(advertenties)
(advertentie)

Deze studie naar het effect van THC op PTTS werpt nieuw licht op zaken. Voor de studie voerden de onderzoekers van Wayne State University een dubbelblind experiment uit met 51 deelnemers. De uitkomsten suggereren dat speciale therapie in combinatie met THC positief kan uitpakken bij mensen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Wat is PTTS?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat PTSS precies is. PTSS staat voor posttraumatische stressstoornis. Geschat wordt dat ruim 7% van de Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 80 ooit met PTSS krijgt te maken. De psychische aandoening wordt veroorzaakt een door uitzonderlijk heftige schokkende of emotionele ervaring.

Mensen die aan PTSS lijden, hebben vaak last van herbelevingen, slaapproblemen, angst, woede, paniek, nachtmerries en depressies. Nu is er dus opnieuw onderzoek naar de mogelijke positieve effecten van THC bij de behandeling van PTSS.

Lage dosis THC

De studie is gepubliceerd in het tijdschrift Neurophamacology en werd uitgevoerd door onderzoekers van Wayne State University in Detroit, Michigan. Voor het onderzoek kregen 51 deelnemers een lage dosis THC. Daarna kregen de deelnemers emotionele regulatietaken. Dit gebeurde pas nadat de patiënten hun medicijnen hadden genomen en de THC het maximale effect had bereikt. 

Dubbelblind onderzoek

Van belang is te weten dat het zich om een dubbelblind onderzoek handelt. Dubbelblind betekent dat noch de onderzoekers noch de deelnemers aan een studie op de hoogte zijn van de toegewezen behandelingsvorm. Meestal wordt dit type onderzoek toegepast bij klinische studies. Op deze manier wil men voorkomen dat de uitkomst van het onderzoek wordt beïnvloed door kennis van de groep waarin een deelnemer is ingedeeld.

THC, de psychoactieve cannabinoïde in cannabis, kan voor verlichting zorgen bij PTSS-patiënten zo toont deze studie aan… [foto: PRO Stock Professional/Shutterstock]

Hoe zit het dan met de praktijk?

In de praktijk betekent dit dat de proefpersonen willekeurig 7,5 milligram THC óf een placebo-pil kregen. Vervolgens werden ze onder toezicht gehouden en getimed. Ze werden voorts op een functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) gescand. Deze meet de kleine veranderingen in de bloedstroom die optreden bij hersenactiviteit. Onderwijl checkten de onderzoekers regelmatig de mentale toestand van de deelnemers.

Emoties reguleren

Nadat ze hun pillen hadden genomen en THC het maximale effect had bereikt, werd met de emotionele regulatietaken begonnen. Emotieregulatie is het vermogen om emoties te stroomlijnen om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.

Eenvoudiger gezegd: het is het vermogen om emotionele reacties met rationele gedachten te reguleren. Om dit te bereiken, worden activerende beelden weergegeven. Dit proces wordt vervolgens herhaald. Deze oefening heeft als doel om de deelnemers de beelden opnieuw te laten beoordelen en zo te helpen hun emoties succesvol te reguleren.

THC als farmacologische aanvulling

En zo komen we bij de resultaten. Deze tonen aan dat deelnemers die THC hadden geconsumeerd, hun negatieve emoties konden verminderen en beheersen. De verbinding activeerde namelijk ook delen van de hersenen van de deelnemers die normaliter achterblijven bij mensen met PTSS.

“THC kan een gunstige farmacologische aanvulling zijn op cognitieve herwaarderingstherapie bij de behandeling van PTSS”, schrijven de auteurs van de studie.

Impact THC tijdens cognitieve taken

Deze studie is overigens niet de eerste die een verband vindt tussen THC en PTSS, maar het is de eerste die de potentiële impact van THC aangeeft tijdens cognitieve herbeoordelingstaken voor personen met PTSS. Als patiënten hun emoties met succes kunnen herwaarderen, is de kans groter dat ze dit gedrag herhalen, wat in de toekomst helpt om angst en negatieve reacties te verminderen.

Sommige PTSS-patiënten hebben aangegeven positief tegenover de voordelen van medicinale cannabis te staan, en velen, onder anderen oorlogsveteranen, beweren dat THC hen helpt bij hun migraine, paniekaanvallen en overweldigende emoties. Deze studie onderstreept die ervaringen. 

LEES OOK:

[openingsbeeld: Kanjana Kawfang/Shutterstock]