(advertenties)
(advertentie)

We weten allemaal dat cannabis een bijzondere uitwerking heeft op een scala aan aandoeningen. Er bestaat geen enkel ander ‘medicijn’ met zo’n brede werking. Volgens dit onderzoek is mediwiet ook in staat om de levenskwaliteit van patiënten aanzienlijk te verbeteren. Hoewel het niet direct nieuws is voor ervaringsdeskundigen, is het wel fijn dat ook de wetenschap het bevestigt.

Er worden de laatste jaren tal van onderzoeken gedaan om de effecten van medicinale cannabis op de menselijke gezondheid in kaart te brengen. Aangezien wiet steeds toegankelijker is, is de kans groot dat ook meer mensen het dagelijks medicinaal gebruiken. Daarom is enorm het belangrijk dat het publiek zich bewust is van de implicaties van het gebruik ervan.

Het onderzoek

Volgens onderzoek dat is gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis and Cannabinoids Research verbetert mediwiet de ervaringen van patiënten op verschillende punten. De bevindingen zijn gebaseerd op de gegevens die verzameld zijn middels een online enquête. De enquete werd ingevuld door twaalfhonderd mensen. De reacties betreffen de periode van april 2016 tot februari 2018.

Het onderzoeksteam registreerde de reacties van patiënten die bij de Realm for Caring Foundation waren geregistreerd. De proefpersonen leden aan een aantal verschillende gezondheidsproblemen en/of medische aandoeningen. Het team heeft eerst een enquête afgenomen om de algemene dynamiek van de groep te begrijpen. Daarna moesten de proefpersonen elke drie maanden een online enquête invullen. 

Minder pijn, angst en medicatie, betere slaap

De enquêtes bestonden uit vragen over een aantal factoren die de kwaliteit van leven zouden kunnen beïnvloeden. Uit de reacties bleek dat het gebruik van cannabis de angst verminderde, het slaappatroon verbeterde en eventueel aanwezige pijn liet afnemen of verdwijnen.

Over het algemeen nam het pijnniveau van de patiënten die cannabis gebruikten met negen procent af. Verder daalden de angstniveaus met twaalf procent en steeg de score voor de algehele kwaliteit van leven met acht procent.

De studie toonde ook aan dat de patiënten die medicinale cannabis gebruikten minder sterk leunden op conventionele medicatie. De proefpersonen rapporteerden veertien procent minder gebruik te maken van voorgeschreven medicatie in vergelijking met de placebogroep.

Minder medicijnen en zorg dankzij cannabis, zo eenvoudig kan het leven tegenwoordig soms zijn… [foto:  H_Ko/Shutterstock]

Cannabis zorgt voor minder beroep op reguliere gezondheidszorg

Het onderzoeksteam ontdekte ook dat de patiënten minder andere zorgmiddelen nodig hadden. Ze waren minder geneigd om een huisarts of het ziekenhuis te bezoeken. Ze vertoonden ook een afname van de kans op opname in een ziekenhuis, in vergelijking met de patiënten die geen mediwiet gebruikten.

Volgens de antwoorden op de enquête hadden de patiënten gedurende dertig dagen zo’n negenendertig procent minder kans op een bezoek aan de Eerste Hulp en maar liefst zesenveertig procent minder kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis.

Volgens Ryan Vandrey – universitair hoofddocent psychiatrie en gedragswetenschappen aan de John Hopkins School of Medicine – is het niet verwonderlijk dat mensen zich beter voelen bij het gebruik van medicinale cannabis, maar het was wel verrassend om te zien dat deze mensen minder vaak een beroep deden op de reguliere gezondheidszorg.

Opioïden eruit, mediwiet erin

Een ander in Nieuw-Zeeland uitgevoerd onderzoek maakte gebruik van dezelfde onderzoeksmethode en toonde aan dat op CBD gebaseerde producten eveneens effectief kunnen zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van leven van patiënten. Ook eigenlijk geen ‘hard nieuw nieuws’, maar wel goed dat dit ook wetenschappelijk bevestigd is.

De laatste jaren is het gebruik van medicinale cannabis wereldwijd drastisch toegenomen. Een aantal artsen zijn begonnen met het voorschrijven van medicijnen die CBD bevatten. Het doel is om op opioïden gebaseerde medicijnen die tegenwoordig worden gebruikt, op den duur volledig te gaan vervangen.

Beide studies – zowel die uit Amerika als uit Nieuw-Zeeland – kunnen een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van de toekomst als het gaat om geneeskunde. Hopelijk kan het op den duur leiden tot de ultieme op cannabis gebaseerde medicatie. Vrij verkrijgbaar, of desnoods op recept.

[openingsfoto: ShutterstockProfessional/Shutterstock]