(advertenties)
(advertentie)

Een Amerikaanse studie wijst uit dat het inhaleren van cannabis de symptomen van obsessief-compulsieve stoornis tijdelijk kan verminderen en verlichten. De onderzoekers, verbonden aan de Washington State University, publiceerden hun bevindingen in het Journal of Affective Disorders.

OCS heeft negatieve invloed op dagelijks leven

Mensen met een obsessieve compulsieve stoornis (OCS) hebben last van dwanggedachten of dwanghandelingen. Dwanggedachten zijn steeds terugkerende ideeën of voorstellingen die zich aan je opdringen en je moeilijk loslaten. Dwanghandelingen, ook wel compulsies genoemd, zijn handelingen die steeds op een bepaalde manier moeten worden uitgevoerd. Als deze handelingen niet op die bepaalde manier worden uitgevoerd, dan geeft dat veel spanning of angst.

Mensen met een OCS vermijden vaak situaties die dwanggedachten oproepen of dwanghandelingen uitlokken. De stoornis kan ernstige inbreuk doen op het dagelijks leven, werk en relaties. In Nederland krijgen OCS patiënten meestal antidepressiva voorgeschreven, de zogenaamde SSRI’s (selectieve serotonine heropname remmers).

Minder dwanggedachten en -handelingen door cannabis

Aan het Amerikaanse onderzoek naar het effect van cannabis op OCS deden 87 OCS-patiënten mee. Zij gebruikten onder meer een smartphone-applicatie om de ernst van hun symptomen te noteren direct voor en kort na het gebruik van cannabis, over een periode van 31 maanden. In totaal leverde dit informatie op over 1.810 ‘cannabisgebruik-sessies’.

‘Door gebruik te maken van een grote dataset van medicinale-cannabisgebruikers die zelfmedicatie gebruiken voor symptomen van OCS’, schrijven de auteurs van de studie, ‘ontdekten we dat individuen voor de overgrote meerderheid van de cannabisgebruik-sessies een afname van dwanggedachten, compulsies en angst rapporteerden.’ Dwanggedachten namen met 49% af, dwanghandelingen met 60% en angst met 52%.

Cannabis en met name CBD zorgen voor rust in het hoofd en dat heeft weer een positieve uitwerking op de OCS-symptomen… [beeld: lukeruk/Shutterstock]

Met name CBD werkt – op korte termijn – uitstekend

Opmerkelijk:  afname van dwangmatig gedrag hing het sterkst samen met de consumptie van cannabis met hogere concentraties CBD. De impact van cannabis op OCS gerelateerde dwanggedachten en dwanghandelingen is van korte duur, concluderen de onderzoekers van de Washington State University:

‘De resultaten van deze studie geven aan dat geïnhaleerde cannabis de symptomen van OCS acuut kan verminderen. Hoewel de beoordelingen van de ernst van de symptomen met ongeveer 50 tot 60 procent werden verminderd van direct voor tot na het gebruik van cannabis, waren er aanwijzingen dat de aan cannabis gerelateerde afname van het aantal intrusies in de loop der tijd kan afnemen. Gezamenlijk geven deze resultaten aan dat cannabis op de korte termijn gunstige effecten kan hebben op de symptomen van OCS, maar niet op de lange termijn.’

Veelbelovende studie maar meer onderzoek nodig

Paul Armentato, adjunct-directeur van NORML, de oudste organisatie voor legalisering van cannabis in de VS, reageerde voorzichtig verheugd op de studie. ‘Er zijn maar weinig onderzoeken naar de potentiële werkzaamheid van cannabis voor het verminderen van symptomen van OCS. Als zodanig geven deze bevindingen, hoewel enigszins beperkt door de opzet van de studie, aan dat cannabis – en in het bijzonder variëteiten met een hoog CBD-gehalte – veelbelovend is als therapeutische optie voor OCS-patiënten en moet worden onderzocht in een meer rigoureus ontworpen gecontroleerde omgeving.’

[Bronnen:
Study: Subjects Report Reduced Symptoms of Obsessive-Compulsive Disorder Following Cannabis Inhalation, NORML Blog, 15 oktober 2020
Acute effects of cannabis on symptoms of obsessive-compulsive disorder, PubMed, 5 oktober 2020
Study: Cannabis May Help Patients with OCD Symptoms, Ganjapreneur, 16 oktober 2020
Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS), AMC.nl]
[openingsfoto: Andrey_Popov/Shutterstock]