(advertenties)
(advertentie)

Het mediwietjaar 2017: augustus

Het was helaas ook kommer en kwel in sommige gemeenten in Nederland, anno 2017. Meer dan ooit leken kleinschalige buitenkwekers, met vijf wietplanten of zelfs minder voor medicinale doeleinden, de dupe van oogst-verwoestende politiebezoeken. Reden genoeg voor advocaat Mr. Veldman om kosteloos voor deze mensen in actie te komen. 

Kleinschalig medicinale buitenkweker steeds vaker ‘gepakt’

Anno 2017 verwacht je als kleinschalig en bovendien medicinaal buitenkweker dat er, volgens het gedoogbeleid, een oogje wordt dichtgeknepen als je maximaal vijf wietplanten in je tuin hebt groeien. Helaas is niets minder waar en worden er door het hele land steeds meer buitenkwekers – medicinaal of niet – doelwit van overijverige wijkagenten.

Buitenkwekers aangepakt

Het is 2017, medicinale cannabis wordt steeds meer geaccepteerd in Nederland en geniet onder het grootste deel van de bevolking al een goed aanzicht. Je verwacht dan dat mensen die in hun tuin of op hun balkon tot maximaal vijf wietplanten hebben staan – volgens het gedoogbeleid – in alle rust hun medicijn mogen kweken. Helaas is niets minder waar.

Landelijk wordt er de afgelopen weken namelijk tuin na tuin en balkon na balkon ‘ingetreden’ omdat de politie op basis van geur, het zicht op de planten of een tip van een anonieme buurtbewoner achter het bestaan van de wietplanten komt. En ondanks dat het in de meeste gevallen het gedoogde aantal van vijf wietplanten betreft die veelal worden gekweekt voor medicinale doeleinden, worden de aangetroffen planten vaak toch vernietigd.

‘Gedogen’

Het gedoogbeleid biedt hier geen uitvlucht, zoals je misschien wél zou verwachten. Er wordt namelijk wel gedacht dat het is toegestaan tot maximaal vijf planten zonder hulpmiddelen in je tuin te laten groeien, maar dit is niet wat het gedoogbeleid inhoudt.

‘Gedogen’ betekent niets meer of minder dat je – indien je onder het aantal van vijf planten blijft – niet wordt vervolgd op het moment dat je afstand doet van de gevonden wietplanten. De planten worden dan vernietigd en je wordt verder met rust gelaten.

Als je echter geen afstand doet van de planten – wat onze huisadvocaat Mr. Veldman aanraadt – zal de politie genoodzaakt zijn bij een officier van justitie vervolging van de verdachte aan te vragen. Toestemming hiervoor blijft vaak uit, omdat in de praktijk wietkwekers – klein én groot – nauwelijks strafrechtelijk worden vervolgd.

Immers weten zowel de officiers als de meeste rechters hoe krom het gedoogbeleid is. Zo bood onlangs een Amerikaanse rechter zelfs openbaar excuses aan voor de vele cannabis-kwekers en gebruikers die hij tot een gevangenisstraf veroordeelde.

Gepakt

Feit blijft echter dat tips blijven binnenkomen en anders overijverige wijkagenten ‘verloedering van de buurt’ willen tegengaan, zoals wijkagent Alex uit Harderwijk in een Facebook-bericht over een gepakte thuisteler schreef. De politieman kon echter vooral dankzij z’n glimlach op de bijgaande foto op weinig steun rekenen.

Wijkagent Alex uit Harderwijk Zuid kreeg heel wat negatieve reacties op deze post over een gepakte buitenkweker. [Foto: Facebook]

Zo wordt er tuin na tuin leeggehaald. In sommige gevallen door een misplaatst vrolijke buurtagent, in andere gevallen wordt er een volledig professionele ruimploeg opgeroepen voor vijf kleine buitenplanten. Zo ervoer Dennis afgelopen 26 augustus, alle vijf zijn wietplanten – gekweekt ten behoeve van zijn eigen gezondheid – werden door een vrachtwagen(!) opgehaald ter vernietiging:

Om de video’s te kunnen bekijken moet je lid zijn van ‘Groep Kweken Medicinale Cannabis‘ op Facebook.

Geen afstand

Medicinaal kweker René moest het ook ontgelden, te zien aan zijn geëmotioneerde verhaal in de Facebook-kweekgroep. Bij hem uit de tuin werden het afgelopen weekend ook vijf planten verwijderd, maar hij deed er géén afstand van. Dit verhaal wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

Onrecht

Het is bij voorbaat al van de zotte dat dit soort pesterijen kúnnen, maar dit soort kansloze invallen lijken er ook niet minder op te worden. Sterker nog, kijkend naar de regelmaat waarop dergelijke berichten de redactie van Mediwietsite bereiken, lijkt het alsmaar vaker voor te komen. En dat terwijl in Tilburg het zelfs al is toegestaan onder bepaalde voorwaarden binnenshuis wiet te telen voor eigen medicinaal gebruik.

Een halt aan dit onrecht toeroepen kunnen wij niet, zeker niet alleen. Advocaat Mr. Veldman raadt dan ook aan nooit afstand te doen van de planten en duidelijk aan te geven dat ze voor eigen gebruik dienen. Mochten ze worden meegenomen, maar de officier van justitie (OvJ) besluit achteraf niet tot vervolging over te gaan, raadt Mr. Veldman aan teruggave van (eventueel de kast/tent met) de wietplanten aan te vragen en vervolgens een klacht bij de Nationale Ombudsman in te dienen.

Voor de gepakte kwekers, veel sterkte.

UPDATE: Advocaat Mr. Veldman komt gratis in actie voor gedupeerde kleinschalig mediwietkwekers; kijk HIER.