(advertenties)
(advertentie)
Onderzoek wijst uit dat het Dravet syndroom, een moeilijk behandelbare vorm van epilepsie, met CBD behandeld kan worden. Dravet-patiënten die CBD kregen toegediend hadden minder epileptische aanvallen en voelden zich over het algemeen beter dan de controlegroep.

Dravet syndroom

Het Dravet syndroom is een complexe vorm van epilepsie. De ziekte is relatief zeldzaam en vooral erg moeilijk te behandelen vergeleken bij sommige andere vormen van epilepsie. Patiënten zijn vaak resistent tegen anti-epileptica en hebben dan ook veel oncontroleerbare aanvallen.

Kinderen met Dravet hebben vaak al vroeg moeite met het ontwikkelen van taal en de motoriek en kunnen daardoor een flinke ontwikkelingsachterstand oplopen. Dat zagen wij ook in deze video over het behandelen van Dravet-patiënten met CBD, waarin Jason en Jayden schitterden. Een vader en zijn zoontje met Dravet, die hun werk maakten van hun activisme door een kindvriendelijke dispensary te openen.

Patiënten met Dravet kunnen al vroeg een ontwikkelingsachterstand oplopen. [Foto: shutterstock/sfam_photo]

Mensen met Dravet kunnen er oud mee worden, maar helaas kunnen patiënten in enkele gevallen na een aanhoudende zware aanval of door SUDEP ook komen te overlijden. SUDEP staat voor Sudden Unexpected Death in Epilepsy en beschrijft het overlijden van een persoon met epilepsie, zonder andere duidelijke doodsoorzaak zoals kanker, een hartaandoening of een incident.

Cannabis bij epilepsie

Net als bij andere vormen van moeilijk behandelbare epilepsie is er veel aandacht voor cannabis als mogelijk alternatief op schadelijke of niet-werkende medicijnen. Steeds vaker blijkt cannabis namelijk een effectief alternatief op schadelijke anti-epileptica.

GW Pharmaceuticals, het bedrijf dat dit onderzoek financierde, voerde eerder al studies uit naar de effectiviteit van de cannabinoïde cannabidiol (CBD) tegen Lennox-Gastaut – een andere vorm van moeilijk te behandelen epilepsie. Het Britse farma-bedrijf heeft inmiddels twee gesynthetiseerde cannabis-medicijnen op de markt gebracht in de vorm van een spray: Epidiolex, en het dure MS-medicijn Sativex.

CBD tegen Dravet

Net als toen laat ook deze studie naar de effectiviteit van CBD tegen epilepsie, die eerder deze maand werd gepubliceerd, positieve resultaten zien. Voor dit experiment kregen 120 kinderen en volwassenen met het Dravet syndroom willekeurig een placebo óf een dagelijkse CBD-behandeling (van 20mg CBD per kg lichaamsgewicht) als toevoeging op hun standaard-medicatie.

Om de werking daadwerkelijk te kunnen meten werd eerst de normale situatie van patiënten gedurende vier weken vastgesteld. Daarna kregen zij een placebo of de CBD-behandeling van 14 weken met als primair einddoel een verandering in de frequentie van epileptische-aanvallen.

Deze en andere studies laten veelbelovende resultaten zien voor CBD als epilepsie-medicijn. [Foto: shutterstock/Chaikom]

Goede resultaten

Zoals verwacht was er bij de placebo-groep geen grote verandering merkbaar. Hun gemiddelde aanvalsfrequentie daalde van 14,9 naar 14,1. Bij de CBD-groep werden echter betere resultaten gemeten dan verwacht. Hun gemiddelde aanvalsfrequentie zakte namelijk van 12,4 naar 5,9 door de cannabidiol.

De algemene situatie van patiënten werd in de behandelperiode ook beter en steeg minstens één van de zeven categorieën op de Caregiver Global Impression of Change-schaal. Daarin bleek de CBD-groep ook een voordeel te hebben. Maar liefst 62 procent van de patiënten steeg in die schaal, ten opzichte van 34 procent van de controle-groep.

Conclusie

De wetenschappers concluderen uit dit onderzoek dat epileptische aanvallen bij patiënten met Dravet, aanzienlijk minder voorkomen door cannabidiol dan met een placebo als toevoeging op de reguliere medicatie. Dit klinische onderzoek staat volgens Samuel F. Berkovic, epilepsie-onderzoeker van de Universiteit van Melbourne, dan ook voor ‘het begin van solide bewijs voor cannabinoïde-behandelingen tegen epilepsie.’

Bijwerkingen bij de CBD-groep kwamen waarschijnlijk door de interactie van de cannabinoïde met andere epilepsie-medicatie. [Foto: shutterstock/Tashatuvango]

Gek genoeg zeggen de onderzoekers ook meer bijwerkingen zoals diarree, overgeven, vermoeidheid, koorts, slaperigheid en een abnormale leverfunctie te hebben gezien bij de CBD-groep. Dit duidt erop dat de onderzoekers wellicht geen rekening hielden met het versterkende effect van CBD op bepaalde medicatie. Toekomstige studies zullen daarom focussen op de lange termijn-werking en de veiligheid van het medicijn.

Let bij het gebruik van CBD altijd op de mogelijke interactie met andere medicijnen die je gebruikt en bespreek het gebruik met je arts. 

[Openingsfoto: shutterstock/Chaikom]