(advertenties)
(advertentie)

Het Europees Parlement heeft woensdag een resolutie voorgelegd die haar 28 lidstaten oproep de barrières voor onderzoek naar en het gebruik van medicinale cannabis op te heffen. Een historisch moment volgde: de resolutie werd aangenomen. Hoewel het besluit niet-bindende is, is dit een belangrijk moment dat de legalisatie van medicinale wiet in Europa verder versnelt.

Nieuwe koers voor de EU

“Neem medicinale cannabis eindelijk eens serieus”. Dat is waar deze resolutie van het Europees Parlement kort gezegd op neerkomt. Hij vond woensdag plaats in Brussel en het resultaat is enorm positief. Alle 28 lidstaten zijn het er namelijk over eens dat wiet medicinale eigenschappen heeft. De resolutie roept bovendien op om onderzoek naar de therapeutische werking van cannabis makkelijker te maken, onderzoeksprioriteiten vast te stellen en de toegang naar op cannabis gebaseerde geneesmiddelen te verbeteren.

Dat is goed nieuws en een historisch moment. Anderzijds is het geen verrassing. We schreven recent nog dat het onderwerp ‘mediwiet’ langzaam maar zeker op de agenda van de Europe Unie kruipt. Bovendien werd vorige week bekend dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) haar standpunt over medicinale cannabis heeft herzien; een ontwikkeling die voor belangrijke veranderingen kan zorgen binnen internationale drugsverdragen van de Verenigde Naties.

Toch komt een en ander overduidelijk wel in een stroomversnelling. Deze resolutie gaat internationale cannabiswetten niet direct veranderen, maar de symbolische waarde legt wel degelijk gewicht in de schaal. Alle lidstaten worden namelijk aangemoedigd om hun regels omtrent medicinale wiet te versoepelen zodat er een eenduidig beleid ontstaat in Europa. Hierdoor komt langzaam maar zeker een einde aan de lappendeken van regelgeving binnen de Unie.

Meer vrijheid voor arts en patiënt

Krijgen artsen en patiënten snel meer vrijheden om mediwiet voor te schrijven en te gebruiken? [Shutterstock/S_L]

De huidige situatie vormt een enorme blokkade voor patiënten, artsen en medicinale cannabisbedrijven die zich in Europa willen vestigen. Die blokkade moet zo snel mogelijk verdwijnen.

Hoewel de resolutie niet bindend is, draagt het hier zeker aan bij. Het zet namelijk alle Europese landen aan de toegang tot medicinale wiet te verbeteren. Zodoende wordt ook prioriteit gegeven aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies.

Zo roept de resolutie alle lidstaten op om “artsen toestemming te geven hun professionele oordeelsvermogen vrij te gebruiken zodat zij goedgekeurde, op cannabis gebaseerde geneesmiddelen kunnen voorschrijven aan patiënten met relevante aandoeningen, en om apothekers toe te staan deze voorschriften wettig te honoreren.”

En dat is niet alles. Er staat ook een verzoek in om “de gelijkwaardige toegang tot op cannabis gebaseerde geneesmiddelen te verbeteren, en ervoor te zorgen dat geneesmiddelen die effectief zijn in de behandeling van specifieke aandoeningen door verzekeraars te laten dekken.” Plus “een veilige en gelijke keuze voor patiënten tussen verschillende soorten op cannabis gebaseerde medicijnen, terwijl patiënten tijdens hun behandeling ook een beroep kunnen doen op gespecialiseerde medische professionals”.

De tekst van de maatregel geeft bovendien een kort overzicht van de medicinale voordelen van cannabis volgens het Europees Parlement.

“Een beoordeling van de bestaande wetenschappelijke literatuur over cannabis die in een medische omgeving wordt gebruikt, geeft overtuigend of substantieel bewijs dat cannabis en cannabinoïden therapeutische effecten hebben”, aldus de resolutie. Het vervolgt: “Zoals bij de behandeling van chronische pijn bij volwassenen (bijvoorbeeld bij kanker). Ziektegevallen zoals anti-emetica bij het behandelen van door chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken. Of voor het verbeteren van aan multiple sclerose gerelateerde spasticiteitssymptomen.” Het Parlement erkent zelfs dat cannabis effectief is bij angststoornissen, PTSS en depressie. Leest het Nederlandse Huisartsen Genootschap even mee?

Ten slotte beoogt de resolutie dat toegang tot legale medicinale cannabis de zwarte markt buiten spel zet Dit voorkomt dat minderjarigen toegang krijgen tot cannabis. En het zorgt ervoor dat cannabisproducten een goede, informatieve bijsluiter krijgen en veilige toegang tot mediwiet is gewaarborgd.

Wat nu?

De resolutie lijkt voor eensgezindheid te zorgen binnen de Europese Unie. [Shutterstock/Andrei Verner]

Het legaliseren van medicinale wiet begint in Europa serieuze vormen aan te nemen. Maar er is nog steeds een lange weg te gaan.

Zoals gezegd betreft het een niet-bindende resolutie. Men kan dit vooral zien als een geharmoniseerde stap vooruit die regelgeving over medicinale cannabis kan bevorderen. De neuzen staan dezelfde kant op, maar het is onwaarschijnlijk dat dit onmiddellijke tot veranderingen leidt.

Het zal in de praktijk tijd kosten om om de regeringen van ieder EU-land mee te krijgen. In die zin is het vooral voor lobbyisten en ngo’s gunstig dat ze nu veel meer munitie hebben om op lokaal niveau regeringen ervan te overtuigen dat het tijd is voor verandering. De EU staat immers achter hun. Deze veranderingen kosten echter tijd. Veel tijd.

Mediwietsite houdt de ontwikkelingen in de gaten en meldt zich zodra er nieuws is.