegediend kreeg was echter minder relaxed.

Zij waren eerder geneigd om al op voorhand de tests als ‘uitdagend’ en ‘bedreigend’ te ervaren. Ook namen zij vaker pauzes tijdens het sollicitatiegesprek in vergelijking met de placebogroep. Al werden er in de bloeddruk, hartslag en cortisol-niveau geen significante verschillen gemeten.

‘Onze bevindingen leveren wat bewijs voor de veelgehoorde claim dat cannabis gebruikt wordt om stress te verminderen en spanningen en angst te verlichten’, stelt Childs tegenover Science Daily. ‘Tegelijkertijd melden participanten uit de hogere THC-groep kleine maar significante verhogingen van angst en een negatieve stemming gedurende de tests, en dat steunt de veronderstelling dat THC dus ook het tegenovergestelde effect kan sorteren.’

Conclusie

Tegen de stress kun je maar beter niet teveel THC gebruiken. Lage doseringen blijken simpelweg beter, omdat hogere doseringen stressgevoelens juist kunnen stimuleren. Je wietolie (of ander cannabisproduct) micro-doseren is dus in het geval van spanning en zenuwen het meest effectief.

[Openingsfoto: shutterstock/Shidlovski]