(advertenties)
(advertentie)

We schrijven op Mediwietsite regelmatig over het feit dat CBD (cannabidiol) angst en depressie tegengaat. Onderzoekers gaan echter nog een stap verder. Ze verwachten dat dit bestanddeel uit de cannabisplant zelfs effectiever is dan de medicijnen die er momenteel op de markt zijn om depressies te bestrijden.

Cannabidiol (CBD), het niet psychoactieve bestanddeel uit de cannabisplant, krijgt wereldwijd een steeds grotere rol als therapeutisch middel. Mensen zetten CBD in bij een grote diversiteit aan aandoeningen; zowel mentaal als fysiek biedt deze stof de nodige heilzame ondersteuning.

Anekdotisch bewijs krijgt bevestiging

Veel mensen prijzen CBD en CBD olie omdat het erg effectief is bij het bestrijden van de symptomen van depressie. De resultaten van een Braziliaans onderzoek, lijken deze ervaringen ook wetenschappelijk te ondersteunen.

Onderzoekers van de Universiteit van Sao Paolo publiceerden hun bevindingen in het medisch tijdschrift Molecular Neurobiology. Uit deze bevindingen blijkt dat CBD succesvol is gebleken als antidepressivum bij muizen. Niet alleen was de stof effectief in het verlichten van deze aandoening. De wetenschappers zeggen ook dat de effecten langdurig waren. Dát resultaat suggereert dat CBD onderdeel kan zijn van een nieuwe generatie antidepressiva.

Volgens een ander rapport dat werd uitgebracht door Leaf Science, zijn de muizen die betrokken waren bij het onderzoek genetisch gefokt om symptomen van depressie te vertonen. Ze leden aan aandoeningen als lethargie (ziekelijke slaapzucht) en immobiliteit.

In het lab werden ze, ondanks de genetische omstandigheden waarin ze geboren waren, merkbaar actiever nadat ze een dosis CBD kregen. Wetenschappers merkten ook op dat de muizen die CBD kregen, minder gevoelig bleken voor eventuele triggers van depressie.

Gaat CBD-olie binnenkort reguliere antidepressiva vervangen? Deze onderzoekers zeggen van wel. [Shutterstock/Tatevosian Yana]

CBD werkt snel

Al deze verbeteringen ontstonden naar verluidt binnen een uur nadat ze CBD toegediend kregen en de effecten namen later weer af. Wetenschappers geloven dat de resultaten aantonen dat deze cannabis-verbinding uiteindelijk een effectiever antidepressivum (AD) kan worden dan de medicijnen die momenteel op de markt zijn. De conventionele medicatie werkt, wanneer je geluk hebt, na een week of vier. Voor een optimaal resultaat, als het al behaald wordt, hebben mensen van zes tot acht weken nodig.

Andere studies die in de loop der jaren over dit onderwerp zijn gepubliceerd, hebben vergelijkbare resultaten opgeleverd. Een daarvan toonde in het bijzonder aan dat het gebruik van CBD in combinatie met traditionele antidepressiva ervoor zorgde dat de patiënten minder geneesmiddelen konden gebruiken. Deze vermindering van de inname van antidepressiva is belangrijk, omdat het een aantal van de ernstige bijwerkingen vermindert die horen bij deze medicijnen. Denk hierbij aan seksuele problemen, vermoeidheid en slapeloosheid.

Hierover schreven wij eerder een artikel op mediwietsite. Tijdens dat door ons beschreven onderzoek kwam onder andere het volgende naar voren:

“Er bestaat een mogelijkheid dat het combineren van cannabidiol met SSRI’s [reguliere antidepressiva, red.] het mogelijk maakt dat de laatste in lagere doses kan worden gebruikt, waardoor hun nadelige bijwerkingen misschien worden verminderd terwijl het therapeutische effect van een hogere doses in stand blijft.”

Het proberen waard

Of je nu een combinatie gebruikt, of enkel CBD; het is duidelijk dat CBD een positieve invloed heeft op depressies. Daarom denken wij dat het hoe dan ook een goede zet kan zijn om te kijken wat CBD voor jou kan betekenen.

Wanneer je ermee wilt beginnen, maar ook een reguliere antidepressiva slikt, overleg dan even met je arts hoe jullie dit aan kunnen pakken. Sommige antidepressiva gaan namelijk niet goed samen met CBD. Een arts kan wekelijks je bloed prikken om de waardes van de antidepressiva te controleren. Op die manier kom je erachter of en met hoeveel je die af kunt bouwen.

[Openingsfoto: Shutterstock/Djelen]