(advertenties)
(advertentie)

CBD is populair. Steeds meer volwassenen gebruiken het voor aandoeningen waarbij aangetoond is dat het werkt, maar ook experimenteel. Mensen met kinderen, die positieve ervaringen hebben met het gebruik van cannabidiol, zouden kunnen overwegen hun kinderen mee te laten profiteren van deze gunstige effecten. Het is echter belangrijk om hier bewuste keuzes in te maken. Gebruik je zomaar iedere olie? Zijn er risico’s aan verbonden? Met dit artikel willen we je informeren over het geven van CBD aan een kind.

Belangrijk om te weten

Het enige CBD-product dat sinds december 2022 vergoed wordt is Epidiolex. Het wordt gebruikt voor de behandeling van twee zeldzame vormen van epilepsie bij kinderen. De veiligheid van CBD-producten voor kinderen wordt – net als veel reguliere medicijnen – nog steeds bestudeerd. Er zijn zorgen over de werkzaamheid, bijwerkingen en langetermijneffecten van CBD-gebruik op zich ontwikkelende hersenen.

Wat weten we over CBD?

CBD (cannabidiol) is een niet-psychoactieve chemische verbinding, die van nature aanwezig is in cannabisplanten en in het bijzonder hennepplanten. Hoewel van hennep afgeleide CBD-producten legaal zijn, zijn van veel van cannabis afgeleide producten (die het psychoactieve THC bevatten) onderworpen aan verschillende wetten en -voorschriften.

Onderzoek naar de mogelijke therapeutische effecten van CBD is nog volop gaande. Volgens sommige artsen bestaan er echter nog steeds geen overtuigende studies over de therapeutische voordelen, de meest effectieve doseringen en de beste toedieningsvormen bij verschillende gezondheidsproblemen.

Huidige onderzoeken zijn voor hen vaak niet doorslaggevend of leveren tegenstrijdig bewijs over de werkzaamheid van CBD. De meeste consumenten vertrouwen op anekdotisch bewijs bij het kiezen en gebruiken van CBD-producten.

Een van cannabis afgeleid medicijn dat dus wel is goedgekeurd, is Epidiolex. Dit medicijn bevat CBD. Epidolex is een effectief geneesmiddel bij twee zeldzame soorten epilepsie bij kinderen; het syndroom van Dravet en het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS). Het is aangetoond dat het de frequentie en ernst van aanvallen bij kinderen vermindert, zelfs in gevallen waarin andere behandelingen falen.

CBD gummies zijn een goede toedieningsmethode voor cannabidiol, ook voor kinderen… [foto: Kimberly Boyles/Shutterstock]

Is CBD veilig voor kinderen?

Sommige ouders kiezen ervoor hun kinderen CBD-gummies of CBD-olie te geven om symptomen van angst, ADHD, autismespectrumstoornis of gedragsproblemen (zoals agressie) te verminderen/verlichten. De veiligheid van deze producten voor kinderen wordt echter nog steeds onderzocht en er zijn zorgen over de werkzaamheid, mogelijke bijwerkingen en langetermijneffecten van CBD-gebruik op zich ontwikkelende hersenen.

Het blijft dus altijd belangrijk om je kind goed te observeren, wanneer je kiest voor het gebruik van een CBD-product. De veiligheid van het geven van CBD-producten aan kinderen is een complexe kwestie die afhangt van verschillende factoren:

  • Welk CBD-product gebruik je 
  • De wijze van toediening
  • De dosering 
  • De medische geschiedenis van het kind 

Er is meer onderzoek nodig om te bevestigen dat CBD veilig is voor kinderen. Ook is de wetenschap nog niet 100% van overtuigt of therapeutische effecten kan hebben voor angst en andere psychische problemen bij kinderen.

Ouders doen er daarom altijd goed aan een zorgverlener om advies te vragen, voordat ze CBD aan hun kind gaan geven.

Hoeveel CBD moet je je kinderen geven?

Er is geen aanbevolen dosis CBD om aan kinderen te geven. Studies laten echter veelbelovende resultaten zien voor het gebruik van CBD voor de behandeling van angst, pijn, psychotische symptomen en ontstekingen, waarbij over het algemeen doseringen worden gebruikt tussen <1 en 50 mg/kg/d (dat wil zeggen  <62-3100 mg/d voor een volwassene). Dit geeft aan dat de dosering doorgaans tussen de 1 en 50 mg CBD per dag per kilogram lichaamsgewicht van de patiënt ligt.

Wanneer je als ouder besluit om CBD aan je kind te geven, raden experts aan om te beginnen met de laagste dosis per dag voor hun lichaamsgewicht. Dat komt neer op 1mg per kilogram lichaamsgewicht, per dag. Dus een kind van 20 kilo, mag starten met 20mg CBD per dag, die je het beste verdeelt over meerdere doseringen.

CBD-gummies bijvoorbeeld bevatten doorgaans tussen de 5 en 30 mg CBD per stuk. In het artikel over doseren, vind je meer informatie.

