(advertenties)
(advertentie)

Het mediwietjaar 2017: november

Advocaat Mr. Veldman bereikte zijn kookpunt nadat hij de schrijnende verhalen van gedupeerde thuiskwekers in november inmiddels hoog kon opstapelen. Tijd voor hem om gratis(!) in actie te komen voor zij die met het gedoogde aantal van vijf wietplanten – of minder – tóch slachtoffer zijn geworden van verwoestend politiebezoek. 

Advocaat Mr. Veldman komt gratis in actie voor kleine mediwiet-teler

Mr. Maurice Veldman, advocaat te Amsterdam, bericht tweewekelijks op zustersite CNNBS over actuele juridische ontwikkelingen op het gebied van softdrugs. Veldman is gespecialiseerd in straf- en bestuursrecht en geniet bekendheid als raadsman van coffeeshops en henneptelers die worstelen met de dagelijkse voor- en achterdeurproblematiek.

Kleine thuisteler zinloos opgejaagd

Het hele jaar door kreeg ik wekelijks schrijnende verhalen van kleine thuistelers die uitsluitend voor eigen gebruik en vaak om medicinale redenen cannabis kweken. Justitie neemt hun kweektenten of kasten met apparatuur in beslag en vernietigt alles direct. Met idioot machtsvertoon bestormt de politie hun balkon of tuin om een paar hennepplantjes uit de grond te trekken.

Het was afgelopen zomer voor de Nederlandse politie een ware hype om kleine thuistelers in hun toch al moeizame bestaan te treffen. Dat is aardig gelukt, getuige de hartverscheurende verhalen die ik elke week ontving.

De maat is vol

Aan dit getreiter en zinloze machtsvertoon moet een einde komen. De kleine thuisteler staat qua opsporing kennelijk bovenaan de prioriteitenlijst bij politie en justitie en dat is in strijd met de regels van het gedoogbeleid. Die regels schrijven namelijk voor dat de politie juist geen prioriteit mag hechten om kleine thuistelers achter de vodden te zitten. De afgelopen zomer liet een heel ander beeld zien: politiediensten in Nederland hielden zich de hele zomer onledig met juist de kleine thuisteler stelselmatig op de hielen te zitten. Dagelijks vonden er invallen plaats om een paar hennepplanten van balkons of uit tuinen te trekken.

De dupe werden vooral de kleine hoveniers. Ieder commercieel motief is deze mensen vreemd. Zij kweken zowel voor recreatief gebruik als voor pijnbestrijding. Wekelijks worden overal in Nederland tot vijf planten en vooral ook kweektenten of kasten met apparatuur inbeslaggenomen en vernietigd. Vervolgd wordt niemand.

De korte klapmethode van justitie

Deze terreur is het gevolg van de zogenaamde ‘korte klapmethode’ van justitie. Dat is een omschrijving van de Taskforce hennepbestrijding. Het komt erop neer dat de hennep-cops zoveel mogelijk schade moeten aanrichten bij de burger en er verder geen diepgaand onderzoek wordt gedaan naar de criminele organisaties die schuil gaan achter de grootschalige hennepteelt.

Door de niet aflatende stroom aan e-mails over deze dagelijkse overheidsterreur heb ik besloten om alle berichten te bundelen en als klacht te deponeren bij de Nationale Ombudsman

Justitie is eenvoudigweg niet in staat grote criminele organisaties in beeld te brengen. De knowhow ontbreekt. Dit eerlijk toe te geven is een op zichzelf te loven bekentenis, maar dat  mag niet de deur open zetten om dan maar de weerloze kleine thuisteler te terroriseren.

De overheid zou kleine thuisteelt met NEN-gekeurde kweekkasten juist moeten toejuichen in plaats van bestrijden. Ze zijn brandveilig en ecologisch verantwoord. Maar zover is het kwartje kennelijk nog niet gevallen.

