(advertenties)
(advertentie)

Eerder deze maand ging het Instituut Medicinale Cannabis van start, met als doel betere informatievoorziening richting patiënten en voorschrijvers en meer samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis. Mediwietsite sprak met Jurriën Koster, initiatiefnemer en secretaris van het IMC. ‘Bij alle partijen overheerst het gevoel dat er te weinig samenwerking is.’

Samenwerking universiteiten en bedrijfsleven

Binnen het IMC zijn bedrijven uit de keten van medicinale cannabis in Nederland vertegenwoordigd, waaronder Bedrocan, farmaceutische groothandel Fagron en de Haagse Transvaal apotheek en artsen en onderzoekers van het LUMC, UMC Utrecht, UMC Groningen en de Wageningen Universiteit. Renger Witkamp, hoogleraar Voeding en Farmacologie aan de Wageningen Universiteit, is voorzitter. Jurriën Koster, initiatiefnemer en secretaris van het instituut, is geen onbekende in mediwietland.

Koster werkte een aantal jaren bij Phytonext in Wageningen, waar hij zich specialiseerde in extractie en inhoudsstoffen van medicinale cannabis. Hij was betrokken bij meerdere medicinale cannabis startups, waaronder een CBD-extractiefaciliteit in Duitsland en een GMP-API productielijn in Nederland waar zowel THC als CBD API’s (GMP) worden gemaakt.

Voor wie onbekend is met de afkortingen: GMP staat voor Good Manufacturing Practices, API voor Active Pharmaceutical Ingredients. Vanuit zijn eigen bedrijf is Koster projectmanager bij diverse onderzoeksinitiatieven. Bij het IMC is hij het centrale aanspreekpunt.

Interview met Jurriën Koster van Instituut Medicinale Cannabis

MWS: Was er een specifieke aanleiding om dit initiatief te nemen?

Jurriën Koster: ‘Veel partijen en personen die nu betrokken zijn bij het IMC, waaronder Bedrocan, spraken elkaar informeel op allerlei plaatsen. In de gesprekken tussen de verschillende belangenpartijen onderling bleek de behoefte aan verdere samenwerking bij iedereen erg groot, de tijd was er blijkbaar rijp voor. Bij alle aangesloten partijen overheerst het gevoel dat er te weinig samenwerking is en er geen centraal aanspreekpunt is als het gaat om kennis deling en de coördinatie van wetenschappelijk onderzoek. Op basis van de gezamenlijke erkende punten volgden een aantal informele bijeenkomsten. Hieruit is ruim een jaar later het IMC ontstaan, als verzamelplaats van kennis en informatie en om zo ook naar buiten toe als één gezicht op te kunnen treden.’

MWS: Medicinale cannabis is al achttien jaar legaal verkrijgbaar bij de apotheek, waarom nu pas dit instituut?

Jurriën Koster is initiatiefnemer van het IMC

Jurriën Koster: ‘De behoefte om de krachten te bundelen was al langer aanwezig. Met het toenemen van het gebruik van cannabis voor medicinale doeleinden over de hele wereld werd die behoefte aan samenwerking alleen maar groter met de jaren. Ondanks het feit dat medicinale cannabis al achttien jaar legaal in Nederland verkrijgbaar is, is er eerder geen gezamenlijk instituut opgericht om informatie te bundelen en voorlichting en wetenschappelijk onderzoek te structureren.

‘Het IMC is van mening dat hier wel een noodzaak voor is: richting voorschrijvers, overheden, patiënten, en andere betrokkenen in de keten van medicinale cannabis. Nieuwe ontwikkelingen en kwaliteitsverbetering van de producten, zoals de ontwikkeling van een placebo, zorgt ervoor dat er de laatste jaren steeds meer serieus onderzoek mogelijk is en ook gedaan wordt. Nederland liep heel lang alleen voorop, maar medicinale cannabis is nu in veel meer landen geaccepteerd. Hierdoor neemt de kennis en ervaring exponentieel toe.’

MWS: In het bestuur en bij de groep experts is geen patiënt vertegenwoordigd, iemand die zelf medicinale cannabis gebruikt: is dat een bewuste keuze?

Jurriën Koster: ‘Dat is zeker geen bewust keuze. Sterker nog, het IMC is de dialoog met patiëntenverenigingen al aangegaan en verwacht dat er op korte termijn verenigingen zijn die zich zullen aansluiten. Als een Patiëntenvereniging de doelstellingen van het IMC onderschrijft, zijn ze van harte welkom om zich aan te melden als partner. We hopen sowieso het aantal partners en aangesloten deskundigen de komende jaren te kunnen uitbreiden.’

MWS: De onderzoeken van het Erasmus MC en het UMCG naar medicinale cannabisolie hebben veel publiciteit gekregen: is er in Nederland de laatste tijd meer onderzoek naar medicinale cannabis of is er meer aandacht voor in de media?

Jurriën Koster: ‘Het IMC zoekt proactief naar actieve wetenschappelijke onderzoeken met en naar medicinale cannabis. Echter heeft het IMC geen volledig overzicht. Een van de doelen van het IMC is dan ook om wetenschappelijk onderzoek naar medicinale cannabis beter in kaart te brengen en onderzoeksgroepen met elkaar te verbinden. Sommige instituten zoeken zelf de media op, waardoor zij beter zichtbaar zijn, maar ook minder zichtbare onderzoekers leveren waardevolle bijdragen. De missie van het IMC is om alle onderzoeksgroepen, in eerste instantie in Nederland, in kaart te brengen en van elkaars werk op de hoogte te stellen.’

MWS: Een groot probleem voor medicinale cannabisgebruikers in Nederland is dat alle zorgverzekeraars zijn gestopt met vergoeding van medicinale cannabis. Gaat het IMC actief proberen daar verandering in te brengen?

Jurriën Koster: ‘Door het bundelen van kracht en kennis en het faciliteren van onderlinge afstemming tussen onderzoeksinstellingen, zal steeds meer bewijslast beschikbaar komen voor het gebruik van medicinale cannabis, in wat voor vorm dan ook. Door middel van die kennis deling en het faciliteren van onderzoek verwacht het IMC een actieve bijdrage te kunnen leveren in de discussie omtrent eventuele vergoeding voor patiënten.’

MWS: Is er al iets meer te vertellen over het educatieprogramma dat het IMC opzet? Is dit vooral op medische professionals gericht, op bestaande gebruikers of op het grote publiek?

Jurriën Koster: ‘Onderdeel van onze missie is bevorderen dat de behandeling van patiënten die gebaat kunnen zijn bij het gebruik van medicinale cannabis, op een verantwoorde wijze en onder medische begeleiding plaatsvindt. Voorlichting zal zich richten op medische professionals en gebruikers/patiënten en patiëntenverenigingen. Er bestaat de wens een educatie programma op te zetten, inhoud en vorm moeten nog uitgewerkt worden. Wel komt de begrippenlijst die door alle partners van het IMC is samengesteld binnenkort op de website beschikbaar.’

De website van het IMC vind je HIER

[foto’s Instagram Bedrocan en LinkedIn]