Helpt CBD kinderen met angst?

Kleine studies suggereren dat CBD potentiële therapeutische effecten kan hebben voor angstsymptomen die optreden naast psychiatrische aandoeningen zoals PTSS en seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD).

Een van de meest geciteerde onderzoeken naar CBD voor angst, betreft het toedienen van 300 mg aan volwassen proefpersonen voordat ze worden gevraagd om in het openbaar te spreken. In deze geïsoleerde situatie vermindert de inname van CBD, de angst tijdens het spreken.

CBD kan een mogelijke behandeling zijn voor angststoornissen, zoals sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis en ander angst gerelateerd gedrag, ook bij kinderen. Er is echter meer onderzoek nodig, voordat er conclusies kunnen worden getrokken.

Kan CBD helpen bij het bestrijden van agressie bij kinderen?

Studies naar het gebruik van CBD-olie voor agressie bij kinderen, hebben betrekking op kinderen in het autismespectrum.

Deze onderzoeken melden een vermindering van de symptomen bij kinderen die een CBD-olie krijgen met ook THC (met een maximale dosis van 600 mg CBD en 40 mg THC ). De kinderen lijden aan agressieve episodes, hyperactiviteit, slaapstoornissen en angst. Het onderzoek is echter gebaseerd op een subjectieve rapportage van symptomen door ouders en de auteurs zijn in dienst van het bedrijf dat de CBD-olie vervaardigt.

Er zijn nog steeds dubbelblinde, placebo gecontroleerde onderzoeken nodig om het effect van CBD op agressie bij kinderen te meten.

Hoewel er zeker nog veel meer onderzoek moet plaatsvinden naar CBD-gebruik door kinderen, lijkt het op basis van wat we weten en anekdotisch bewijs veilig en effectief tegen een aantal aandoeningen… [foto: Dmytro Tyshchenko/Shutterstock]

Kan CBD helpen bij ADHD bij kinderen?

Onderzoek naar het gebruik van CBD voor kinderen met ADHD ontbreekt nog en veel van de producten die in onderzoeken worden gebruikt, bevatten naast CBD ook THC. Daarom is het onduidelijk of CBD gunstig is voor kinderen met ADHD, vooral degenen die niet tot het autismespectrum behoren.

Een gerandomiseerde, placebogecontroleerde proefstudie uit 2017 onderzoekt de effecten van een op cannabis gebaseerd medicijn genaamd Sativex, op volwassenen met ADHD. Sativex lijkt hyperactiviteit, impulsiviteit, onoplettendheid en emotionele labiliteit bij proefpersonen te verbeteren, maar er is meer bewijs nodig om aan te tonen dat CBD effectief is voor de behandeling van symptomen van ADHD bij kinderen.

Wat zijn de risico’s van het gebruik van CBD-olie voor kinderen?

Het grootste risico met betrekking tot het geven van CBD-olie of gummies aan kinderen, is dat ze niet gereguleerd zijn en mogelijk THC of andere chemicaliën bevatten. Het is daarom altijd van groot belang dat je het juiste product aanschaft. Een CBD-olie van goede kwaliteit zal mogelijk wat duurder zijn, maar ook zeker veiliger en vooral effectiever.

Er bestaan geen doseringsrichtlijnen voor CBD voor kinderen – overigens ook niet echt voor volwassen. Voor iedereen is ‘start low & go slow’ het advies. Door met de laagste dosering te starten en dit elke drie dagen een beetje op te hogen, voorkom je mogelijke (vervelende) bijwerkingen.

Ook is het van groot belang dat je een eventuele interactie met andere medicijnen voor gebruik uitsluit.

Ouders zijn steeds sneller geneigd om hun kind CBD-olie te geven in verband met bijvoorbeeld een gedragsprobleem. Ondanks dat er nog geen wetenschappelijk bewijs is dat het werkt, is er wel voldoende anekdotisch bewijs te vinden. Het lijkt er voor nu op dat CBD-gummies en -oliën van betrouwbare bedrijven weinig kwaad kunnen, zolang ze maar géén THC bevatten.

De langetermijneffecten van CBD op kinderen zijn niet onderzocht, dus het blijft vooralsnog een soort experimentele behandeling die aandacht en alertheid vraagt.

Mag je je kind CBD toedienen van de wet?

Zolang je zeker weet dat je gekozen product niet meer dan 0,3% THC – de wettelijke maximumgrens in de EU – bevat, is het legaal een kind CBD olie toe te dienen.

Ook heeft de Wereldgezondheidsorganisatie geconcludeerd dat CBD over het algemeen veilig is voor kinderen.

Je dient ten alle tijden stil te staan bij de risico’s die kunnen komen kijken bij zelfmedicatie bij kinderen. Dit geldt echter niet alleen voor CBD, maar ook voor supplementen of conventionele middelen zoals hoestdrank of pijnstillers…

[openingsfoto: PRO Stock Professional/Shutterstock]