Thuisteler staat met de rug tegen de muur

Aan deze zinloze jacht moet een einde komen. De kleine medicinale thuisteler is op zijn eigen kweekkast aangewezen sinds de zorgverzekeraars de kosten van medicinale cannabis niet langer willen vergoeden. Bij de apotheek aankloppen kan dus niet meer. Rest de coffeeshop waar velen hun wiet kopen. Maar dat is voor bijstandsgerechtigden en anderen met een laag inkomen een dure grap. Daarom zijn juist zij aangewezen op eigen teelt strikt voor eigen gebruik. En juist deze mensen worden opgejaagd in hun eigen huis door invallen, inbeslagnames en dreigementen door de politie.

Ingrijpen Nationale Ombudsman vereist

Door de niet aflatende stroom aan e-mails over deze dagelijkse overheidsterreur heb ik besloten om alle berichten te bundelen en als klacht te deponeren bij de Nationale Ombudsman. Bij deze instantie kan je klagen over onbehoorlijk overheidshandelen en dat is precies wat er speelt.

Rutte III sluit de ogen

Het ziet er niet naar uit dat het kakelverse kabinet Rutte III dit onbehoorlijke overheidsoptreden een halt zal toeroepen. Dezer dagen wordt het land mede bestuurd door een stel angstige gereformeerden die met samengeknepen billen het Wilhelmus verheerlijkt. Dat belooft louter teruggang in de tijd.

De kleine thuisteler dreigt de komende jaren tot loslopend wild te worden verklaard. Daarom heb ik een speciaal e-mailadres geopend waar alle gedupeerden hun klacht kwijt kunnen:

laatdekleinethuistelermetrust@gmail.com

Klachten gebundeld naar Nationale Ombudsman

Het plan is om iedere serieuze klacht te bundelen en deze in één zaak te deponeren bij de Nationale Ombudsman. Het verwijt luidt dat justitie en politie zich schuldig maken aan machtsmisbruik en hun opsporingsbevoegdheid misbruiken. De juridische grondslag is dat er opsporingsprioriteit wordt gegeven om de kleine thuistelers op grote schaal te pakken, dat er kweekkassen en planten in beslag worden genomen en er nooit iemand wordt vervolgd. Dit alles staat haaks op de uitgangspunten van het gedoogbeleid.

Hulpmiddelen toegestaan zolang kleine teelt voor eigen gebruik is

De politie beweert dat de inbeslagnames gerechtvaardigd zijn omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van meerdere hulpmiddelen. Deze discussie is in de jurisprudentie al in het voordeel van de thuisteler beslecht. Zelfs voormalig minister van justitie Opstelten legde de Eerste Kamer kort voor de stemming van het growshopverbod uit dat de verkoop van kweekspullen an sich niet verboden is zolang dit gebeurt aan de kleine thuisteler. Daarom is een growshop die zich beperkt tot de levering van kweekspullen aan de kleine thuisteler niet verboden.

De politie handelt daarom onrechtmatig door stelselmatig en gericht op jacht te gaan naar NEN-gekeurde brandveilige kweekkassen waarin een paar planten staan, plus de hulpmiddelen

Het is om deze reden dat de Nijmeegse growshop Plantarium door rechtbank en gerechtshof is vrijgesproken. Er moet sprake zijn van maximaal vijf planten en teelt voor uitsluitend eigen gebruik. Dan is de levering van kweekspullen aan de kleine thuisteler toegestaan. Dit is tevens het bewijs dat de kleine thuisteler gebruik mag maken van deze spullen. De politie handelt daarom onrechtmatig door stelselmatig en gericht op jacht te gaan naar NEN-gekeurde brandveilige kweekkassen waarin een paar planten staan, plus de hulpmiddelen.

De centrale doelstelling van de Taskforce hennepbestrijding is iedereen die met hennep te maken heeft een zo hard mogelijke dreun uit te delen. Deze dreun treft vooral de kleine thuisteler. Hier moet spoedig een einde aan komen. Stuur daarom jouw verhaal per e-mail naar: laatdekleinethuistelermetrust@gmail.com

Je krijgt altijd bericht en als het verhaal geschikt is wordt dit aan de Nationale Ombudsman voorgelegd.

Wordt zeker vervolgd

[illustratie en animatiefilmpje: VVS Advocaten Amsterdam]