(advertenties)
(advertentie)
Het leek er in december op dat Mexico een grote stap zette richting de legalisering van cannabis. Een stap werd gezet, alleen was deze kleiner dan verwacht. Nu de regelgeving rond is blijkt namelijk dat de medicinale cannabis die in het land geproduceerd en verkocht mag worden niet meer dan 0,1% THC mag bevatten.

Legalisering

Er werd veel van verwacht, toen in december een overwegende meerderheid instemde met het legaliseren van medicinale cannabis in Mexico. Maar liefst 98 van de 105 leden van het senaat stemden voor en maar 7 tégen de wetsverandering. Het voorstel werd aangenomen en doorgeschoven naar het lager huis, waar in april 2017 een overweldigende 374 leden vóór stemden en maar 7 tegen.

Alleen wiet waar minder dan 1% THC inzit mag volgens de nieuw geschreven regels verstrekt worden

De beurt was aan de president van het land om het voorstel te tekenen en er een wet van te maken. Ook dat gebeurde, en de wet werd openlijk gesteund door de minister van volksgezondheid, Dr. José Narro Robles. Hij zei: ‘Ik verwelkom het therapeutische gebruik van cannabis in Mexico.’ So far, so good. 

Regels

Het aannemen van de wet zorgde ervoor dat het ministerie van volksgezondheid aldaar de toestemming kreeg om medicinale cannabis te reguleren. In die regulering wordt ook de productie van op cannabis-gebaseerde farmaceutica in het land meegenomen. Verwacht wordt ook dat de teelt van industriële hennep gelegaliseerd wordt, wat nieuwe handelskansen biedt aan het land.

Alleen producten waar minder dan 1% THC inzit mogen verkocht worden. [Foto: shutterstock/Mitch M]

Er is echter één addertje onder het gras gebleken voor Mexicanen die dachten échte en volledige cannabis te mogen gebruiken ten behoeve van hun gezondheid. Alleen wiet waar minder dan 1% THC inzit mag volgens de nieuw geschreven regels verstrekt worden. Feitelijk mag dus alleen CBD-wiet of industriële hennep aangeboden worden volgens de nieuwe wet. En terwijl Mexico zich klaarmaakt om de nieuwe wet in gebruik te nemen, worden er door het ministerie van volksgezondheid nog meer regels bedacht.

Babystapjes

Uiteraard is niet iedereen het eens met deze door de overheid opgelegde regelgeving. Diverse Senatoren en burgerrechtenorganisaties zeggen dat de wet niet ver genoeg gaat. Veel voorstanders zeggen weer dat deze wet een kleine stap vooruit betekent.

Senator Miguel Barbosa zegt dat de legalisatie ‘ver onder de verwachting van de gemeenschap’ is. Een andere Senator, Armando Rios Peter geeft toe dat de wet een ‘kleine’ stap vooruit is, gezien hun gefaalde drugsbeleid. Er is in elk geval nog reden genoeg om te strijden voor activisten zoals de inmiddels negen jaar oude Grace Elizalde uit Noord-Mexico, die symbool staat voor de strijd tegen het medicinaal cannabisverbod.

[Foto: shutterstock/Lukasz Stefanski]