(advertenties)
(advertentie)

In Kroatië is onderzoek gedaan naar de werking van CBD bij een hoge bloeddruk. Uit klinisch onderzoek blijkt dat bij personen met lichte of matige hypertensie de ambulante bloeddruk daalt door CBD. In dit geval gaat het om het orale gebruik van een gepatenteerde ingekapselde dosis CBD. Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Cannabis and Cannabinoid Research.

Snel resultaat met CBD

Onderzoekers beoordelen de werkzaamheid van CBD versus placebo in een groep van zeventig patiënten. De proefpersonen krijgen gedurende vijf weken dagelijks CBD, of een placebo toegediend. Het gaat om een dosering van 225 mg tot 450 mg CBD per dag. 

De onderzoekers: “De toediening van CBD verlaagt na 2,5 week gebruik de gemiddelde 24-uurs systolische en diastolische bloeddruk. Er worden geen veranderingen gezien in leverenzymen als ernstige bijwerking.”

De zogenaamde bovendruk (systolische bloeddruk) geeft de druk aan wanneer het hart zich samenknijpt. De onderdruk (diastolische bloeddruk) is de druk wanneer het hart zich ontspant.

Bevestiging van eerdere studies

De auteurs concluderen dat de resultaten van hun studie bevestigen dat de chronische toediening van CBD de ambulante bloeddruk vermindert. Deze bevindingen moeten echter wel nog worden bevestigd in grotere studies, om ze daarna hopelijk in de klinische praktijk toe te kunnen passen.

De bevindingen van het onderzoek komen overeen met die van een Brits onderzoek uit 2017 waarin wordt vastgesteld dat de toediening van een enkele orale dosis van 600 mg CBD de bloeddruk bij gezonde proefpersonen  verlaagt. 

Een andere studie meldt dat het gebruik van CBD in verband kan worden gebracht met aanhoudend lagere niveaus van door stress de een hoge bloeddruk veroorzaken.

Cannabis, of in dit geval cannabidiol (CBD), blijkt een gunstig effect te sorteren op de bloeddruk… [beeld: toxxiiccat/Shutterstock]

Israëlische gegevens hebben aangetoond dat het gebruik van andere bestanddelen uit cannabis óók de bloeddruk onder controle houdt. De auteurs van een onderzoek uit 2021, uitgevoerd met oudere proefpersonen met hypertensie, stelt het volgende vast:  “Een behandeling met cannabis gedurende drie maanden gaat gepaard met een verlaging van de systolische en diastolische bloeddruk, evenals van de hartslag.” 

Meer recentelijk concludeert in een analyse in het tijdschrift Nature: Scientific Reports dat huidig en levenslang cannabisgebruik in verband wordt gebracht met lagere bloeddrukniveaus bij mannen en vrouwen.

Hou je bloeddruk in de gaten, zeker op latere leeftijd

In Nederland lijdt ongeveer één op de vier mensen aan een hoge bloeddruk. Bij mensen ouder dan 65 jaar gaat het zelfs om één op de twee. Het verraderlijke aan een hoge bloeddruk is dat het vaak geen klachten geeft. Daarom is het aan te raden om – zeker bij een familiare aanleg – de bloeddruk met enige regelmaat te laten controleren bij een huisarts. 

Heb je ineens veelvuldig last van een van de volgende symptomen, trek dan even aan de bel bij een arts:

  • Hoofdpijn 
  • Vermoeidheid
  • Misselijkheid
  • Kortademigheid
  • Rusteloosheid
  • Oorsuizen

Dit is van groot belang, omdat een hoge bloeddruk (op de langere termijn) een serieuze sluipmoordenaar kan zijn. Bij het tijdig ontdekken van deze kwaal, is er genoeg wat bij kan dragen aan het verlagen van de bloeddruk. Bijvoorbeeld CBD…

[openingsbeeld: Shidlovski/Shutterstock]