(advertenties)
(advertentie)
Cannabis wordt steeds vaker gebruikt om medicinale redenen in plaats van recreatieve motieven. Een groep wetenschappers besloot daarom te onderzoeken wat medicinaal wietgebruikers precies beweegt tot dit gebruik – om deze groep beter te begrijpen en adequater te kunnen helpen.

Motivatie

In het verleden werd al duidelijk hoe belangrijk het is om onderscheid te maken tussen de verschillende motivaties voor cannabisgebruik. Het geeft bij recreatief gebruikers vooral informatie over potentiële risicofactoren, maar kan voor medicinaal gebruikers van nog groter belang zijn.

Voorheen werden de vier motieven voor alcohol-gebruik overgenomen door wetenschappers om te bepalen waarom men wiet gebruikt: individueel vermaak, coping (mechanisme om met stress en problemen om te gaan), sociaal vermaak en sociale bevestiging.

Medicinale redenen

Later werd hier nog expansie aan toegevoegd, wat slaat op het gebruik van cannabis wegens haar psychoactieve eigenschappen. Mettertijd werden verder motieven als verveling, rebellie, ontspanning en medicinale redenen aan de lijst toegevoegd om nog beter te bepalen wat mensen beweegt om cannabis te gebruiken.

Welke medische redenen zet deze groep aan tot het gebruik van cannabis? [Foto: shutterstock/ChameleonsEye]

Bovenstaande motieven zijn de afgelopen 20 jaar in diverse onderzoeken gevalideerd door jongvolwassenen en adolescente recreatief cannabis-gebruikers. Maar met een groeiend aantal medicinaal cannabisgebruikers, vroegen wetenschappers zich steeds vaker af of deze motieven gebruikt kunnen worden om deze tot dusver genegeerde groep beter te begrijpen én te helpen.

Onderzoek

De eerste antwoorden op deze vraagstelling komen van een onderzoek dat vorige maand werd gepubliceerd in het journaal Addictive Behaviours. De studie is uitgevoerd door Dr. Kipling en vijf medewerkers van het Veterans Affairs Center for Clinical Management Research  en de universiteit van Michigan; en werd gedeeltelijk gefinancierd door de U.S. National Institute on Drug Abuse. 

De relevantie van deze motieven onder medicinale cannabis-gebruikers werd door het onderzoeksteam gevalideerd middels een enquête. Deze werd gehouden onder meer dan duizend volwassen patiënten, die een recept voor cannabis aanvroegen of wilden vernieuwen in de staat Michigan.

‘Pijn’ was met 93 procent veruit het meest gehoorde argument voor het gebruik van medicinale cannabis. [Foto: shutterstock/Arthimedes]

Daarnaast vulden de participanten een enquête in over hun mentale en fysieke gezondheid en de regelmaat van hun gebruik. De ondervraagden hadden een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en waren over het algemeen blanke, hogeropgeleide mannen.

Veel pijn

De meest genoemde reden voor het aanvragen of vernieuwen van het medical cannabis certificate was met maar liefst 93 procent ‘pijn’. Andere gehoorde argumenten waren in mindere mate slapeloosheid en coping.

Overigens gebruikten de participanten gemiddeld 72 van de afgelopen 90 dagen wiet. Naar verwachting werd de fysieke gezondheid van de participanten aanzienlijk lager geacht dan het gemiddelde in de VS, maar de mentale gezondheid viel wel binnen het landelijk gemiddelde.

[Openingsfoto: shutterstock/Brian Goodman]